Encümen Üyeleri
Salih Atakan DURAN
Ahmet Alper KASAP
Serhan AYDIN
Şahin KOŞDEMİR
Muzaffer Kamil ÖZEN
Encümen Üyeleri
Salih Atakan DURAN
Ahmet Alper KASAP
Serhan AYDIN
Şahin KOŞDEMİR
Muzaffer Kamil ÖZEN

Tüm hakları sakladır. 2019 © T.C. Tire Belediyesi