T.C. Tire Belediyesi
Meclis Gündemi

T.C.
TİRE BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Yazı İşleri Müdürlüğü

Sayı : 48461740-05-2 Tarih : 13/04/2020
Konu : Meclis Gündemi


DUYURU

                                       

 

Tire Belediye Meclisinin 2020 Yılı 2.Olağanüstü Meclis Toplantısı 13/04/2020 tarihinde, saat:20.00’da, Tire Belediyesi Kültür Salonunda gerçekleştirilecek olup; 5393 sayılı Belediye Kanununun 21. maddesi gereği, Toplantı Gündemi aşağıda sunulmuştur.

Sayın halkımıza duyurulur.

                                                                                       

SALİH ATAKAN DURAN
BELEDİYE BAŞKANI

T.C.
TİRE BELEDİYESİ
2020 YILI 2.OLAĞANÜSTÜ MECLİS TOPLANTISI
MECLİS GÜNDEMİ

Gündem No : 48461740-05-2 Toplantı Tarih : 13/04/2020
Toplantı Yeri : Tire Belediyesi Kültür Salonu Toplantı Saati : 20:00

 

I. BAŞKAN TARAFINDAN MECLİSİN AÇILIŞI

II. BAŞKANLIKTAN GELEN ÖNERGELERİN GÖRÜŞÜLMESİ

1. 1. 11.03.2020 Tarih  ve 227 Sayılı Belediye Encümen kararıyla oluşturulan Tespit Komisyonu tarafından 2005 Model Liebherr marka A904 Kırıcı Tesisatlı, Lastik Tekerlekli Ekskavatör olarak belirtilen 1 (Bir) adet iş makinasının faydalı kullanım ömrünü tamamladığı, fakat çalışır durumda olduğu, ancak tamir, bakım ve yedek parça yönünden yüksek maliyet çıkardığı sık sık arıza yaptığı tespit edilmiş olup; Bahse konu iş makinasının 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu'na göre satılabilmesi için Belediye Encümenine, ayrıca iş makinalarının devri için Tire Belediye Başkanı Salih Atakan DURAN'a veya görevlendireceği yönetici sıfatı bulunan bir personele yetki verilmesi hususunun görüşülmesi.  (Mali Hizmetler Müdürlüğünün 17/03/2020 tarih ve E.4507 sayılı önergesi)/

  

2- Belediyemiz Temizlik İşleri Müdürlüğünün 03/02/2020 tarih ve E.1637 sayılı yazımız gereğince, Manisa Yunusemre Belediyesinden bedelsiz olarak talep etmiş olduğumuz 3 (Üç) adet Çöp Toplama Aracının; Manisa Yunusemre Belediye Meclisinin almış olduğu 03/03/2020 tarih ve 2020/34 sayılı Meclis kararına istinaden; Tire Belediyesi’ne bedelsiz olarak 1 (Bir)  adet  ''Çöp Toplama Aracı'' hibe edilmiş olup; bedelsiz olarak hibe edilen bu aracın Belediye Meclisimizce kabul edilmesi, devir teslim işlemleri ile aracın ruhsat ve plaka çıkarma işlemleri için Belediyemiz Temizlik İşleri Müdür Vekili Tarık BOLPAÇA’nın görevlendirilmesi hususunun görüşülmesi.(Temizlik İşleri Müdürlüğü’nün 19/03/2020 tarih ve E.4617 sayılı Önergesi)  

 

3-Belediyemiz hizmetlerinde kullanılmak üzere Devlet Malzeme Ofisinden 1 adet Lastik Tekerlekli Ekskavatör İş Makinesi  (çalışma ağırlığı yaklaşık 21.000 kg) ve 1 adet Lastik Tekerlekli Kazıcı-Yükleyici(Beko Loder)   satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur. Alınacak İş Makinesi ile ilgili tüm ve iş ve işlemlerin yapılabilmesi için  konunun Sayın Meclis Heyetince görüşülerek gerekli kararın alınması hususunun görüşülmesi. (Temizlik İşleri Müdürlüğü’nün 09/04/2020 tarih ve E.5403 sayılı Önergesi)

III. TOPLANTIYA KATILAMAYAN MECLİS ÜYELERİNİN MAZERETLERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ.

IV. KAPANIŞ.

SALİH ATAKAN DURAN
BELEDİYE BAŞKANI
Meclis Gündemi

T.C.
TİRE BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Yazı İşleri Müdürlüğü

Sayı : 48461740-05-2 Tarih : 13/04/2020
Konu : Meclis Gündemi


DUYURU

                                       

 

Tire Belediye Meclisinin 2020 Yılı 2.Olağanüstü Meclis Toplantısı 13/04/2020 tarihinde, saat:20.00’da, Tire Belediyesi Kültür Salonunda gerçekleştirilecek olup; 5393 sayılı Belediye Kanununun 21. maddesi gereği, Toplantı Gündemi aşağıda sunulmuştur.

Sayın halkımıza duyurulur.

                                                                                       

SALİH ATAKAN DURAN
BELEDİYE BAŞKANI

T.C.
TİRE BELEDİYESİ
2020 YILI 2.OLAĞANÜSTÜ MECLİS TOPLANTISI
MECLİS GÜNDEMİ

Gündem No : 48461740-05-2 Toplantı Tarih : 13/04/2020
Toplantı Yeri : Tire Belediyesi Kültür Salonu Toplantı Saati : 20:00

 

I. BAŞKAN TARAFINDAN MECLİSİN AÇILIŞI

II. BAŞKANLIKTAN GELEN ÖNERGELERİN GÖRÜŞÜLMESİ

1. 1. 11.03.2020 Tarih  ve 227 Sayılı Belediye Encümen kararıyla oluşturulan Tespit Komisyonu tarafından 2005 Model Liebherr marka A904 Kırıcı Tesisatlı, Lastik Tekerlekli Ekskavatör olarak belirtilen 1 (Bir) adet iş makinasının faydalı kullanım ömrünü tamamladığı, fakat çalışır durumda olduğu, ancak tamir, bakım ve yedek parça yönünden yüksek maliyet çıkardığı sık sık arıza yaptığı tespit edilmiş olup; Bahse konu iş makinasının 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu'na göre satılabilmesi için Belediye Encümenine, ayrıca iş makinalarının devri için Tire Belediye Başkanı Salih Atakan DURAN'a veya görevlendireceği yönetici sıfatı bulunan bir personele yetki verilmesi hususunun görüşülmesi.  (Mali Hizmetler Müdürlüğünün 17/03/2020 tarih ve E.4507 sayılı önergesi)/

  

2- Belediyemiz Temizlik İşleri Müdürlüğünün 03/02/2020 tarih ve E.1637 sayılı yazımız gereğince, Manisa Yunusemre Belediyesinden bedelsiz olarak talep etmiş olduğumuz 3 (Üç) adet Çöp Toplama Aracının; Manisa Yunusemre Belediye Meclisinin almış olduğu 03/03/2020 tarih ve 2020/34 sayılı Meclis kararına istinaden; Tire Belediyesi’ne bedelsiz olarak 1 (Bir)  adet  ''Çöp Toplama Aracı'' hibe edilmiş olup; bedelsiz olarak hibe edilen bu aracın Belediye Meclisimizce kabul edilmesi, devir teslim işlemleri ile aracın ruhsat ve plaka çıkarma işlemleri için Belediyemiz Temizlik İşleri Müdür Vekili Tarık BOLPAÇA’nın görevlendirilmesi hususunun görüşülmesi.(Temizlik İşleri Müdürlüğü’nün 19/03/2020 tarih ve E.4617 sayılı Önergesi)  

 

3-Belediyemiz hizmetlerinde kullanılmak üzere Devlet Malzeme Ofisinden 1 adet Lastik Tekerlekli Ekskavatör İş Makinesi  (çalışma ağırlığı yaklaşık 21.000 kg) ve 1 adet Lastik Tekerlekli Kazıcı-Yükleyici(Beko Loder)   satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur. Alınacak İş Makinesi ile ilgili tüm ve iş ve işlemlerin yapılabilmesi için  konunun Sayın Meclis Heyetince görüşülerek gerekli kararın alınması hususunun görüşülmesi. (Temizlik İşleri Müdürlüğü’nün 09/04/2020 tarih ve E.5403 sayılı Önergesi)

III. TOPLANTIYA KATILAMAYAN MECLİS ÜYELERİNİN MAZERETLERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ.

IV. KAPANIŞ.

SALİH ATAKAN DURAN
BELEDİYE BAŞKANI
Meclis Gündemi

T.C.
TİRE BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Yazı İşleri Müdürlüğü

Sayı : 48461740-05-2 Tarih : 13/04/2020
Konu : Meclis Gündemi


DUYURU

                                       

 

Tire Belediye Meclisinin 2020 Yılı 2.Olağanüstü Meclis Toplantısı 13/04/2020 tarihinde, saat:20.00’da, Tire Belediyesi Kültür Salonunda gerçekleştirilecek olup; 5393 sayılı Belediye Kanununun 21. maddesi gereği, Toplantı Gündemi aşağıda sunulmuştur.

Sayın halkımıza duyurulur.

                                                                                       

SALİH ATAKAN DURAN
BELEDİYE BAŞKANI

T.C.
TİRE BELEDİYESİ
2020 YILI 2.OLAĞANÜSTÜ MECLİS TOPLANTISI
MECLİS GÜNDEMİ

Gündem No : 48461740-05-2 Toplantı Tarih : 13/04/2020
Toplantı Yeri : Tire Belediyesi Kültür Salonu Toplantı Saati : 20:00

 

I. BAŞKAN TARAFINDAN MECLİSİN AÇILIŞI

II. BAŞKANLIKTAN GELEN ÖNERGELERİN GÖRÜŞÜLMESİ

1. 1. 11.03.2020 Tarih  ve 227 Sayılı Belediye Encümen kararıyla oluşturulan Tespit Komisyonu tarafından 2005 Model Liebherr marka A904 Kırıcı Tesisatlı, Lastik Tekerlekli Ekskavatör olarak belirtilen 1 (Bir) adet iş makinasının faydalı kullanım ömrünü tamamladığı, fakat çalışır durumda olduğu, ancak tamir, bakım ve yedek parça yönünden yüksek maliyet çıkardığı sık sık arıza yaptığı tespit edilmiş olup; Bahse konu iş makinasının 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu'na göre satılabilmesi için Belediye Encümenine, ayrıca iş makinalarının devri için Tire Belediye Başkanı Salih Atakan DURAN'a veya görevlendireceği yönetici sıfatı bulunan bir personele yetki verilmesi hususunun görüşülmesi.  (Mali Hizmetler Müdürlüğünün 17/03/2020 tarih ve E.4507 sayılı önergesi)/

  

2- Belediyemiz Temizlik İşleri Müdürlüğünün 03/02/2020 tarih ve E.1637 sayılı yazımız gereğince, Manisa Yunusemre Belediyesinden bedelsiz olarak talep etmiş olduğumuz 3 (Üç) adet Çöp Toplama Aracının; Manisa Yunusemre Belediye Meclisinin almış olduğu 03/03/2020 tarih ve 2020/34 sayılı Meclis kararına istinaden; Tire Belediyesi’ne bedelsiz olarak 1 (Bir)  adet  ''Çöp Toplama Aracı'' hibe edilmiş olup; bedelsiz olarak hibe edilen bu aracın Belediye Meclisimizce kabul edilmesi, devir teslim işlemleri ile aracın ruhsat ve plaka çıkarma işlemleri için Belediyemiz Temizlik İşleri Müdür Vekili Tarık BOLPAÇA’nın görevlendirilmesi hususunun görüşülmesi.(Temizlik İşleri Müdürlüğü’nün 19/03/2020 tarih ve E.4617 sayılı Önergesi)  

 

3-Belediyemiz hizmetlerinde kullanılmak üzere Devlet Malzeme Ofisinden 1 adet Lastik Tekerlekli Ekskavatör İş Makinesi  (çalışma ağırlığı yaklaşık 21.000 kg) ve 1 adet Lastik Tekerlekli Kazıcı-Yükleyici(Beko Loder)   satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur. Alınacak İş Makinesi ile ilgili tüm ve iş ve işlemlerin yapılabilmesi için  konunun Sayın Meclis Heyetince görüşülerek gerekli kararın alınması hususunun görüşülmesi. (Temizlik İşleri Müdürlüğü’nün 09/04/2020 tarih ve E.5403 sayılı Önergesi)

III. TOPLANTIYA KATILAMAYAN MECLİS ÜYELERİNİN MAZERETLERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ.

IV. KAPANIŞ.

SALİH ATAKAN DURAN
BELEDİYE BAŞKANI
Meclis Gündemi

T.C.
TİRE BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Yazı İşleri Müdürlüğü

Sayı : 48461740-05-2
Tarih : 13/04/2020
Konu : Meclis Gündemi


DUYURU

                                       

 

Tire Belediye Meclisinin 2020 Yılı 2.Olağanüstü Meclis Toplantısı 13/04/2020 tarihinde, saat:20.00’da, Tire Belediyesi Kültür Salonunda gerçekleştirilecek olup; 5393 sayılı Belediye Kanununun 21. maddesi gereği, Toplantı Gündemi aşağıda sunulmuştur.

Sayın halkımıza duyurulur.

                                                                                       

SALİH ATAKAN DURAN
BELEDİYE BAŞKANI

T.C.
TİRE BELEDİYESİ
2020 YILI 2.OLAĞANÜSTÜ MECLİS TOPLANTISI
MECLİS GÜNDEMİ

Gündem No : 48461740-05-2
Toplantı Tarih : 13/04/2020
Toplantı Yeri : Tire Belediyesi Kültür Salonu
Toplantı Saati : 20:00

 

I. BAŞKAN TARAFINDAN MECLİSİN AÇILIŞI

II. BAŞKANLIKTAN GELEN ÖNERGELERİN GÖRÜŞÜLMESİ

1. 1. 11.03.2020 Tarih  ve 227 Sayılı Belediye Encümen kararıyla oluşturulan Tespit Komisyonu tarafından 2005 Model Liebherr marka A904 Kırıcı Tesisatlı, Lastik Tekerlekli Ekskavatör olarak belirtilen 1 (Bir) adet iş makinasının faydalı kullanım ömrünü tamamladığı, fakat çalışır durumda olduğu, ancak tamir, bakım ve yedek parça yönünden yüksek maliyet çıkardığı sık sık arıza yaptığı tespit edilmiş olup; Bahse konu iş makinasının 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu'na göre satılabilmesi için Belediye Encümenine, ayrıca iş makinalarının devri için Tire Belediye Başkanı Salih Atakan DURAN'a veya görevlendireceği yönetici sıfatı bulunan bir personele yetki verilmesi hususunun görüşülmesi.  (Mali Hizmetler Müdürlüğünün 17/03/2020 tarih ve E.4507 sayılı önergesi)/

  

2- Belediyemiz Temizlik İşleri Müdürlüğünün 03/02/2020 tarih ve E.1637 sayılı yazımız gereğince, Manisa Yunusemre Belediyesinden bedelsiz olarak talep etmiş olduğumuz 3 (Üç) adet Çöp Toplama Aracının; Manisa Yunusemre Belediye Meclisinin almış olduğu 03/03/2020 tarih ve 2020/34 sayılı Meclis kararına istinaden; Tire Belediyesi’ne bedelsiz olarak 1 (Bir)  adet  ''Çöp Toplama Aracı'' hibe edilmiş olup; bedelsiz olarak hibe edilen bu aracın Belediye Meclisimizce kabul edilmesi, devir teslim işlemleri ile aracın ruhsat ve plaka çıkarma işlemleri için Belediyemiz Temizlik İşleri Müdür Vekili Tarık BOLPAÇA’nın görevlendirilmesi hususunun görüşülmesi.(Temizlik İşleri Müdürlüğü’nün 19/03/2020 tarih ve E.4617 sayılı Önergesi)  

 

3-Belediyemiz hizmetlerinde kullanılmak üzere Devlet Malzeme Ofisinden 1 adet Lastik Tekerlekli Ekskavatör İş Makinesi  (çalışma ağırlığı yaklaşık 21.000 kg) ve 1 adet Lastik Tekerlekli Kazıcı-Yükleyici(Beko Loder)   satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur. Alınacak İş Makinesi ile ilgili tüm ve iş ve işlemlerin yapılabilmesi için  konunun Sayın Meclis Heyetince görüşülerek gerekli kararın alınması hususunun görüşülmesi. (Temizlik İşleri Müdürlüğü’nün 09/04/2020 tarih ve E.5403 sayılı Önergesi)

III. TOPLANTIYA KATILAMAYAN MECLİS ÜYELERİNİN MAZERETLERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ.

IV. KAPANIŞ.

SALİH ATAKAN DURAN
BELEDİYE BAŞKANI
İletişim Merkezi : 0(232) 512 10 59
Fax : 0(232) 511 20 77
Cumhuriyet Mahallesi 29 Ekim Caddesi No:19
İletişim Merkezi : 0(232) 512 10 59
Fax : 0(232) 511 20 77
Cumhuriyet Mahallesi 29 Ekim Caddesi No:19
logo

T.C. Tire Belediyesi

Tüm hakları sakladır. 2019 © T.C. Tire Belediyesi