T.C. Tire Belediyesi
Meclis Ek Gündemi

T.C.
TİRE BELEDİYESİ
2020 YILI MART AY'I MECLİS TOPLANTISI
MECLİS EK GÜNDEMİ

Gündem No : 48461740-05-03.1 Toplantı Tarih : 02/03/2020
Toplantı Yeri : Tire Belediyesi Kültür Salonu Toplantı Saati : 19:00

Belediye Meclisinin 06.01.2020 tarih ve 05 sayılı Meclis Kararı ile oluşturulan Denetim Komisyonunda, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 25. Maddesine istinaden ;Komisyonda  çalıştırılacak kişinin 17.02.2020 tarihindeki Denetim Komisyonu toplantısında Mali Müşavir Ali AYDEMİR’in 18 gün süre ile görevlendirilmesi Belediye Meclisine sunulmak üzere belirlenmiş olup; Denetim Komisyonunda dışarıdan görevlendirilen kişilere (2.000) gösterge rakamının Devlet Memurlarına uygulanan aylık katsayısı çarpımı sonucu bulunan günlük brüt 292,12.-TL tavan tutar hesaplanmıştır. Sayın Meclis Heyetince gerekli kararın alınması hususunun görüşülmesi.(Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün E.3488 sayılı Önergesi)

SALİH ATAKAN DURAN
BELEDİYE BAŞKANI
Meclis Ek Gündemi

T.C.
TİRE BELEDİYESİ
2020 YILI MART AY'I MECLİS TOPLANTISI
MECLİS EK GÜNDEMİ

Gündem No : 48461740-05-03.1 Toplantı Tarih : 02/03/2020
Toplantı Yeri : Tire Belediyesi Kültür Salonu Toplantı Saati : 19:00

Belediye Meclisinin 06.01.2020 tarih ve 05 sayılı Meclis Kararı ile oluşturulan Denetim Komisyonunda, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 25. Maddesine istinaden ;Komisyonda  çalıştırılacak kişinin 17.02.2020 tarihindeki Denetim Komisyonu toplantısında Mali Müşavir Ali AYDEMİR’in 18 gün süre ile görevlendirilmesi Belediye Meclisine sunulmak üzere belirlenmiş olup; Denetim Komisyonunda dışarıdan görevlendirilen kişilere (2.000) gösterge rakamının Devlet Memurlarına uygulanan aylık katsayısı çarpımı sonucu bulunan günlük brüt 292,12.-TL tavan tutar hesaplanmıştır. Sayın Meclis Heyetince gerekli kararın alınması hususunun görüşülmesi.(Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün E.3488 sayılı Önergesi)

SALİH ATAKAN DURAN
BELEDİYE BAŞKANI
Meclis Ek Gündemi

T.C.
TİRE BELEDİYESİ
2020 YILI MART AY'I MECLİS TOPLANTISI
MECLİS EK GÜNDEMİ

Gündem No : 48461740-05-03.1 Toplantı Tarih : 02/03/2020
Toplantı Yeri : Tire Belediyesi Kültür Salonu Toplantı Saati : 19:00

Belediye Meclisinin 06.01.2020 tarih ve 05 sayılı Meclis Kararı ile oluşturulan Denetim Komisyonunda, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 25. Maddesine istinaden ;Komisyonda  çalıştırılacak kişinin 17.02.2020 tarihindeki Denetim Komisyonu toplantısında Mali Müşavir Ali AYDEMİR’in 18 gün süre ile görevlendirilmesi Belediye Meclisine sunulmak üzere belirlenmiş olup; Denetim Komisyonunda dışarıdan görevlendirilen kişilere (2.000) gösterge rakamının Devlet Memurlarına uygulanan aylık katsayısı çarpımı sonucu bulunan günlük brüt 292,12.-TL tavan tutar hesaplanmıştır. Sayın Meclis Heyetince gerekli kararın alınması hususunun görüşülmesi.(Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün E.3488 sayılı Önergesi)

SALİH ATAKAN DURAN
BELEDİYE BAŞKANI
Meclis Ek Gündemi

T.C.
TİRE BELEDİYESİ
2020 YILI MART AY'I MECLİS TOPLANTISI
MECLİS EK GÜNDEMİ

Gündem No : 48461740-05-03.1
Toplantı Tarih : 02/03/2020
Toplantı Yeri : Tire Belediyesi Kültür Salonu
Toplantı Saati : 19:00

Belediye Meclisinin 06.01.2020 tarih ve 05 sayılı Meclis Kararı ile oluşturulan Denetim Komisyonunda, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 25. Maddesine istinaden ;Komisyonda  çalıştırılacak kişinin 17.02.2020 tarihindeki Denetim Komisyonu toplantısında Mali Müşavir Ali AYDEMİR’in 18 gün süre ile görevlendirilmesi Belediye Meclisine sunulmak üzere belirlenmiş olup; Denetim Komisyonunda dışarıdan görevlendirilen kişilere (2.000) gösterge rakamının Devlet Memurlarına uygulanan aylık katsayısı çarpımı sonucu bulunan günlük brüt 292,12.-TL tavan tutar hesaplanmıştır. Sayın Meclis Heyetince gerekli kararın alınması hususunun görüşülmesi.(Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün E.3488 sayılı Önergesi)

SALİH ATAKAN DURAN
BELEDİYE BAŞKANI
İletişim Merkezi : 0(232) 512 10 59
Fax : 0(232) 511 20 77
Cumhuriyet Mahallesi 29 Ekim Caddesi No:19
İletişim Merkezi : 0(232) 512 10 59
Fax : 0(232) 511 20 77
Cumhuriyet Mahallesi 29 Ekim Caddesi No:19
logo

T.C. Tire Belediyesi

Tüm hakları sakladır. 2019 © T.C. Tire Belediyesi