2020-035 Numaralı Meclis Kararı

Başkanlık Makamınca Meclisimize sevk olunan Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 17/03/2020 tarih ve E.4507 sayılı Önergede;

 11.03.2020 Tarih  48461740-03-01-227 Sayılı Belediye Encümen kararıyla oluşturulan Tespit Komisyonu tarafından aşağıda belirtilen 1 (Bir) adet İş Makinesinin faydalı kullanım ömrünü tamamladığı, fakat çalışır durumda olduğu, ancak tamir, bakım ve yedek parça yönünden yüksek maliyet çıkardığı sık sık arıza yaptığı tespit edilmiş olup; Bahse konu İş Makinesinin 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu'na göre satılabilmesi için Belediye Encümenine, ayrıca İş Makinesinin devri için Tire Belediye Başkanı Salih Atakan DURAN'a veya görevlendireceği yönetici sıfatı bulunan bir personele yetki verilmesi hususunda;  Sayın Meclis heyetince gerekli kararın alınmasını arz ederim. Denilmektedir.

1.2005 Model Liebherr Marka Lastik Tekerlekli Ekskavatör, A904 Kırıcı.

Yukarıda metni yazılı önerge Başkanlık makamınca okutturularak görüşülmüş olup; bahse konu İş Makinesinin 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu'na göre satılabilmesi için Belediye Encümenine, ayrıca İş Makinesinin devri için Tire Belediye Başkanı Salih Atakan DURAN' a  veya görevlendireceği yönetici sıfatı bulunan bir personele yetki verilmesine, Belediye Meclisimizin 13/04/2020 tarihli 2. Olağanüstü Meclis  toplantısında oybirliği ile karar verildi.

2020-035 Numaralı Meclis Kararı

Başkanlık Makamınca Meclisimize sevk olunan Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 17/03/2020 tarih ve E.4507 sayılı Önergede;

 11.03.2020 Tarih  48461740-03-01-227 Sayılı Belediye Encümen kararıyla oluşturulan Tespit Komisyonu tarafından aşağıda belirtilen 1 (Bir) adet İş Makinesinin faydalı kullanım ömrünü tamamladığı, fakat çalışır durumda olduğu, ancak tamir, bakım ve yedek parça yönünden yüksek maliyet çıkardığı sık sık arıza yaptığı tespit edilmiş olup; Bahse konu İş Makinesinin 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu'na göre satılabilmesi için Belediye Encümenine, ayrıca İş Makinesinin devri için Tire Belediye Başkanı Salih Atakan DURAN'a veya görevlendireceği yönetici sıfatı bulunan bir personele yetki verilmesi hususunda;  Sayın Meclis heyetince gerekli kararın alınmasını arz ederim. Denilmektedir.

1.2005 Model Liebherr Marka Lastik Tekerlekli Ekskavatör, A904 Kırıcı.

Yukarıda metni yazılı önerge Başkanlık makamınca okutturularak görüşülmüş olup; bahse konu İş Makinesinin 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu'na göre satılabilmesi için Belediye Encümenine, ayrıca İş Makinesinin devri için Tire Belediye Başkanı Salih Atakan DURAN' a  veya görevlendireceği yönetici sıfatı bulunan bir personele yetki verilmesine, Belediye Meclisimizin 13/04/2020 tarihli 2. Olağanüstü Meclis  toplantısında oybirliği ile karar verildi.

İletişim Merkezi : 0(232) 512 10 59
Fax : 0(232) 511 20 77
Cumhuriyet Mahallesi 29 Ekim Caddesi No:19
İletişim Merkezi : 0(232) 512 10 59
Fax : 0(232) 511 20 77
Cumhuriyet Mahallesi 29 Ekim Caddesi No:19
logo

T.C. Tire Belediyesi

Tüm hakları sakladır. 2019 © T.C. Tire Belediyesi