T.C. Tire Belediyesi
Meclis Gündemi

T.C.

TİRE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Sayı : 48461740-05-01

Tarih : 17/01/2020

Konu : 1. Olağanüstü Meclis Toplantı Gündemi

DUYURU

          Tire Belediye Meclisinin 2020 Yılı 1. Olağanüstü Meclis Toplantısı 21/01/2020 tarihinde, saat:19.30’da, Tire Belediyesi Kültür Salonunda gerçekleştirilecek olup; 5393 sayılı Belediye Kanununun 21. maddesi gereği, Toplantı Gündemi aşağıda sunulmuştur.

            Sayın halkımıza duyurulur.

T.C.

TİRE BELEDİYESİ

2020 YILI 1. OLAĞANÜSTÜ TOPLANTISI

MECLİS GÜNDEMİ

Gündem No   : 48461740-05-01

Toplantı Tarihi   : 21/01/2020

Toplantı Saati     : 19.30

Toplantı Yeri  : Tire Belediyesi Kültür Salonu

I. BAŞKAN TARAFINDAN MECLİSİN AÇILIŞI

II. BAŞKANLIKTAN GELEN ÖNERGELERİN GÖRÜŞÜLMESİ

1.  Tire Belediye Meclisinin 02/12/2019 tarihli toplantısında 02/12/2019 tarih ve 05-252 sayılı Meclis Kararı ile belediyemize şartsız bağış yapılan "Tire Kent Yapı Sanayi ve Ticarete A.Ş." şirketinin yönetim kurulu üyelerinin belirlenmesi gerekmekte olup;  Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğünün 15/05/2019 tarih ve  431.04 sayılı "Belediye Şirketleri" konulu genelgesinde belediye şirketlerinin yönetim kurulunun belirlenmesinin belediye meclisince belirlenmesi gerektiği belirtilmiştir. Sayın Meclis Heyetimizce "Tire Kent Yapı Sanayi ve Ticarete A.Ş."nin Genel Kurulunda Tire Belediyesi Tüzel Kişiliğini temsilen Tire Belediye Başkanının görevlendirilmesini ve 1 ila 5 kişi arasında Yönetim Kurulunun belirlenmesi konusunda gerekli kararın alınması hususunun görüşülmesi. (Mali hizmetler Müdürlüğünün E.844 Sayılı Önergesi)

2.  İlçemizin tanıtımına ve ilçemiz esnafının ekonomisine katkıda bulunmak, ilçemizde yaşayan vatandaşlarımıza yönelik sosyal aktiviteler düzenlemek ve ilçemizde uzun yıllardan beri var olan kültür ve geleneği yaşatmak için bu yıl Belediyemizce 26 Ocak 2020 Pazar günü ''20.Geleneksel Tire Deve Güreşi Şenliği'' yapılması planlanmaktadır. Söz konusu Şenlik giderlerinin Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü 2020 Mali Yılı bütçesinden karşılanması hususunun görüşülmesi. (Kültür ve sosyal İşler Müdürlüğünün E.843 Sayılı Önergesi)

lII-TOPLANTIYA KATILAMAYAN MECLİS ÜYELERİNİN MAZERETLERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ.

IV- KAPANIŞ.

Meclis Gündemi

T.C.

TİRE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Sayı : 48461740-05-01

Tarih : 17/01/2020

Konu : 1. Olağanüstü Meclis Toplantı Gündemi

DUYURU

          Tire Belediye Meclisinin 2020 Yılı 1. Olağanüstü Meclis Toplantısı 21/01/2020 tarihinde, saat:19.30’da, Tire Belediyesi Kültür Salonunda gerçekleştirilecek olup; 5393 sayılı Belediye Kanununun 21. maddesi gereği, Toplantı Gündemi aşağıda sunulmuştur.

            Sayın halkımıza duyurulur.

T.C.

TİRE BELEDİYESİ

2020 YILI 1. OLAĞANÜSTÜ TOPLANTISI

MECLİS GÜNDEMİ

Gündem No   : 48461740-05-01

Toplantı Tarihi   : 21/01/2020

Toplantı Saati     : 19.30

Toplantı Yeri  : Tire Belediyesi Kültür Salonu

I. BAŞKAN TARAFINDAN MECLİSİN AÇILIŞI

II. BAŞKANLIKTAN GELEN ÖNERGELERİN GÖRÜŞÜLMESİ

1.  Tire Belediye Meclisinin 02/12/2019 tarihli toplantısında 02/12/2019 tarih ve 05-252 sayılı Meclis Kararı ile belediyemize şartsız bağış yapılan "Tire Kent Yapı Sanayi ve Ticarete A.Ş." şirketinin yönetim kurulu üyelerinin belirlenmesi gerekmekte olup;  Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğünün 15/05/2019 tarih ve  431.04 sayılı "Belediye Şirketleri" konulu genelgesinde belediye şirketlerinin yönetim kurulunun belirlenmesinin belediye meclisince belirlenmesi gerektiği belirtilmiştir. Sayın Meclis Heyetimizce "Tire Kent Yapı Sanayi ve Ticarete A.Ş."nin Genel Kurulunda Tire Belediyesi Tüzel Kişiliğini temsilen Tire Belediye Başkanının görevlendirilmesini ve 1 ila 5 kişi arasında Yönetim Kurulunun belirlenmesi konusunda gerekli kararın alınması hususunun görüşülmesi. (Mali hizmetler Müdürlüğünün E.844 Sayılı Önergesi)

2.  İlçemizin tanıtımına ve ilçemiz esnafının ekonomisine katkıda bulunmak, ilçemizde yaşayan vatandaşlarımıza yönelik sosyal aktiviteler düzenlemek ve ilçemizde uzun yıllardan beri var olan kültür ve geleneği yaşatmak için bu yıl Belediyemizce 26 Ocak 2020 Pazar günü ''20.Geleneksel Tire Deve Güreşi Şenliği'' yapılması planlanmaktadır. Söz konusu Şenlik giderlerinin Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü 2020 Mali Yılı bütçesinden karşılanması hususunun görüşülmesi. (Kültür ve sosyal İşler Müdürlüğünün E.843 Sayılı Önergesi)

lII-TOPLANTIYA KATILAMAYAN MECLİS ÜYELERİNİN MAZERETLERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ.

IV- KAPANIŞ.

Meclis Gündemi

T.C.

TİRE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Sayı : 48461740-05-01

Tarih : 17/01/2020

Konu : 1. Olağanüstü Meclis Toplantı Gündemi

DUYURU

          Tire Belediye Meclisinin 2020 Yılı 1. Olağanüstü Meclis Toplantısı 21/01/2020 tarihinde, saat:19.30’da, Tire Belediyesi Kültür Salonunda gerçekleştirilecek olup; 5393 sayılı Belediye Kanununun 21. maddesi gereği, Toplantı Gündemi aşağıda sunulmuştur.

            Sayın halkımıza duyurulur.

T.C.

TİRE BELEDİYESİ

2020 YILI 1. OLAĞANÜSTÜ TOPLANTISI

MECLİS GÜNDEMİ

Gündem No   : 48461740-05-01

Toplantı Tarihi   : 21/01/2020

Toplantı Saati     : 19.30

Toplantı Yeri  : Tire Belediyesi Kültür Salonu

I. BAŞKAN TARAFINDAN MECLİSİN AÇILIŞI

II. BAŞKANLIKTAN GELEN ÖNERGELERİN GÖRÜŞÜLMESİ

1.  Tire Belediye Meclisinin 02/12/2019 tarihli toplantısında 02/12/2019 tarih ve 05-252 sayılı Meclis Kararı ile belediyemize şartsız bağış yapılan "Tire Kent Yapı Sanayi ve Ticarete A.Ş." şirketinin yönetim kurulu üyelerinin belirlenmesi gerekmekte olup;  Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğünün 15/05/2019 tarih ve  431.04 sayılı "Belediye Şirketleri" konulu genelgesinde belediye şirketlerinin yönetim kurulunun belirlenmesinin belediye meclisince belirlenmesi gerektiği belirtilmiştir. Sayın Meclis Heyetimizce "Tire Kent Yapı Sanayi ve Ticarete A.Ş."nin Genel Kurulunda Tire Belediyesi Tüzel Kişiliğini temsilen Tire Belediye Başkanının görevlendirilmesini ve 1 ila 5 kişi arasında Yönetim Kurulunun belirlenmesi konusunda gerekli kararın alınması hususunun görüşülmesi. (Mali hizmetler Müdürlüğünün E.844 Sayılı Önergesi)

2.  İlçemizin tanıtımına ve ilçemiz esnafının ekonomisine katkıda bulunmak, ilçemizde yaşayan vatandaşlarımıza yönelik sosyal aktiviteler düzenlemek ve ilçemizde uzun yıllardan beri var olan kültür ve geleneği yaşatmak için bu yıl Belediyemizce 26 Ocak 2020 Pazar günü ''20.Geleneksel Tire Deve Güreşi Şenliği'' yapılması planlanmaktadır. Söz konusu Şenlik giderlerinin Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü 2020 Mali Yılı bütçesinden karşılanması hususunun görüşülmesi. (Kültür ve sosyal İşler Müdürlüğünün E.843 Sayılı Önergesi)

lII-TOPLANTIYA KATILAMAYAN MECLİS ÜYELERİNİN MAZERETLERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ.

IV- KAPANIŞ.

İletişim Merkezi : 0(232) 512 10 59
Fax : 0(232) 511 20 77
Cumhuriyet Mahallesi 29 Ekim Caddesi No:19
İletişim Merkezi : 0(232) 512 10 59
Fax : 0(232) 511 20 77
Cumhuriyet Mahallesi 29 Ekim Caddesi No:19
logo

T.C. Tire Belediyesi

Tüm hakları sakladır. 2019 © T.C. Tire Belediyesi