2020-036 Numaralı Meclis Kararı

Başkanlık Makamınca Meclisimize sevk olunan Temizlik İşleri Müdürlüğü’nün 19/03/2020 tarih ve E.4617 sayılı Önergede;

Belediyemiz Temizlik İşleri Müdürlüğünün 03/02/2020 tarih ve E.1637 sayılı yazımız gereğince, Manisa Yunusemre Belediyesinden bedelsiz olarak talep etmiş olduğumuz 3 (Üç) adet Çöp Toplama Aracının; Manisa Yunusemre Belediye Meclisinin almış olduğu 03/03/2020 tarih ve 2020/34 sayılı Meclis kararına istinaden; Tire Belediyesi’ne bedelsiz olarak 1 (Bir)  adet  ''Çöp Toplama Aracı'' hibe edilmiş olup; bedelsiz olarak hibe edilen bu aracın Belediye Meclisimizce kabul edilmesi, devir teslim işlemleri ile aracın ruhsat ve plaka çıkarma işlemleri için Belediyemiz Temizlik İşleri Müdür Vekili Tarık BOLPAÇA’nın görevlendirilmesi hususunda;  Sayın Meclis heyetince gerekli kararın alınmasını arz ederim. Denilmektedir.

Yukarıda metni yazılı önerge Başkanlık makamınca okutturularak görüşülmüş olup; Yunusemre Belediyesi tarafından Tire Belediyesine bedelsiz olarak hibe edilen 1 (Bir) adet Çöp Toplama Aracının devir teslim işlemleri ile aracın ruhsat ve plaka çıkarma işlemleri için Belediyemiz Temizlik İşleri Müdür Vekili Tarık BOLPAÇA’ nın görevlendirilmesine, Belediye Meclisimizin 13/04/2020 tarihli 2. Olağanüstü Meclis  toplantısında oybirliği ile karar verildi.

2020-036 Numaralı Meclis Kararı

Başkanlık Makamınca Meclisimize sevk olunan Temizlik İşleri Müdürlüğü’nün 19/03/2020 tarih ve E.4617 sayılı Önergede;

Belediyemiz Temizlik İşleri Müdürlüğünün 03/02/2020 tarih ve E.1637 sayılı yazımız gereğince, Manisa Yunusemre Belediyesinden bedelsiz olarak talep etmiş olduğumuz 3 (Üç) adet Çöp Toplama Aracının; Manisa Yunusemre Belediye Meclisinin almış olduğu 03/03/2020 tarih ve 2020/34 sayılı Meclis kararına istinaden; Tire Belediyesi’ne bedelsiz olarak 1 (Bir)  adet  ''Çöp Toplama Aracı'' hibe edilmiş olup; bedelsiz olarak hibe edilen bu aracın Belediye Meclisimizce kabul edilmesi, devir teslim işlemleri ile aracın ruhsat ve plaka çıkarma işlemleri için Belediyemiz Temizlik İşleri Müdür Vekili Tarık BOLPAÇA’nın görevlendirilmesi hususunda;  Sayın Meclis heyetince gerekli kararın alınmasını arz ederim. Denilmektedir.

Yukarıda metni yazılı önerge Başkanlık makamınca okutturularak görüşülmüş olup; Yunusemre Belediyesi tarafından Tire Belediyesine bedelsiz olarak hibe edilen 1 (Bir) adet Çöp Toplama Aracının devir teslim işlemleri ile aracın ruhsat ve plaka çıkarma işlemleri için Belediyemiz Temizlik İşleri Müdür Vekili Tarık BOLPAÇA’ nın görevlendirilmesine, Belediye Meclisimizin 13/04/2020 tarihli 2. Olağanüstü Meclis  toplantısında oybirliği ile karar verildi.

İletişim Merkezi : 0(232) 512 10 59
Fax : 0(232) 511 20 77
Cumhuriyet Mahallesi 29 Ekim Caddesi No:19
İletişim Merkezi : 0(232) 512 10 59
Fax : 0(232) 511 20 77
Cumhuriyet Mahallesi 29 Ekim Caddesi No:19
logo

T.C. Tire Belediyesi

Tüm hakları sakladır. 2019 © T.C. Tire Belediyesi