Encümen Kararları

T.C.

TİRE BELEDİYESİ

Karar No   : 48461740-03-01-949

Karar Tarihi   : 23/10/2019

ENCÜMEN KARARI

            Başkanlık Makamınca Encümenimize sevk olunan Emlak İstimlak Müdürlüğü’nün 16.10.2019 tarih ve 636 sayılı yazılarında;

         Mülkiyeti Belediyemiz Tüzel Kişiliğine ait Şehrimiz Kızılcahavlu, Seyrekli, Boynuyoğun, Işıklı, Kurşak ve Yeni Mahallelerinde bulunan taşınmazların 5393 Sayılı Kanunun 34/g maddesi gereğince ‘Taşınmaz mal satımına, trampasına ve tahsisine ilişkin meclis kararları uygulamak; süresi üç yılı geçmemek üzere kiralamasına karar vermek. Encümenin yetkileri arasındadır  denilmekle işin müzakeresi yapıldıktan sonra gereği düşünüldü.

          Mülkiyeti Belediyemiz Tüzel Kişiliğine ait Şehrimiz Kızılcahavlu, Seyrekli, Boynuyoğun, Işıklı, Kurşak ve Yeni Mahallelerinde bulunan taşınmazların kiraya verilmesi amacıyla 2886 Sayılı Kanunun 45. Maddesi gereğince Açık Arttırma Usulü ile ihaleye çıkarılmasına, ihalesinin 06.11.2019 tarihini tesadüf eden Çarşamba günü Encümen huzurunda yapılmasına, gereği için evrakın Emlak İstimlak Müdürlüğüne, Mali Hizmetler Müdürlüğüne gönderilmesine, Encümenimizce oybirliği ile karar verildi.

Salih Atakan DURAN

Belediye Başkanı

Encümen Kararları

T.C.

TİRE BELEDİYESİ

Karar No   : 48461740-03-01-949

Karar Tarihi   : 23/10/2019

ENCÜMEN KARARI

            Başkanlık Makamınca Encümenimize sevk olunan Emlak İstimlak Müdürlüğü’nün 16.10.2019 tarih ve 636 sayılı yazılarında;

         Mülkiyeti Belediyemiz Tüzel Kişiliğine ait Şehrimiz Kızılcahavlu, Seyrekli, Boynuyoğun, Işıklı, Kurşak ve Yeni Mahallelerinde bulunan taşınmazların 5393 Sayılı Kanunun 34/g maddesi gereğince ‘Taşınmaz mal satımına, trampasına ve tahsisine ilişkin meclis kararları uygulamak; süresi üç yılı geçmemek üzere kiralamasına karar vermek. Encümenin yetkileri arasındadır  denilmekle işin müzakeresi yapıldıktan sonra gereği düşünüldü.

          Mülkiyeti Belediyemiz Tüzel Kişiliğine ait Şehrimiz Kızılcahavlu, Seyrekli, Boynuyoğun, Işıklı, Kurşak ve Yeni Mahallelerinde bulunan taşınmazların kiraya verilmesi amacıyla 2886 Sayılı Kanunun 45. Maddesi gereğince Açık Arttırma Usulü ile ihaleye çıkarılmasına, ihalesinin 06.11.2019 tarihini tesadüf eden Çarşamba günü Encümen huzurunda yapılmasına, gereği için evrakın Emlak İstimlak Müdürlüğüne, Mali Hizmetler Müdürlüğüne gönderilmesine, Encümenimizce oybirliği ile karar verildi.

Salih Atakan DURAN

Belediye Başkanı

Encümen Kararları

T.C.

TİRE BELEDİYESİ

Karar No   : 48461740-03-01-949

Karar Tarihi   : 23/10/2019

ENCÜMEN KARARI

            Başkanlık Makamınca Encümenimize sevk olunan Emlak İstimlak Müdürlüğü’nün 16.10.2019 tarih ve 636 sayılı yazılarında;

         Mülkiyeti Belediyemiz Tüzel Kişiliğine ait Şehrimiz Kızılcahavlu, Seyrekli, Boynuyoğun, Işıklı, Kurşak ve Yeni Mahallelerinde bulunan taşınmazların 5393 Sayılı Kanunun 34/g maddesi gereğince ‘Taşınmaz mal satımına, trampasına ve tahsisine ilişkin meclis kararları uygulamak; süresi üç yılı geçmemek üzere kiralamasına karar vermek. Encümenin yetkileri arasındadır  denilmekle işin müzakeresi yapıldıktan sonra gereği düşünüldü.

          Mülkiyeti Belediyemiz Tüzel Kişiliğine ait Şehrimiz Kızılcahavlu, Seyrekli, Boynuyoğun, Işıklı, Kurşak ve Yeni Mahallelerinde bulunan taşınmazların kiraya verilmesi amacıyla 2886 Sayılı Kanunun 45. Maddesi gereğince Açık Arttırma Usulü ile ihaleye çıkarılmasına, ihalesinin 06.11.2019 tarihini tesadüf eden Çarşamba günü Encümen huzurunda yapılmasına, gereği için evrakın Emlak İstimlak Müdürlüğüne, Mali Hizmetler Müdürlüğüne gönderilmesine, Encümenimizce oybirliği ile karar verildi.

Salih Atakan DURAN

Belediye Başkanı

Tüm hakları sakladır. 2019 © T.C. Tire Belediyesi