2020-034 Numaralı Meclis Kararı

Belediye Meclisimizin 02.03.2020 tarihli toplantısında Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen  Başkanlık  Önergesine  ilişkin, 05/03/2020 tarihli  Komisyon  Raporunda;

Belediye Meclisimizin 02/03/2020 tarihli toplantısında Plan ve Bütçe Komisyonumuza havale edilen, 02.03.2020 tarih ve E.3488 sayılı Mali Hizmetler Müdürlüğü ifadeli Başkanlık Önergesi; Plan ve Bütçe Komisyonumuzun 05.03.2020 tarihli toplantısında incelendi.Tire Belediye Meclisi’nin 06.01.2020 tarih ve 05 sayılı Meclis Kararı ile oluşturulan Denetim Komisyonu’nda 5393 Sayılı Belediye Kanunun ‘’Denetim Komisyonu’’ başlıklı 25.Maddesinde ‘’Denetim Komisyonunda kamu personelinden ve gerektiğinde diğer uzman kişilerden yararlanılabilir, denetim komisyonunun emrinde görevlendirilecek kişi ve gün sayısı Belediye Meclisinde belirlenir.’’ denilmektedir. Bu nedenle Belediyemiz Denetim Komisyonunda çalıştırılacak kişinin 17.02.2020 tarihindeki Denetim Komisyonu toplantısında Mali Müşavir Ali AYDEMİR isimli şahsın 18(on sekiz) gün süre ile görevlendirilmesi Belediye Meclisine sunulmak üzere belirlenmiş olup; Denetim Komisyonu dışarıdan görevlendirilen kişilere 2.000 gösterge rakamının Devlet Memurlarına uygulanan aylık katsayısı çarpımı sonucu bulunan günlük brüt 292.12.-TL tavan tutarın hesaplandığı, Belediye Meclisinde ödenecek miktarın, çalışacak uzman kişinin ve süresinin belirlenmesi konusunda; Sayın Meclis Heyetince  gerekli kararın  alınmasını arz ederim.’’  Denilmektedir. Yukarıda metni yazılı Başkanlık Önergesi, Plan ve Bütçe Komisyonumuzun 05.03.2020 tarihli toplantısında, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 25. maddesi kapsamında incelenmiş olup; söz konusu önerge, Ali Aydemir’in 17(on yedi) gün süre ile görevlendirilmesi ve brüt 4.966.07.-TL (dörtbin dokuzyüz altmışaltı lira yedi kuruş) ücret ödenmesi şeklindeki görüşü doğrultusunda oybirliği ile uygun bulunmuştur. Sayın Meclisimizin onaylarına sunulur. Denilmektedir.

Yukarıda metni yazılı Rapor, Başkanlıkça okutturularak görüşülmüş olup;  söz konusu raporun, Plan ve Bütçe Komisyonundan geldiği şekilde kabulüne, 5393 Sayılı  Belediye Kanununun 25.maddesi kapsamında Belediye Meclisimizin 06/03/2020  tarihli 2. Birleşiminde oybirliği ile karar verildi.

2020-034 Numaralı Meclis Kararı

Belediye Meclisimizin 02.03.2020 tarihli toplantısında Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen  Başkanlık  Önergesine  ilişkin, 05/03/2020 tarihli  Komisyon  Raporunda;

Belediye Meclisimizin 02/03/2020 tarihli toplantısında Plan ve Bütçe Komisyonumuza havale edilen, 02.03.2020 tarih ve E.3488 sayılı Mali Hizmetler Müdürlüğü ifadeli Başkanlık Önergesi; Plan ve Bütçe Komisyonumuzun 05.03.2020 tarihli toplantısında incelendi.Tire Belediye Meclisi’nin 06.01.2020 tarih ve 05 sayılı Meclis Kararı ile oluşturulan Denetim Komisyonu’nda 5393 Sayılı Belediye Kanunun ‘’Denetim Komisyonu’’ başlıklı 25.Maddesinde ‘’Denetim Komisyonunda kamu personelinden ve gerektiğinde diğer uzman kişilerden yararlanılabilir, denetim komisyonunun emrinde görevlendirilecek kişi ve gün sayısı Belediye Meclisinde belirlenir.’’ denilmektedir. Bu nedenle Belediyemiz Denetim Komisyonunda çalıştırılacak kişinin 17.02.2020 tarihindeki Denetim Komisyonu toplantısında Mali Müşavir Ali AYDEMİR isimli şahsın 18(on sekiz) gün süre ile görevlendirilmesi Belediye Meclisine sunulmak üzere belirlenmiş olup; Denetim Komisyonu dışarıdan görevlendirilen kişilere 2.000 gösterge rakamının Devlet Memurlarına uygulanan aylık katsayısı çarpımı sonucu bulunan günlük brüt 292.12.-TL tavan tutarın hesaplandığı, Belediye Meclisinde ödenecek miktarın, çalışacak uzman kişinin ve süresinin belirlenmesi konusunda; Sayın Meclis Heyetince  gerekli kararın  alınmasını arz ederim.’’  Denilmektedir. Yukarıda metni yazılı Başkanlık Önergesi, Plan ve Bütçe Komisyonumuzun 05.03.2020 tarihli toplantısında, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 25. maddesi kapsamında incelenmiş olup; söz konusu önerge, Ali Aydemir’in 17(on yedi) gün süre ile görevlendirilmesi ve brüt 4.966.07.-TL (dörtbin dokuzyüz altmışaltı lira yedi kuruş) ücret ödenmesi şeklindeki görüşü doğrultusunda oybirliği ile uygun bulunmuştur. Sayın Meclisimizin onaylarına sunulur. Denilmektedir.

Yukarıda metni yazılı Rapor, Başkanlıkça okutturularak görüşülmüş olup;  söz konusu raporun, Plan ve Bütçe Komisyonundan geldiği şekilde kabulüne, 5393 Sayılı  Belediye Kanununun 25.maddesi kapsamında Belediye Meclisimizin 06/03/2020  tarihli 2. Birleşiminde oybirliği ile karar verildi.

İletişim Merkezi : 0(232) 512 10 59
Fax : 0(232) 511 20 77
Cumhuriyet Mahallesi 29 Ekim Caddesi No:19
İletişim Merkezi : 0(232) 512 10 59
Fax : 0(232) 511 20 77
Cumhuriyet Mahallesi 29 Ekim Caddesi No:19
logo

T.C. Tire Belediyesi

Tüm hakları sakladır. 2019 © T.C. Tire Belediyesi