2020-037 Numaralı Meclis Kararı

Başkanlık Makamınca Meclisimize sevk olunan Temizlik İşleri Müdürlüğü’nün  10/04/2020 tarih ve E.5426 sayılı Önergede;

 Belediyemiz hizmetlerinde kullanılmak üzere Devlet Malzeme Ofisinden 1 adet Lastik Tekerlekli Ekskavatör İş Makinesi  (çalışma ağırlığı yaklaşık 21.000 kg),1 adet Lastik Tekerlekli Kazıcı-Yükleyici (Bekoloder) satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur. Alınacak İş Makineleri ile ilgili tüm iş ve işlemlerin yapılabilmesi hususunda;  Sayın Meclis heyetince gerekli kararın alınmasını arz ederim. Denilmektedir.

Yukarıda metni yazılı önerge Başkanlık makamınca okutturularak görüşülmüş olup; Devlet Malzeme Ofisinden 1 adet Lastik Tekerlekli Ekskavatör İş Makinesi  (çalışma ağırlığı yaklaşık 21.000 kg),1 adet Lastik Tekerlekli Kazıcı-Yükleyici (Beko Loder) satın alınmasına, satın alınacak iş makineleri ile ilgili tüm iş ve işlemlerin yapılabilmesi için, Belediye Meclisimizin 13/04/2020 tarihli 2. Olağanüstü Meclis toplantısında oybirliği ile karar verildi.

2020-037 Numaralı Meclis Kararı

Başkanlık Makamınca Meclisimize sevk olunan Temizlik İşleri Müdürlüğü’nün  10/04/2020 tarih ve E.5426 sayılı Önergede;

 Belediyemiz hizmetlerinde kullanılmak üzere Devlet Malzeme Ofisinden 1 adet Lastik Tekerlekli Ekskavatör İş Makinesi  (çalışma ağırlığı yaklaşık 21.000 kg),1 adet Lastik Tekerlekli Kazıcı-Yükleyici (Bekoloder) satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur. Alınacak İş Makineleri ile ilgili tüm iş ve işlemlerin yapılabilmesi hususunda;  Sayın Meclis heyetince gerekli kararın alınmasını arz ederim. Denilmektedir.

Yukarıda metni yazılı önerge Başkanlık makamınca okutturularak görüşülmüş olup; Devlet Malzeme Ofisinden 1 adet Lastik Tekerlekli Ekskavatör İş Makinesi  (çalışma ağırlığı yaklaşık 21.000 kg),1 adet Lastik Tekerlekli Kazıcı-Yükleyici (Beko Loder) satın alınmasına, satın alınacak iş makineleri ile ilgili tüm iş ve işlemlerin yapılabilmesi için, Belediye Meclisimizin 13/04/2020 tarihli 2. Olağanüstü Meclis toplantısında oybirliği ile karar verildi.

İletişim Merkezi : 0(232) 512 10 59
Fax : 0(232) 511 20 77
Cumhuriyet Mahallesi 29 Ekim Caddesi No:19
İletişim Merkezi : 0(232) 512 10 59
Fax : 0(232) 511 20 77
Cumhuriyet Mahallesi 29 Ekim Caddesi No:19
logo

T.C. Tire Belediyesi

Tüm hakları sakladır. 2019 © T.C. Tire Belediyesi