MECLİS EK GÜNDEMİ - T.C.Tire Belediyesi

01.02.2021 ŞUBAT AYI MECLİS EK GÜNDEMİ İNDİRMEK İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ!

 

 

T.C.

TİRE BELEDİYESİ

2021 YILI ŞUBAT AYI TOPLANTISI 1.BİRLEŞİMİ

  MECLİS EK GÜNDEMİ

                                      

 

Gündem No   :  48461740-05-02.1                                                         Toplantı Tarihi :01/02/2021

Toplantı Yeri  : Tire Belediyesi Meclis Salonu                                      

Toplantı Saati   :19.30

 

 

 

I.  BAŞKANLIKTAN GELEN ÖNERGELERİN GÖRÜŞÜLMESİ

 

 

1-Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği'nin 36. maddesinin 1. bendine göre” Aktarma; Bütçenin herhangi bir tertibinde bulunan ve o hesap döneminde kullanılmayacağı anlaşılan ödeneklerden alınarak, ödenek ihtiyacı olan diğer gider tertiplerine veya yeni tertip açılarak yapılan eklemedir." denilmektedir. Belirtilen yönetmelik maddesine istinaden, Belediyemiz 2021 Mali yılı bütçesinde görülen ihtiyaç üzerine ekte belirtilen aktarma listesindeki tertipler arasında aktarma yapılması hususunun görüşülmesi. (Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 01.02.2021 tarih E.1676 Sayılı Önergesi)

 

2-Şehrimiz Atatürk (Yeni) Mahallesi, 1766 ada 1 nolu parsel onaylı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planımızın 31L-Ic ile 31L-IVb paftalarında "Resmi Tesis Alanı" imarlı yapı adasında yer almaktadır.  Yetkili şehir plancısı tarafından hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisi ile 1766 ada 1 nolu parselde Belediyemize ait olan hissenin tamamı "Belediye Hizmet Alanı (BHZ)" ve "Cami Alanı" olarak belirlenmiştir. Belediye Hizmet alanı ile Cami alanının yapılaşma emsali 1.00 , yapılaşma yüksekliği (Yençok) en fazla 15,80 metre olacak şekilde düzenlenmiştir.    Söz konusu 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına değişikliği hususunun görüşülmesi.(İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 01.02.2021 tarih ve E.1694 Sayılı Önergesi)

 

 

 

 

                                                                                                           Salih Atakan DURAN

                                                                                                          Belediye Başkanı

Paylaş