Kadın Danışma Merkezi

Kadınların hiçbir ayrım gözetmeksizin başvuruda bulunabildikleri, psikolojik, sosyal hizmet yönlendirmelerinde bulunan, çeşitli kadın ve meslek gruplarıyla kadına yönelik şiddet, bunun nedeni olan cinsiyete dayalı ayrımcılık ve cinsiyet eşitsizliği konularındaki farkındalık arttırıcı çalışmalar yürüten birimdir. Kadınlara ve çocuklarına şiddetle mücadele sürecinde ihtiyaç duydukları konularda bilgi ve destek sağlar ya da sağlayabilecek kuruluşlara yönlendirir. Farkındalık arttırmaya yönelik olabildiğince yaygın eğitim programları uygular, grup çalışmaları yapar. Birimde mesai saatleri içinde, randevu sistemi ile kadınlara yönelik ücretsiz psiko-sosyal hizmetler ile görev alanıyla ilgili ücretsiz ve halka yönelik seminer, konferans ve benzeri programlar düzenlenir.

Aş Evi

Kadınların hiçbir ayrım gözetmeksizin başvuruda bulunabildikleri, psikolojik, sosyal hizmet yönlendirmelerinde bulunan, çeşitli kadın ve meslek gruplarıyla kadına yönelik şiddet, bunun nedeni olan cinsiyete dayalı ayrımcılık ve cinsiyet eşitsizliği konularındaki farkındalık arttırıcı çalışmalar yürüten birimdir. Kadınlara ve çocuklarına şiddetle mücadele sürecinde ihtiyaç duydukları konularda bilgi ve destek sağlar ya da sağlayabilecek kuruluşlara yönlendirir. Farkındalık arttırmaya yönelik olabildiğince yaygın eğitim programları uygular, grup çalışmaları yapar. Birimde mesai saatleri içinde, randevu sistemi ile kadınlara yönelik ücretsiz psiko-sosyal hizmetler ile görev alanıyla ilgili ücretsiz ve halka yönelik seminer, konferans ve benzeri programlar düzenlenir.

Tüm hakları sakladır. 2019 © T.C. Tire Belediyesi