T.C. Tire Belediyesi
Meclis Gündemi

T.C.
TİRE BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Yazı İşleri Müdürlüğü

Sayı : 48461740-105.02-9 Tarih : 19/10/2020
Konu : Meclis Gündemi


DUYURU

 

Tire Belediye Meclisinin 2020 Yılı Ekim Ayı Olağan Meclis Toplantısı III. Birleşimi 19/10/2020 günü, Saat:20.00’da, Tire Belediyesi Meclis Salonunda gerçekleştirilecek olup; Covıd-19 tedbirleri kapsamında halka açık olmayacaktır. 5393 sayılı Belediye Kanununun 21. maddesi gereği, Toplantı Gündemi aşağıda sunulmuştur.

Sayın halkımıza duyurulur.

                                                                          

 

 

Salih Atakan DURAN
Belediye Başkanı

T.C.
TİRE BELEDİYESİ
2020 YILI EKİM AYI 3. BİRLEŞİMİ
MECLİS GÜNDEMİ

Gündem No : 48461740-105.02-9 Toplantı Tarih : 19/10/2020
Toplantı Yeri : Tire Belediyesi Meclis Salonu Toplantı Saati : 20:00

1-Onaylı İmar Planı içerisinde bulunan Şehrimiz  Paşa  Mahallesi 683 ada 1 parsel sayılı   gayrimenkulün 5 yıllık imar ve kamulaştırma programına ilavesinin yapılması hususunun görüşülmesi.(Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 16.10.2020 tarih E.14343 sayılı Önergesi)

2-Onaylı İmar Planı içerisinde bulunan Şehrimiz  Dere  Mahallesi 159 ada 9-10-11 parsel sayılı   gayrimenkullerin; 5 yıllık imar ve kamulaştırma programına ilavesinin yapılması hususunun görüşülmesi. (Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 16.10.2020 tarih E.14344 sayılı Önergesi)

3-Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 36. 37. 38. maddelerinde belirtildiği şekilde bütçenin düzenlenmesi ve görüşülmesi sırasında bütçede tertibi bulunmayan, Belediyemiz Hukuk Müşavirliği  bütçesi içinde 46.35.30.24.03.3.9.5.03.05.9.90 Diğer Hizmet Alımları  tertibinin açılmasına ve bu tertibe Spor İşleri  Müdürlüğü Bütçesi içindeki 46.35.30.44.08.1.0.5.03.02 Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları kaleminden  50.000,00-TL,  aktarma yapılması hususunun görüşülmesi. (Mali Hizmetler Müdürlüğünün 19.10.2020 tarih E.14352 sayılı Önergesi)

4-Tire Müze Müdürlüğü, hizmet binasının  zemin  ve temele ilişkin statik sorunları nedeniyle ziyarete kapanmış olmasından dolayı, Tire  Müze Müdürlüğünde bulunan 535 adet Etnoğrafik eserin Tire Belediyesi Kent Müzesinde sergilenmesi istenilmektedir. Sergilenecek eserlerle ilgili Tire Belediyesi ve Tire Müze Müdürlüğü arasında protokol yapılması gerekmekte olup; hazırlanan protokolün taraflarca imzalanabilmesi  hususunun görüşülmesi. (Müze Müdürlüğünün 19.10.2020 tarih E.14404 sayılı Önergesi)

5-2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu kapsamında; Belediye gelirlerimizin artırılması ve İlçemizde duyulan ihtiyaç üzerine Belediyemiz bünyesinde bulunan, Elektrikle ve Bilgisayar Sistemi ile çalışan Dış Mekan Led Ekran ( MegaLıght ) ile İç Mekan (Poster Led) ekranlarının ilan, reklam, tanıtım, afiş ve benzeri gibi durumlar için kiraya verilmesine ihtiyaç duyulmuştur. Belirtilen Led Ekranlar ile ilgili teklif edilen tarifeler kapsamında kiraya verilebilmesi hususunun görüşülmesi. (Ruhsat ve Denetim Müdürlüğünün 19.10.2020 tarih E.14406 sayılı Önergesi)

 

IV- KOMİSYONLARDAN GELEN RAPORLARIN GÖRÜŞÜLMESİ

V- GÜNDEM DIŞI KONUŞMA TALEBİ

VI- TOPLANTIYA KATILAMAYAN MECLİS ÜYELERİNİN MAZERETLERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ.

VII- TOPLANTI GÜN VE SAATİNİN TESPİTİ VE KAPANIŞ.

Salih Atakan DURAN
Belediye Başkanı
Meclis Gündemi

T.C.
TİRE BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Yazı İşleri Müdürlüğü

Sayı : 48461740-105.02-9 Tarih : 19/10/2020
Konu : Meclis Gündemi


DUYURU

 

Tire Belediye Meclisinin 2020 Yılı Ekim Ayı Olağan Meclis Toplantısı III. Birleşimi 19/10/2020 günü, Saat:20.00’da, Tire Belediyesi Meclis Salonunda gerçekleştirilecek olup; Covıd-19 tedbirleri kapsamında halka açık olmayacaktır. 5393 sayılı Belediye Kanununun 21. maddesi gereği, Toplantı Gündemi aşağıda sunulmuştur.

Sayın halkımıza duyurulur.

                                                                          

 

 

Salih Atakan DURAN
Belediye Başkanı

T.C.
TİRE BELEDİYESİ
2020 YILI EKİM AYI 3. BİRLEŞİMİ
MECLİS GÜNDEMİ

Gündem No : 48461740-105.02-9 Toplantı Tarih : 19/10/2020
Toplantı Yeri : Tire Belediyesi Meclis Salonu Toplantı Saati : 20:00

1-Onaylı İmar Planı içerisinde bulunan Şehrimiz  Paşa  Mahallesi 683 ada 1 parsel sayılı   gayrimenkulün 5 yıllık imar ve kamulaştırma programına ilavesinin yapılması hususunun görüşülmesi.(Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 16.10.2020 tarih E.14343 sayılı Önergesi)

2-Onaylı İmar Planı içerisinde bulunan Şehrimiz  Dere  Mahallesi 159 ada 9-10-11 parsel sayılı   gayrimenkullerin; 5 yıllık imar ve kamulaştırma programına ilavesinin yapılması hususunun görüşülmesi. (Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 16.10.2020 tarih E.14344 sayılı Önergesi)

3-Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 36. 37. 38. maddelerinde belirtildiği şekilde bütçenin düzenlenmesi ve görüşülmesi sırasında bütçede tertibi bulunmayan, Belediyemiz Hukuk Müşavirliği  bütçesi içinde 46.35.30.24.03.3.9.5.03.05.9.90 Diğer Hizmet Alımları  tertibinin açılmasına ve bu tertibe Spor İşleri  Müdürlüğü Bütçesi içindeki 46.35.30.44.08.1.0.5.03.02 Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları kaleminden  50.000,00-TL,  aktarma yapılması hususunun görüşülmesi. (Mali Hizmetler Müdürlüğünün 19.10.2020 tarih E.14352 sayılı Önergesi)

4-Tire Müze Müdürlüğü, hizmet binasının  zemin  ve temele ilişkin statik sorunları nedeniyle ziyarete kapanmış olmasından dolayı, Tire  Müze Müdürlüğünde bulunan 535 adet Etnoğrafik eserin Tire Belediyesi Kent Müzesinde sergilenmesi istenilmektedir. Sergilenecek eserlerle ilgili Tire Belediyesi ve Tire Müze Müdürlüğü arasında protokol yapılması gerekmekte olup; hazırlanan protokolün taraflarca imzalanabilmesi  hususunun görüşülmesi. (Müze Müdürlüğünün 19.10.2020 tarih E.14404 sayılı Önergesi)

5-2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu kapsamında; Belediye gelirlerimizin artırılması ve İlçemizde duyulan ihtiyaç üzerine Belediyemiz bünyesinde bulunan, Elektrikle ve Bilgisayar Sistemi ile çalışan Dış Mekan Led Ekran ( MegaLıght ) ile İç Mekan (Poster Led) ekranlarının ilan, reklam, tanıtım, afiş ve benzeri gibi durumlar için kiraya verilmesine ihtiyaç duyulmuştur. Belirtilen Led Ekranlar ile ilgili teklif edilen tarifeler kapsamında kiraya verilebilmesi hususunun görüşülmesi. (Ruhsat ve Denetim Müdürlüğünün 19.10.2020 tarih E.14406 sayılı Önergesi)

 

IV- KOMİSYONLARDAN GELEN RAPORLARIN GÖRÜŞÜLMESİ

V- GÜNDEM DIŞI KONUŞMA TALEBİ

VI- TOPLANTIYA KATILAMAYAN MECLİS ÜYELERİNİN MAZERETLERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ.

VII- TOPLANTI GÜN VE SAATİNİN TESPİTİ VE KAPANIŞ.

Salih Atakan DURAN
Belediye Başkanı
Meclis Gündemi

T.C.
TİRE BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Yazı İşleri Müdürlüğü

Sayı : 48461740-105.02-9 Tarih : 19/10/2020
Konu : Meclis Gündemi


DUYURU

 

Tire Belediye Meclisinin 2020 Yılı Ekim Ayı Olağan Meclis Toplantısı III. Birleşimi 19/10/2020 günü, Saat:20.00’da, Tire Belediyesi Meclis Salonunda gerçekleştirilecek olup; Covıd-19 tedbirleri kapsamında halka açık olmayacaktır. 5393 sayılı Belediye Kanununun 21. maddesi gereği, Toplantı Gündemi aşağıda sunulmuştur.

Sayın halkımıza duyurulur.

                                                                          

 

 

Salih Atakan DURAN
Belediye Başkanı

T.C.
TİRE BELEDİYESİ
2020 YILI EKİM AYI 3. BİRLEŞİMİ
MECLİS GÜNDEMİ

Gündem No : 48461740-105.02-9 Toplantı Tarih : 19/10/2020
Toplantı Yeri : Tire Belediyesi Meclis Salonu Toplantı Saati : 20:00

1-Onaylı İmar Planı içerisinde bulunan Şehrimiz  Paşa  Mahallesi 683 ada 1 parsel sayılı   gayrimenkulün 5 yıllık imar ve kamulaştırma programına ilavesinin yapılması hususunun görüşülmesi.(Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 16.10.2020 tarih E.14343 sayılı Önergesi)

2-Onaylı İmar Planı içerisinde bulunan Şehrimiz  Dere  Mahallesi 159 ada 9-10-11 parsel sayılı   gayrimenkullerin; 5 yıllık imar ve kamulaştırma programına ilavesinin yapılması hususunun görüşülmesi. (Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 16.10.2020 tarih E.14344 sayılı Önergesi)

3-Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 36. 37. 38. maddelerinde belirtildiği şekilde bütçenin düzenlenmesi ve görüşülmesi sırasında bütçede tertibi bulunmayan, Belediyemiz Hukuk Müşavirliği  bütçesi içinde 46.35.30.24.03.3.9.5.03.05.9.90 Diğer Hizmet Alımları  tertibinin açılmasına ve bu tertibe Spor İşleri  Müdürlüğü Bütçesi içindeki 46.35.30.44.08.1.0.5.03.02 Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları kaleminden  50.000,00-TL,  aktarma yapılması hususunun görüşülmesi. (Mali Hizmetler Müdürlüğünün 19.10.2020 tarih E.14352 sayılı Önergesi)

4-Tire Müze Müdürlüğü, hizmet binasının  zemin  ve temele ilişkin statik sorunları nedeniyle ziyarete kapanmış olmasından dolayı, Tire  Müze Müdürlüğünde bulunan 535 adet Etnoğrafik eserin Tire Belediyesi Kent Müzesinde sergilenmesi istenilmektedir. Sergilenecek eserlerle ilgili Tire Belediyesi ve Tire Müze Müdürlüğü arasında protokol yapılması gerekmekte olup; hazırlanan protokolün taraflarca imzalanabilmesi  hususunun görüşülmesi. (Müze Müdürlüğünün 19.10.2020 tarih E.14404 sayılı Önergesi)

5-2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu kapsamında; Belediye gelirlerimizin artırılması ve İlçemizde duyulan ihtiyaç üzerine Belediyemiz bünyesinde bulunan, Elektrikle ve Bilgisayar Sistemi ile çalışan Dış Mekan Led Ekran ( MegaLıght ) ile İç Mekan (Poster Led) ekranlarının ilan, reklam, tanıtım, afiş ve benzeri gibi durumlar için kiraya verilmesine ihtiyaç duyulmuştur. Belirtilen Led Ekranlar ile ilgili teklif edilen tarifeler kapsamında kiraya verilebilmesi hususunun görüşülmesi. (Ruhsat ve Denetim Müdürlüğünün 19.10.2020 tarih E.14406 sayılı Önergesi)

 

IV- KOMİSYONLARDAN GELEN RAPORLARIN GÖRÜŞÜLMESİ

V- GÜNDEM DIŞI KONUŞMA TALEBİ

VI- TOPLANTIYA KATILAMAYAN MECLİS ÜYELERİNİN MAZERETLERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ.

VII- TOPLANTI GÜN VE SAATİNİN TESPİTİ VE KAPANIŞ.

Salih Atakan DURAN
Belediye Başkanı
Meclis Gündemi

T.C.
TİRE BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Yazı İşleri Müdürlüğü

Sayı : 48461740-105.02-9
Tarih : 19/10/2020
Konu : Meclis Gündemi


DUYURU

 

Tire Belediye Meclisinin 2020 Yılı Ekim Ayı Olağan Meclis Toplantısı III. Birleşimi 19/10/2020 günü, Saat:20.00’da, Tire Belediyesi Meclis Salonunda gerçekleştirilecek olup; Covıd-19 tedbirleri kapsamında halka açık olmayacaktır. 5393 sayılı Belediye Kanununun 21. maddesi gereği, Toplantı Gündemi aşağıda sunulmuştur.

Sayın halkımıza duyurulur.

                                                                          

 

 

Salih Atakan DURAN
Belediye Başkanı

T.C.
TİRE BELEDİYESİ
2020 YILI EKİM AYI 3. BİRLEŞİMİ
MECLİS GÜNDEMİ

Gündem No : 48461740-105.02-9
Toplantı Tarih : 19/10/2020
Toplantı Yeri : Tire Belediyesi Meclis Salonu
Toplantı Saati : 20:00

1-Onaylı İmar Planı içerisinde bulunan Şehrimiz  Paşa  Mahallesi 683 ada 1 parsel sayılı   gayrimenkulün 5 yıllık imar ve kamulaştırma programına ilavesinin yapılması hususunun görüşülmesi.(Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 16.10.2020 tarih E.14343 sayılı Önergesi)

2-Onaylı İmar Planı içerisinde bulunan Şehrimiz  Dere  Mahallesi 159 ada 9-10-11 parsel sayılı   gayrimenkullerin; 5 yıllık imar ve kamulaştırma programına ilavesinin yapılması hususunun görüşülmesi. (Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 16.10.2020 tarih E.14344 sayılı Önergesi)

3-Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 36. 37. 38. maddelerinde belirtildiği şekilde bütçenin düzenlenmesi ve görüşülmesi sırasında bütçede tertibi bulunmayan, Belediyemiz Hukuk Müşavirliği  bütçesi içinde 46.35.30.24.03.3.9.5.03.05.9.90 Diğer Hizmet Alımları  tertibinin açılmasına ve bu tertibe Spor İşleri  Müdürlüğü Bütçesi içindeki 46.35.30.44.08.1.0.5.03.02 Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları kaleminden  50.000,00-TL,  aktarma yapılması hususunun görüşülmesi. (Mali Hizmetler Müdürlüğünün 19.10.2020 tarih E.14352 sayılı Önergesi)

4-Tire Müze Müdürlüğü, hizmet binasının  zemin  ve temele ilişkin statik sorunları nedeniyle ziyarete kapanmış olmasından dolayı, Tire  Müze Müdürlüğünde bulunan 535 adet Etnoğrafik eserin Tire Belediyesi Kent Müzesinde sergilenmesi istenilmektedir. Sergilenecek eserlerle ilgili Tire Belediyesi ve Tire Müze Müdürlüğü arasında protokol yapılması gerekmekte olup; hazırlanan protokolün taraflarca imzalanabilmesi  hususunun görüşülmesi. (Müze Müdürlüğünün 19.10.2020 tarih E.14404 sayılı Önergesi)

5-2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu kapsamında; Belediye gelirlerimizin artırılması ve İlçemizde duyulan ihtiyaç üzerine Belediyemiz bünyesinde bulunan, Elektrikle ve Bilgisayar Sistemi ile çalışan Dış Mekan Led Ekran ( MegaLıght ) ile İç Mekan (Poster Led) ekranlarının ilan, reklam, tanıtım, afiş ve benzeri gibi durumlar için kiraya verilmesine ihtiyaç duyulmuştur. Belirtilen Led Ekranlar ile ilgili teklif edilen tarifeler kapsamında kiraya verilebilmesi hususunun görüşülmesi. (Ruhsat ve Denetim Müdürlüğünün 19.10.2020 tarih E.14406 sayılı Önergesi)

 

IV- KOMİSYONLARDAN GELEN RAPORLARIN GÖRÜŞÜLMESİ

V- GÜNDEM DIŞI KONUŞMA TALEBİ

VI- TOPLANTIYA KATILAMAYAN MECLİS ÜYELERİNİN MAZERETLERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ.

VII- TOPLANTI GÜN VE SAATİNİN TESPİTİ VE KAPANIŞ.

Salih Atakan DURAN
Belediye Başkanı
İletişim Merkezi : 0(232) 512 10 59
Fax : 0(232) 511 20 77
Cumhuriyet Mahallesi 29 Ekim Caddesi No:19
İletişim Merkezi : 0(232) 512 10 59
Fax : 0(232) 511 20 77
Cumhuriyet Mahallesi 29 Ekim Caddesi No:19
logo

T.C. Tire Belediyesi

Tüm hakları sakladır. 2019 © T.C. Tire Belediyesi