Meclis Gündemi

T.C.

TİRE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Sayı : 48461740-05-12-1

Tarih : 28/11/2019

Konu : Meclis Toplantı Gündemi

DUYURU

          Tire Belediye Meclisinin 2019 Yılı Aralık Ayı Olağan Meclis Toplantısı I. Birleşimi 02/12/2019 tarihinde, saat:19.00’da, Tire Belediyesi Kültür Salonunda gerçekleştirilecek olup; 5393 sayılı Belediye Kanununun 21. maddesi gereği, Toplantı Gündemi aşağıda sunulmuştur.

            Sayın halkımıza duyurulur.

T.C.

TİRE BELEDİYESİ

2019 YILI ARALIK AYI TOPLANTISI I. BİRLEŞİMİ

MECLİS GÜNDEMİ

Gündem No   : 48461740-05-12-1

Toplantı Tarihi   : 02/12/2019

Toplantı Saati     : 19.00

Toplantı Yeri  : Tire Belediyesi Kültür Salonu

I. BAŞKAN TARAFINDAN MECLİSİN AÇILIŞI

II. GEÇEN TOPLANTI TUTANAĞINDA MADDİ HATA YAPILIP YAPILMADIĞININ GÖRÜŞÜLMESİ

III.  MECLİS ÜYELERİNCE VERİLECEK ÖNERGELERİN GÖRÜŞÜLMESİ

IV. BAŞKANLIKTAN GELEN ÖNERGELERİN GÖRÜŞÜLMESİ

1. 4688 Sayılı Yasanın 32. Ve geçici 14. Maddesi , 26.06.1989 tarihli ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek-15. Maddesi ve Kamu Görevlilerinin ve Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklara İlişkin 2019 ve 2020 Yıllarını kapsayan 5. Dönem Toplu Sözleşmenin dördüncü bölümünün 6.maddesi hükümleri çerçevesinde , Belediyemizde görev yapan 4688 sayılı yasaya tabi kamu personelini kapsayan Sosyal Denge Sözleşmesini Belediyemiz adına yapabilmek üzere Belediye Başkanına yetki verilmesi hususunun görüşülmesi.(İnsan kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 889 Sayılı Önergesi)

2. Tire Organize Sanayi Bölgesi (TOSBİ) Müteşebbis Heyetinin 17.10.2019 gün ve 2019/05 sayılı toplantısında değerlendirilerek Yasa gereği bölgemiz katılımcıların arasından seçilecek TİRE BELEDİYESİ ‘ nin % 15 katılma payı oranına göre 1 asil 1 yedek üye ile Müteşebbis Heyetinde temsil edilmeleri kararı alınmıştır. Bu kapsamda TOSBİ Müteşebbis Heyetinde görev yapacak 1 asil 1 yedek üyenin belirlenmesi hususunun görüşülmesi.(Yazı İşleri Müdürlüğü’nün 191 Sayılı Önergesi)

3. Vatandaşlar tarafından gelen talepler doğrultusunda , şehrimizin muhtelif yerlerinde bulunan reklam tabelalarını reklam amaçlı kullanabilmeleri için fiyat belirlenmesi hususunun görüşülmesi.(Ruhsat ve Denetim Müdürlüğünün 346 Sayılı Önergesi)

4. Tire Belediye Meclisinin 05.11.2018 tarih ve 236 sayılı Meclis Kararı ile Turan Mahallesinde bulunan 1381 Ada ile 1395 Ada arasında kalan mevcut trafo yerinin Gediz Elektrik Dağıtım A.Ş‘ye yapılan tahsisin kaldırılması hususunun görüşülmesi.( Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 703 sayılı Önergesi)

V- KOMİSYONLARDAN GELEN RAPORLARIN GÖRÜŞÜLMESİ

1. Belediye Meclisimizin 04.11.2019 tarihli toplantısında imar komisyonuna havale edilen onaylı imar planı içerisinde kalan yola terki bulunan Şehrimiz Dere Mahallesi,164 ada,1 parseldeki gayrimenkulün 3194 Sayılı İmar Kanununun 10.maddesine istinaden 5 yıllık imar ve kamulaştırma programına alınması  hususunun imar komisyonunca uygun bulunduğuna ilişkin Komisyon Raporun görüşülmesi.(Emlak ve istimlak Müdürlüğünün 647 sayılı önergesi)

2. Belediye   Meclisimizin 04.11.2019 tarihli toplantısında imar komisyonuna havale edilen onaylı imar planında bulunan Şehrimiz Bahariye mahallesi,378 ada,8 parsel ,379 ada 16,19,20 ve 21 parsellerde bulunan gayrimenkullerin 3194 Sayılı Kanunun 10.maddesine istinaden 5 yıllık imar ve kamulaştırma programına alınması hususunun imar komisyonunca uygun bulunduğuna ilişkin Komisyon Raporun görüşülmesi. (Emlak ve istimlak Müdürlüğünün 653 sayılı önergesi)

3. Belediye Meclisimizin 04.11.2019 tarihli toplantısında imar komisyonuna havale edilen koruma amaçlı onaylı imar planı içerisinde kalan yola terki bulunan Şehrimiz Cumhuriyet mahallesi,45 ada,28 parsel sayılı gayrimenkulün  3194 Sayılı Kanunun 10.maddesine istinaden 5 yıllık imar ve kamulaştırma programına alınması hususunun imar komisyonunca uygun bulunduğuna ilişkin raporun görüşülmesi. (Emlak ve istimlak Müdürlüğünün 673 sayılı önergesi)

VI- DİLEK VE TEMENNİLER

VII-TOPLANTIYA KATILAMAYAN MECLİS ÜYELERİNİN MAZERETLERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ.

IX- TOPLANTI GÜN VE SAATİNİN TESBİTİ VE KAPANIŞ.

Meclis Gündemi

T.C.

TİRE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Sayı : 48461740-05-12-1

Tarih : 28/11/2019

Konu : Meclis Toplantı Gündemi

DUYURU

          Tire Belediye Meclisinin 2019 Yılı Aralık Ayı Olağan Meclis Toplantısı I. Birleşimi 02/12/2019 tarihinde, saat:19.00’da, Tire Belediyesi Kültür Salonunda gerçekleştirilecek olup; 5393 sayılı Belediye Kanununun 21. maddesi gereği, Toplantı Gündemi aşağıda sunulmuştur.

            Sayın halkımıza duyurulur.

T.C.

TİRE BELEDİYESİ

2019 YILI ARALIK AYI TOPLANTISI I. BİRLEŞİMİ

MECLİS GÜNDEMİ

Gündem No   : 48461740-05-12-1

Toplantı Tarihi   : 02/12/2019

Toplantı Saati     : 19.00

Toplantı Yeri  : Tire Belediyesi Kültür Salonu

I. BAŞKAN TARAFINDAN MECLİSİN AÇILIŞI

II. GEÇEN TOPLANTI TUTANAĞINDA MADDİ HATA YAPILIP YAPILMADIĞININ GÖRÜŞÜLMESİ

III.  MECLİS ÜYELERİNCE VERİLECEK ÖNERGELERİN GÖRÜŞÜLMESİ

IV. BAŞKANLIKTAN GELEN ÖNERGELERİN GÖRÜŞÜLMESİ

1. 4688 Sayılı Yasanın 32. Ve geçici 14. Maddesi , 26.06.1989 tarihli ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek-15. Maddesi ve Kamu Görevlilerinin ve Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklara İlişkin 2019 ve 2020 Yıllarını kapsayan 5. Dönem Toplu Sözleşmenin dördüncü bölümünün 6.maddesi hükümleri çerçevesinde , Belediyemizde görev yapan 4688 sayılı yasaya tabi kamu personelini kapsayan Sosyal Denge Sözleşmesini Belediyemiz adına yapabilmek üzere Belediye Başkanına yetki verilmesi hususunun görüşülmesi.(İnsan kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 889 Sayılı Önergesi)

2. Tire Organize Sanayi Bölgesi (TOSBİ) Müteşebbis Heyetinin 17.10.2019 gün ve 2019/05 sayılı toplantısında değerlendirilerek Yasa gereği bölgemiz katılımcıların arasından seçilecek TİRE BELEDİYESİ ‘ nin % 15 katılma payı oranına göre 1 asil 1 yedek üye ile Müteşebbis Heyetinde temsil edilmeleri kararı alınmıştır. Bu kapsamda TOSBİ Müteşebbis Heyetinde görev yapacak 1 asil 1 yedek üyenin belirlenmesi hususunun görüşülmesi.(Yazı İşleri Müdürlüğü’nün 191 Sayılı Önergesi)

3. Vatandaşlar tarafından gelen talepler doğrultusunda , şehrimizin muhtelif yerlerinde bulunan reklam tabelalarını reklam amaçlı kullanabilmeleri için fiyat belirlenmesi hususunun görüşülmesi.(Ruhsat ve Denetim Müdürlüğünün 346 Sayılı Önergesi)

4. Tire Belediye Meclisinin 05.11.2018 tarih ve 236 sayılı Meclis Kararı ile Turan Mahallesinde bulunan 1381 Ada ile 1395 Ada arasında kalan mevcut trafo yerinin Gediz Elektrik Dağıtım A.Ş‘ye yapılan tahsisin kaldırılması hususunun görüşülmesi.( Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 703 sayılı Önergesi)

V- KOMİSYONLARDAN GELEN RAPORLARIN GÖRÜŞÜLMESİ

1. Belediye Meclisimizin 04.11.2019 tarihli toplantısında imar komisyonuna havale edilen onaylı imar planı içerisinde kalan yola terki bulunan Şehrimiz Dere Mahallesi,164 ada,1 parseldeki gayrimenkulün 3194 Sayılı İmar Kanununun 10.maddesine istinaden 5 yıllık imar ve kamulaştırma programına alınması  hususunun imar komisyonunca uygun bulunduğuna ilişkin Komisyon Raporun görüşülmesi.(Emlak ve istimlak Müdürlüğünün 647 sayılı önergesi)

2. Belediye   Meclisimizin 04.11.2019 tarihli toplantısında imar komisyonuna havale edilen onaylı imar planında bulunan Şehrimiz Bahariye mahallesi,378 ada,8 parsel ,379 ada 16,19,20 ve 21 parsellerde bulunan gayrimenkullerin 3194 Sayılı Kanunun 10.maddesine istinaden 5 yıllık imar ve kamulaştırma programına alınması hususunun imar komisyonunca uygun bulunduğuna ilişkin Komisyon Raporun görüşülmesi. (Emlak ve istimlak Müdürlüğünün 653 sayılı önergesi)

3. Belediye Meclisimizin 04.11.2019 tarihli toplantısında imar komisyonuna havale edilen koruma amaçlı onaylı imar planı içerisinde kalan yola terki bulunan Şehrimiz Cumhuriyet mahallesi,45 ada,28 parsel sayılı gayrimenkulün  3194 Sayılı Kanunun 10.maddesine istinaden 5 yıllık imar ve kamulaştırma programına alınması hususunun imar komisyonunca uygun bulunduğuna ilişkin raporun görüşülmesi. (Emlak ve istimlak Müdürlüğünün 673 sayılı önergesi)

VI- DİLEK VE TEMENNİLER

VII-TOPLANTIYA KATILAMAYAN MECLİS ÜYELERİNİN MAZERETLERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ.

IX- TOPLANTI GÜN VE SAATİNİN TESBİTİ VE KAPANIŞ.

Meclis Gündemi

T.C.

TİRE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Sayı : 48461740-05-12-1

Tarih : 28/11/2019

Konu : Meclis Toplantı Gündemi

DUYURU

          Tire Belediye Meclisinin 2019 Yılı Aralık Ayı Olağan Meclis Toplantısı I. Birleşimi 02/12/2019 tarihinde, saat:19.00’da, Tire Belediyesi Kültür Salonunda gerçekleştirilecek olup; 5393 sayılı Belediye Kanununun 21. maddesi gereği, Toplantı Gündemi aşağıda sunulmuştur.

            Sayın halkımıza duyurulur.

T.C.

TİRE BELEDİYESİ

2019 YILI ARALIK AYI TOPLANTISI I. BİRLEŞİMİ

MECLİS GÜNDEMİ

Gündem No   : 48461740-05-12-1

Toplantı Tarihi   : 02/12/2019

Toplantı Saati     : 19.00

Toplantı Yeri  : Tire Belediyesi Kültür Salonu

I. BAŞKAN TARAFINDAN MECLİSİN AÇILIŞI

II. GEÇEN TOPLANTI TUTANAĞINDA MADDİ HATA YAPILIP YAPILMADIĞININ GÖRÜŞÜLMESİ

III.  MECLİS ÜYELERİNCE VERİLECEK ÖNERGELERİN GÖRÜŞÜLMESİ

IV. BAŞKANLIKTAN GELEN ÖNERGELERİN GÖRÜŞÜLMESİ

1. 4688 Sayılı Yasanın 32. Ve geçici 14. Maddesi , 26.06.1989 tarihli ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek-15. Maddesi ve Kamu Görevlilerinin ve Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklara İlişkin 2019 ve 2020 Yıllarını kapsayan 5. Dönem Toplu Sözleşmenin dördüncü bölümünün 6.maddesi hükümleri çerçevesinde , Belediyemizde görev yapan 4688 sayılı yasaya tabi kamu personelini kapsayan Sosyal Denge Sözleşmesini Belediyemiz adına yapabilmek üzere Belediye Başkanına yetki verilmesi hususunun görüşülmesi.(İnsan kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 889 Sayılı Önergesi)

2. Tire Organize Sanayi Bölgesi (TOSBİ) Müteşebbis Heyetinin 17.10.2019 gün ve 2019/05 sayılı toplantısında değerlendirilerek Yasa gereği bölgemiz katılımcıların arasından seçilecek TİRE BELEDİYESİ ‘ nin % 15 katılma payı oranına göre 1 asil 1 yedek üye ile Müteşebbis Heyetinde temsil edilmeleri kararı alınmıştır. Bu kapsamda TOSBİ Müteşebbis Heyetinde görev yapacak 1 asil 1 yedek üyenin belirlenmesi hususunun görüşülmesi.(Yazı İşleri Müdürlüğü’nün 191 Sayılı Önergesi)

3. Vatandaşlar tarafından gelen talepler doğrultusunda , şehrimizin muhtelif yerlerinde bulunan reklam tabelalarını reklam amaçlı kullanabilmeleri için fiyat belirlenmesi hususunun görüşülmesi.(Ruhsat ve Denetim Müdürlüğünün 346 Sayılı Önergesi)

4. Tire Belediye Meclisinin 05.11.2018 tarih ve 236 sayılı Meclis Kararı ile Turan Mahallesinde bulunan 1381 Ada ile 1395 Ada arasında kalan mevcut trafo yerinin Gediz Elektrik Dağıtım A.Ş‘ye yapılan tahsisin kaldırılması hususunun görüşülmesi.( Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 703 sayılı Önergesi)

V- KOMİSYONLARDAN GELEN RAPORLARIN GÖRÜŞÜLMESİ

1. Belediye Meclisimizin 04.11.2019 tarihli toplantısında imar komisyonuna havale edilen onaylı imar planı içerisinde kalan yola terki bulunan Şehrimiz Dere Mahallesi,164 ada,1 parseldeki gayrimenkulün 3194 Sayılı İmar Kanununun 10.maddesine istinaden 5 yıllık imar ve kamulaştırma programına alınması  hususunun imar komisyonunca uygun bulunduğuna ilişkin Komisyon Raporun görüşülmesi.(Emlak ve istimlak Müdürlüğünün 647 sayılı önergesi)

2. Belediye   Meclisimizin 04.11.2019 tarihli toplantısında imar komisyonuna havale edilen onaylı imar planında bulunan Şehrimiz Bahariye mahallesi,378 ada,8 parsel ,379 ada 16,19,20 ve 21 parsellerde bulunan gayrimenkullerin 3194 Sayılı Kanunun 10.maddesine istinaden 5 yıllık imar ve kamulaştırma programına alınması hususunun imar komisyonunca uygun bulunduğuna ilişkin Komisyon Raporun görüşülmesi. (Emlak ve istimlak Müdürlüğünün 653 sayılı önergesi)

3. Belediye Meclisimizin 04.11.2019 tarihli toplantısında imar komisyonuna havale edilen koruma amaçlı onaylı imar planı içerisinde kalan yola terki bulunan Şehrimiz Cumhuriyet mahallesi,45 ada,28 parsel sayılı gayrimenkulün  3194 Sayılı Kanunun 10.maddesine istinaden 5 yıllık imar ve kamulaştırma programına alınması hususunun imar komisyonunca uygun bulunduğuna ilişkin raporun görüşülmesi. (Emlak ve istimlak Müdürlüğünün 673 sayılı önergesi)

VI- DİLEK VE TEMENNİLER

VII-TOPLANTIYA KATILAMAYAN MECLİS ÜYELERİNİN MAZERETLERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ.

IX- TOPLANTI GÜN VE SAATİNİN TESBİTİ VE KAPANIŞ.

Tüm hakları sakladır. 2019 © T.C. Tire Belediyesi