T.C. Tire Belediyesi
Encümen Kararları
Sıra Karar Tarihi Kararın Özeti Karar No
1 11/03/2020

Ferhat ÇAPKAN’ ın İlçemiz 4 Eylül Mahallesi Şehit Yüzbaşı Gültekin Başargan Caddesi 34 numarada kiracı olarak ikamet ettiği, elektrik kontağından kaynaklı yangın çıktığı, tadilat yapılması gerektiği ve gereken tadilatın Belediyemizce yapılması talebinin; Belediyemiz mali imkanları yetersiz olduğundan mümkün görülmediğine dair karar.

215
2 11/03/2020

Rıfkı BEZCİ dilekçesinde 27.12.2019 tarihinde Avm yönetimiyle ilişkisini sonlandırdığını ve bu tarihin yani 27.12.2019 tarihinde kira sonlandırılma tarihi olarak belirlenmesini ve 27.12.2019 tarihinden sonraki borçlarının terkininin yapılmasını talebinin mümkün görülmediğine dair karar.

214
3 11/03/2020

Mülkiyeti Belediyemiz Tüzel Kişiliğine ait aşağıda ada ve parseli yazılı bulunan Hürriyet Mahallesi  Orhan Aksay Caddesi No:7/1 adresinde bulunan büfe vasıflı taşınmazın 3 yıllık kiraya verilmesi işinin 2886 Sayılı Kanunun 45. Maddesi gereğince Açık Arttırma Usulü  ile Nusret KAVUŞOĞLU uhdesine dair karar.

213
4 04/03/2020

03.03.2020 tarihli dilekçe gereği Mülkiyeti Belediyemiz Tüzel Kişiliğine ait Şehrimiz Çeriközü Mahallesinde bulunan Bakkal dükkanının kiracısı bulunan Halil İbrahim YELGİN 'in  , 03.03.2020 tarihinde anahtar teslimi yaparak kiracılığının sonlandırılması  talebinin; uygun görüldüğüne dair karar.

212
5 04/03/2020

Mülkiyeti Belediyemiz Tüzel Kişiliğine ait   İlçemiz Yeni Mahalle,30L-2A pafta,103 ada,42 parselde T-3(Ticaret 3 kat) müsaadeli  gayrimenkul üzerinde yapılacak olan inşaata ait ,ihale hazırlığına ilişkin muhammen bedelin tespit edilmesi için , Belediye Başkan Yardımcısı Halil Doğukan EROĞLU Başkanlığında Makine Mühendisi Gamze USLU, İnşaat Mühendisi Gülgün ÜMİT, Elektrik ve Elektronik Mühendisi Mehmet GACAR ve Mimar Handan ÇİÇEK’ten oluşan 5 kişilik Tespit Komisyonu kurulmasına dair karar.

211
6 04/03/2020

 

        Belediyemizde bulunan 35 TİRE BLD 01 tescil plaka nolu  iş makinasının satışına esas muhammen bedelin belirlenebilmesi  için, Belediyemiz Encümen Üyesi Serhan AYDIN, Mali Hizmetler Müdür Vekili M.Kamil ÖZEN, Makine Mühendisi Gamze USLU, Tekniker İbrahim Sıtkı ÖNEM ve Belediye Bakım Tamircisi İbrahim KIRCAK ’tan oluşan 5 kişilik Tespit Komisyonu kurulmasına dair karar.

210
7 04/03/2020

Mülkiyeti Belediyemiz Tüzel Kişiliğine ait aşağıda ada ve parseli yazılı bulunan Yeni Mahallede bulunan büfe  vasıflı taşınmazların kiraya verilmesi işinin, 2886 Sayılı Kanunun 45. Maddesi gereğince Açık Arttırma Usulü  ile ihaleye çıkarılmasına, ihalesinin 18.03.2020 tarihini tesadüf eden  Çarşamba günü Encümen huzurunda yapılmasına dair karar.

209
8 04/03/2020

3194 Sayılı İmar Kanununun 32. Maddesine göre: 1 ay içerisinde ruhsatsız yapılan Güneş Enerji Santrali tesisinin ruhsatlandırılmasına yada eski haline getirilmesine, aynı kanunun 42. Maddesine göre(VKN:7730354270) SOLARUS 10 ENERJİ ÜRETİM DANIŞMANLIK SAN.TİC.A.Ş.YE 49.840,39.-TL. (kırkdokuzbinsekizyüzkırk Türk Lirası  otuzdokuz Kuruş)  İdari  Para Cezası verilmesine dair karar.

208
9 04/03/2020

Belediyemiz İşletme ve İştirakler Müdürlüğüne bağlı Gölet Restaurant ve Toptepe Aile Gazinosunda  halkımıza satışa sunulmak üzere alınan Efe Rakı çeşitlerinin aşağıdaki listede gösterildiği şekilde satış fiyatlarının  belirlenmesine dair karar.

207
10 04/03/2020

Belediyemiz Memur Personellerine ait (Ocak 2020 maaşlarından kesilen) emekli kesenek tutarı olan 139.111,88 TL (yüzotuzdokuzbinyüzonbir Türk Lirası seksensekiz Kuruş) nin; vezne durumu müsait olduğunda gecikme faizinin bütçe kalemlerinden ödenmesine, Sosyal Güvenlik Priminin; 368 nolu ‘’Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş ve Taksitlendirilmiş Borçlar’’ hesabına alınıp, Sosyal Güvenlik Kurumuna daha sonra ödenmesine dair karar.

206
11 04/03/2020

Mülkiyeti Belediyemize ait olan İlçemiz Kurtuluş Mahallesi, 1062 ada,112 parsel 4.kat , 13 nolu  Menderes Apartmanında mevcut daire için   yapılan tamirat ve tadilat giderlerinin toplam bedeli 2.500,00.-TL (iki bin beşyüz  Türk Lirası) nin Menderes Apartmanı Yönetimine ödenmesi talebinin; uygun görüldüğüne dair karar.

205
12 04/03/2020

Mehmet GÜNGÖR adlı vatandaş, Çeriközü Mahallesi,Gültepe Sokak 12 nolu     adresindeki evinin tadilatı için gerekli olan; 2500 adet tuğla,50 torba çimento,2 kamyon kum,1500 adet çatı için kiremit,50 torba kireç ve çatı altı tahtasının Belediyemiz tarafından karşılanması talebinin uygun görüldüğüne dair karar.

204
13 04/03/2020

2020 tarih ve E. 26.0219096 sayılı Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünün yazısı ile yeni oluşan 34 parselinde 6306 Sayılı Kanunun Uygulama Yönetmeliğinin 16.maddesinin 6,9,10,12. fıkralarına göre muafiyet uygulanması gerektiği belirtilmiştir. Bu nedenle Belediyemize yatırılan 7.444,05 TL 'lik yol katılım tutarının Tire Solmaz Yapı İnşaat ‘a geri iadesinin yapılmasına dair karar.

203
14 04/03/2020

Musalar Mahalle Muhtarı Ramazan ÖZER’ in mahallesindeki kadastral yollara beton dökmek için 150 Torba Çimento ve 4 Kamyon Çağıl ihtiyacının Belediyemiz tarafından karşılanması talebinin; uygun görüldüğüne dair karar.

202
15 04/03/2020

1-Sakip GEZER(100) 2-Ayşe EKERLER(100) 3-Mustafa ÇALIŞKAN(red) 4-Gülizar BULANIK(red) 5-Yüksel SERTDEMİR(100) 6-Pınar NAZİK(red) 7-Cengiz SÖĞÜT(100) 8-Sami SUNEL(100) 9- Hatice ŞAKUN(100) 10-Arzu KİNKAV(400) 11-Ömer ÖZKIRAN(100) 12-İbrahim ADAGİDELİ (100)13-Hülya GÜNGÖR(Red) 14-Dilşah KEÇECİ(100) 15-Zeynep VARDARLI(100) 16-Buse BAYRAMOĞLU(Red) 17-İmren GENCER(100) 18-Mehmet KIYKAÇ(100) 19-Türkan KARADAYI(150) 20-Ali Cevat GAZCI (red) taraflarına nakdi yardım yapılmasına dair karar.

201
16 04/03/2020

Paşa Mahallesi, Ekinhisarı Caddesi 80 nolu adresteki kahvehanede ;  2559 Sayılı Polis Vazife ve Salahiyeti Kanununun 6.maddesinde ”Mevzuat hükümlerine aykırı olarak işletilen, işyerlerinin işletmecilerine 2020 yılı için tesbit olunan 2.233,00- TL ile 4.448,00-TL. arasında idari para cezası verilir. Bu maddede belirtilen aynı fiillerin bir yıl içinde tekrarı halinde, en son uygulanan para cezası bir kat artırılarak uygulanır.” hükmüne istinaden işyeri sorumlusu Mustafa AKARSU’ ya 2.233,00-TL (iki bin iki yüz otuz üç Türk Lirası) İdari Para Cezası verilmesine dair karar.

200
17 04/03/2020

Karacaali Mahallesi, Karacaali Caddesi 115 nolu adreste “Çınar Kahvehanesi” isimli işyerinde ;  2559 Sayılı Polis Vazife ve Salahiyeti Kanununun 6.maddesinde ”Mevzuat hükümlerine aykırı olarak işletilen, işyerlerinin işletmecilerine 2020 yılı için tesbit olunan 2.233,00- TL ile 4.448,00-TL. arasında idari para cezası verilir. Bu maddede belirtilen aynı fiillerin bir yıl içinde tekrarı halinde, en son uygulanan para cezası bir kat artırılarak uygulanır.” hükmüne istinaden işyeri sorumlusu Kadir GÜNGÖR’e 2.233,00-TL (iki bin iki yüz otuz üç Türk Lirası) İdari Para Cezası verilmesine dair karar.

199
18 04/03/2020

          İstiklal Mahallesi, Karagazi Caddesi 74 nolu adreste  “Kuyulu Kahvehanesi” isimli işyerinde ;  2559 Sayılı Polis Vazife ve Salahiyeti Kanununun 6.maddesinde ”Mevzuat hükümlerine aykırı olarak işletilen, işyerlerinin işletmecilerine 2020 yılı için tesbit olunan 2.233,00- TL ile 4.448,00-TL. arasında idari para cezası verilir. Bu maddede belirtilen aynı fiillerin bir yıl içinde tekrarı halinde, en son uygulanan para cezası bir kat artırılarak uygulanır.” hükmüne istinaden işyeri sorumlusu Mehmet ARTUK’a 2.233,00-TL (iki bin iki yüz otuz üç Türk Lirası) İdari Para Cezası verilmesine dair karar.

198
19 04/03/2020

Adnan Menderes Mahallesi, Faik Tokluoğlu Caddesi 62/A nolu adreste “Kaptanın Kıraathanesi” isimli işyerinde ;  2559 Sayılı Polis Vazife ve Salahiyeti Kanununun 6.maddesinde ”Mevzuat hükümlerine aykırı olarak işletilen, işyerlerinin işletmecilerine 2020 yılı için tesbit olunan 2.233,00- TL ile 4.448,00-TL. arasında idari para cezası verilir. Bu maddede belirtilen aynı fiillerin bir yıl içinde tekrarı halinde, en son uygulanan para cezası bir kat artırılarak uygulanır.” hükmüne istinaden işyeri sahibi Ayşe YILMAZ’a 2.233,00-TL (iki bin iki yüz otuz üç Türk Lirası) İdari Para Cezası verilmesine dair karar.

197
20 04/03/2020

Belediyemiz İşletme ve İştirakler Müdürlüğüne bağlı Şehir Sineması Kafeteryası ile Seha Gidel Sinema Salonu Kafeteryasındaki ürünlerinin alış fiyatlarının artması üzerine aşağıdaki listedeki ürünlerin satış fiyatlarının yeniden belirlenmesine dair karar.

196
21 04/03/2020

Mülkiyeti Belediyemiz Tüzel Kişiliğine ait aşağıda ada ve parseli yazılı bulunan Gökçen Mahallelerinde bulunan işyeri  vasıflı taşınmazların Mustafa BAĞRIAÇIK uhdesine dair karar.

195
22 26/02/2020

Refik ELDEK ‘ in kendi aracının üzerinde küçük çaplı sebze ve meyve satışını yapabilmesi için Belediyemizce uygun görülen  bir yer gösterilmesi talebinin mümkün görülmediğine dair karar.

0194
23 26/02/2020

Şehrimiz Küçükkemerdere Mahallesinde Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından tahsis edilen okul binasını düğün salonu olarak kullanmakta oldukları ve binanın dışında kapalı bir yemek pişirme alanı oluşturulması  için Belediyemizin imkanları dahilinde yapılmasına dair karar.

0193
24 26/02/2020

Eşref AK’ın işletmekte olduğu İlçemiz  Cumhuriyet Mahallesi Ziya Gökalp Caddesi No: 3/B adresinde bulunan  erkek kuaförü olarak faaliyet gösteren işyerine ruhsat alabilmesi için 15 gün daha ek süre verilmesine dair karar.

0192
25 26/02/2020

İlçemiz Kurtuluş Mahallesi 1058 Ada,101 Parselde(Eski SSK Hastanesi) bulunan gayrimenkulün yıkımı ile Yeni Mahalle,68 Ada,45 Parselde (Jandarma Karakolu) bulunan gayrimenkulün yıkım işinin; 483.762,76.-TL Muhammen Bedel(Hurda Bedeli) üzerinden 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi gereği Açık Teklif Usulü ile ihaleye çıkılmasına, ihalelesinin 18.03.2020 tarihini tesadüf eden Çarşamba günü saat.11.30’ da Encümen huzurunda yapılmasına dair karar.

0191
26 26/02/2020

Şehrimiz Yeni Mahalle Gölet Rekreasyonu alanı çerçevesinde 28 Şubat 2020 ile  1 Mart 2020 tarihleri arasında Küçük Menderes Karadenizliler Derneği ve Tire Belediyesi işbirliği ile düzenlenecek olan 2.Hamsi Şenliğinde halkımıza bedava dağıtılacak olan hamsi için 2500 adet ekmeğe ihtiyacının Belediyemiz tarafından karşılanması talebinin; uygun görüldüğüne dair karar.

0190
27 26/02/2020

          Şehrimiz Kurtuluş Mahallesi tapunun 1058 ada 101 parselde kayıtlı atıl durumda bulunan (eski SSK Hastanesi) Betonarme Dört Katlı Dispanser Binası ve Yeni Mahalle tapunun 68 ada 45 parselinde kayıtlı bulunan (eski Jandarma Komutanlığı binası ve lojmanı)  Kâgir Jandarma Hizmet Binası ve Lojmanı niteliğindeki yapıların genel güvenlik ve asayiş bakımından yaşanabilecek olumsuz olayların önüne geçilebilmesi amacıyla metruk bina kapsamında yıkılmasına dair karar.

0189
28 26/02/2020

Şehrimiz İpekçiler Mahallesi, Gazi Caddesi Sokak No:23 adresinde, tapunun 1769 ada, 23 parselinde bulunan metruk yapının genel güvenlik ve asayiş bakımından tehlike arz ettiği bildirilmiştirSöz konusu adreste tehlikeli durum devam ettiğinden dolayı 3194 sayılı İmar Kanununun 39. maddesine göre yıkım işlerinin Belediyemizin ilgili Müdürlüğü  tarafından yapılması,  yapılan harcamaların %20 fazlasıyla mülk sahibinden tahsil edilmesi

0188
29 26/02/2020

Şehrimiz İpekçiler Mahallesi, tapunun 302 ada,26 parselinde bulunan metruk yapının genel güvenlik ve asayiş bakımından tehlike arz ettiği bildirilmiştirSöz konusu adreste tehlikeli durum devam ettiğinden dolayı 3194 sayılı İmar Kanununun 39. maddesine göre yıkım işlerinin Belediyemizin ilgili Müdürlüğü  tarafından yapılması,  yapılan harcamaların %20 fazlasıyla mülk sahibinden tahsil edilmesine dair karar.

0187
30 26/02/2020

         Şehrimiz Yeni Mahalle Sakarya Caddesi No:26, tapunun 68 ada 13 parselinde bulunan metruk yapının genel güvenlik ve asayiş bakımından tehlike arz ettiği bildirilmiştirSöz konusu adreste tehlikeli durum devam ettiğinden dolayı 3194 sayılı İmar Kanununun 39. maddesine göre yıkım işlerinin Belediyemizin ilgili Müdürlüğü  tarafından yapılması,  yapılan harcamaların %20 fazlasıyla mülk sahibinden tahsil edilmesine dair karar.

0186
31 26/02/2020

Mülkiyeti Belediyemiz Tüzel Kişiliğine ait Aydın İli İncirliova İlçesi Palamut Mahallesinde bulunan 114 ada, 27 parsel, 111 ada 30 parsel ve 111 ada 31 parsel gayrimenkullerin; 2886 Sayılı Kanunun 45. Maddesi gereğince Açık Arttırma Usulü ile satılmasına, ihalesinin 01.04.2020 tarihini tesadüf eden Çarşamba günü Encümen huzurunda yapılmasına dair karar.

0185
32 26/02/2020

Şehrimiz Kızılcaavlu Mahallesi, Köyiçi Mevkii, 576(eski),132 ada 5(yeni) nolu parselde yer alan 2801 m² alanlı avlulu ev ve dam niteliğindeki taşınmazın 2 'ye ifraz işlemi için Harita Mühendisine hazırlatılmış olan beyannamenin tetkikinde;

İzmir Doğu Bölgesi 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı plan hükümlerinin 7.2.5. maddesindeki şartlar ile Plansız Alanlar Tip İmar Yönetmeliği'nin 44. ve 45. maddesinde yer alan ölçü ve ebatların sağlandığı anlaşıldığından, İmar Kanunu'nun 15. maddesine göre sakıncası olmayan 2 'ye ifraz işleminin uygun görüldüğüne dair karar.

0184
33 26/02/2020

Mülkiyeti Belediyemiz Tüzel Kişiliğine ait İlçemiz Yeni Mahalle, Gümüşpala Caddesi No:45’te (  669 ada 36 Parsel) bulunan işyeri vasıflı taşınmazın 5 yıllık kiraya verilmesi amacıyla 2886 Sayılı Kanunun 45. Maddesi gereğince Açık Arttırma Usulü ile ihaleye çıkarılmasına, ihalesinin 01.04.2020 tarihini tesadüf eden Çarşamba günü Encümen huzurunda yapılmasına dair  karar.

0183
34 26/02/2020

Mülkiyeti Mehmet GÖKALP'e ait İlçemiz Yenioba Mahallesi, L19-D-17-B-2 pafta 108 ada 5 , 6  ve 7 nolu parsellerin birleştirme işlemi için hazırlanan beyannamenin tetkikinde;
Söz konusu parseller; Belediyemiz mücavir alan sınırları içerisinde, uygulama imar planımız dışında ve 10/04/2017 tarih ve 05.354 sayılı Büyükşehir Belediye Meclis Kararı ile uygun görülen ve 14/07/2017 tarih 05.794 sayılı Büyükşehir Belediye Meclis Kararı ile onanan 1/25000 ölçekli İzmir Doğu Bölgesi Nazım İmar Planı kapsamında kalmakta olup Plansız Alanlar İmar Yönetmeliğinin 62. ve 45. maddelerinde aranan ölçü ve ebatlar sağlanmış olduğundan, 3194 sayılı İmar Kanunun 15. maddesine göre sakıncası olmayan birleştirme işleminin aynı kanunun 16. maddesine göre Encümenimizce uygun görüldüğüne dair karar.

0182
35 26/02/2020

İlçemiz İhsaniye Mahallesi, 272 Ada 3 ve 4 nolu Parsellerin birleştirme işlemi için ilgilisinin talebi üzerine hazırlanan değişiklik tasarımının tetkikinde;
Söz konusu parseller onaylı imar planımız 30L-IIb paftasında ayrık nizam 3 ve 5 kat imarlı yapı adasında yer almaktadır. Taşınmazların kat adetlerinin farklı olması sebebiyle tevhid sonrası oluşan yeni tapu kaydı  01.10.2017 tarihinde yürürlüğe giren Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği'nin 7. maddesinin 9. ve 14. bentlerine tabidir.Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinin 6. Maddesinde aranan ölçü ve ebatlar sağlanmış olduğundan;3194 Sayılı İmar Kanununun 15. Maddesince sakıncası olmayan Birleştirme işleminin aynı kanunun 16.maddesine göre Encümenimizce uygun görüldüğüne dair karar.

0181
36 26/02/2020

İlçemiz Yeni Mahalle, Fevzipaşa Caddesi No:3 nolu ve Yeni Mahalle, Fevzipaşa  Caddesi 7-5 nolu işyerlerinde “Züccaciye ve Hediyelik Eşya” olarak faaliyet gösteren ve işletmeciliklerini Fatih SOLMAZ’ ın; yaptığı işyerlerinin, Belediyemizden İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı alabilmesi için tarafına 15 gün süre verilmesine dair karar.

0180
37 26/02/2020

Mehmet Tunahan İÇLİ’ nin Mülkiyeti Belediyemiz Tüzel Kişiliğine ait İlçemiz Yeni Mahalle, 102 ada 1 parsel 50 no’lu işyerini 11.07.2018 tarih ve 567 sayılı Encümen kararı ile kiralamış olup, 27.11.2019 tarihinde anahtar teslimi yaparak kiracılığının sonlandırılması, işyerinin boya masraflarının tahakkuk ettirilerek Mehmet Tunahan İÇLİ’ den tahsil edilmesi ve buna istinaden teminatın irad kaydedilmesi talebinin; uygun görüldüğüne dair karar.

0179
38 26/02/2020

Mülkiyeti Belediyemiz Tüzel Kişiliğine ait İlçemiz Hürriyet Mahallesi Orhan Aksay Caddesi No:7/1 adresinde bulunan büfe vasıflı taşınmazın kiraya verilmesi işinin; 2886 Sayılı Kanunun 45. Maddesi gereğince Açık Arttırma Usulü ile ihaleye çıkarılmasına, ihalesinin 11.03.2020 tarihini tesadüf eden Çarşamba günü Encümen huzurunda yapılmasına dair karar.

0178
39 26/02/2020

Şehrimiz Cumhuriyet Mahallesi 21 ada, 2 parsel (Kadınlar Hamamı altı) adresinde bulunan, tescilli yapının yıkılmak üzere olduğundan, tehlikenin devam ettiği tespit edildiğinden, yerinde yapılan incelemeler neticesinde; korunmasına yönelik yapılması gereken imalatların Belediyemiz tarafından yapılmasına dair karar.

0177
40 26/02/2020

           Mülkiyeti Belediyemiz Tüzel Kişiliğine ait 6 ada,6 parsel zemin 02 (6) numaralı işyerinin(İkram HAYALİ tarafından kullanılan) kira artışının; kira şartnamesindeki hüküm gereği TÜFE oranında arttırılmasına, kira bedelinin aylık 3.000.-TL olarak belirlenmesine dair karar.

0176
41 26/02/2020

 İlçemiz Sarılar Mahallesi 105 ada 8 parsel nolu taşınmazda bulunan taşınmazda yapılan imalatlara ilişkin ilgi (a) dilekçeye istinaden 17.02.2020 tarihinde taşınmaz mahalline gidilerek yapılan incelemede; taşınmaz içerisinde profil direkler üzerinde trapez saç örtülü 7.50mt*20mt kenar ölçülü, 150 m² alanlı ruhsatsız hayvan barınağı yapıldığı tespit edilerek ilgi (b)  yapı tatil zaptı düzenlenmiştir.3194 Sayılı İmar Kanununun 32.maddesi gereğince; ruhsatsız inşaata başlanılması nedeniyle ilgilisi tarafından bu tarihten itibaren en çok 1 ay içerisinde mevzuat hükümleri doğrultusunda uygun görülmesi halinde ruhsatlandırılması ya da yıkılmasına, aksi halde belediye ekipleri tarafından yıkımının yapılmasına ve masraflarının yapı sahibinden tahsil edilmesine, aynı kanunun 42.maddesine göre (T.C.:23924158510) Şakir APPAN'a 3.846,76.-TL (üçbinsekizyüzkırkaltı Türk Lirası yetmişaltı Kuruş) İdari Para Cezası verilmesi

0175
42 26/02/2020

Şehrimizde ikamet etmekte olan  6 vatandaşımıza 5393 Sayılı Belediye Kanununun 38. maddesinin (n) fıkrası gereğince taraflarına 1 defaya mahsus olmak üzere nakdi yardım yapılmasına Şehrimizde ikamet etmekte olan 9 vatandaşımıza yardım taleplerinin mümkün görülmediğine dair karar.

0174
43 26/02/2020

Belediye Encümeninin 29.01.2020 tarih 48461740-03-01-92 sayılı kararı ile Kıymet Takdir Komisyonuna havale edilerek muhammen bedelleri belirlenen, kullanım ömrünü tamamlamış 6 adet iş makinalarının; 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre satılabilmesi için  ; 2886 Sayılı Kanunun 45. Maddesi gereğince Açık Arttırma Usulü ile satılmasına, ihalesinin 18.03.2020 tarihini tesadüf eden Çarşamba günü Encümen huzurunda yapılmasına dair karar.

0173
44 26/02/2020

Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği'nin 38. maddesine göre Belediyemiz 2020 Mali Yılı Bütçesinde görülen ihtiyaç üzerine belirlenen tertipler arasında aktarma yapılmasının uygun görüldüğüne dair karar.

0172
45 26/02/2020

Belediyemiz Zabıta Müdürlüğünün  21.02.2020 tarih ve  2944 ilgi sayılı yazı  ile  Belediyemiz Kayıp Eşya Buluntu Yönetmeliği gereğince; 14 Ayar 4,67 Gram Alyans ve 14 Ayar 3,03 Gram Alyansın piyasadan teklif1 alınmak suretiyle 1.385,00.-TL (binüçyüzseksenbeş Türk Lirası) bedelle Sarraf Şeref ÖZUYSAL’a satılan ziynet eşyalarının; 05.09.01.99 Tanımlanmayan Diğer Çeşitli Gelirler Hesabına gelir kaydedilebilmesi için kamuya geçirilmesine dair karar.

0171
46 26/02/2020

           Şehrimiz Ayaklıkırı Mahallesi Cumhuriyet Sokak No:35  Tire adresindeki Ganime IŞILAK’a ait 11899476 nolu  su  abonesindeki evde durulmadığı için abone tarafından ödenen Mart/2018 Ocak/2020 tarihleri arasındaki (22x6,50-TL=143 + 1x9,00-T). toplam 152,00-TL(yüzelliiki Türk Lirası).’nin   İzmir Büyükşehir Belediyesinin 16.02.2018 tarih ve 97509404.301.05.148 nolu meclis kararı gereğince tarafına  iade edilmesine dair karar.

0170
47 26/02/2020

Şehrimiz Akkoyunlu Mahallesi Camii Sokak No:1 ve 4 adresinde, tapunun 9 pafta 369 ve 370 parsellerinde bulunan metruk yapının genel güvenlik ve asayiş bakımından tehlike arz ettiği bildirilmiştir         Söz konusu adreste tehlikeli durum devam ettiğinden dolayı 3194 sayılı İmar Kanununun 39. maddesine göre yıkım işlerinin Belediyemiz tarafından yapılması,  yapılan harcamaların %20 fazlasıyla mülk sahibinden tahsil edilmesine dair karar.

0169
48 26/02/2020

Şehrimiz Peşrefli Mahallesi, Eğriyol sokak 32, tapunun 224 ada,3 parselinde bulunan metruk yapının genel güvenlik ve asayiş bakımından tehlike arz ettiği bildirilmiştir.Söz konusu adreste tehlikeli durum devam ettiğinden dolayı 3194 sayılı İmar Kanununun 39. maddesine göre yıkım işlerinin Belediyemizin ilgili Müdürlüğü  tarafından yapılması,  yapılan harcamaların %20 fazlasıyla mülk sahibinden tahsil edilmesine dair karar.

0168
49 26/02/2020

Şehrimiz Peşrefli Mahallesi, Piri Veli Efendi Sokak No:23 adresinde, tapunun 196 ada,11 parselinde bulunan metruk yapının genel güvenlik ve asayiş bakımından tehlike arz ettiği Söz konusu adreste tehlikeli durum devam ettiğinden dolayı 3194 sayılı İmar Kanununun 39. maddesine göre yıkım işlerinin Belediyemizin ilgili Müdürlüğü  tarafından yapılması,  yapılan harcamaların %20 fazlasıyla mülk sahibinden tahsil edilmesine dair karar.

0167
50 26/02/2020

Şehrimiz Kireli Mahallesi Atatürk Sokak No:2 adresinde, tapunun 160 ada 1 parselinde bulunan metruk yapının sahibi Şükrü EMEL 26.02.2020 tarihli dilekçe ile Belediyemize müracaat ederek, evle ilgili güvenlik tedbirlerinin oluşturulacağını, kısa bir süreye ihtiyacı olduğunu bu sürece kadar yıkım işleminin gerçekleşmemesini talep etmiştir. İlgilinin talebinin; Encümenimizce uygun görüldüğüne, tarafına 1 ay süre verilmesine dair karar.

0166
51 26/02/2020

Şehrimiz Boynuyoğun Mahallesi, tapunun 180 ada,8 parselinde bulunan metruk yapının genel güvenlik ve asayiş bakımından tehlike arz ettiği bildirilmiştir.          Söz konusu adreste tehlikeli durum devam ettiğinden dolayı 3194 sayılı İmar Kanununun 39. maddesine göre yıkım işlerinin Belediyemizin ilgili Müdürlüğü  tarafından yapılması,  yapılan harcamaların %20 fazlasıyla mülk sahibinden tahsil edilmesine dair karar.

0165
52 26/02/2020

Teira Avm bünyesinde bulunan mal varlıklarımıza tahakkuk eden aidat ve ortak giderlere ilişkin toplam 11.180,11 TL (onbirbinyüzseksen Türk Lirası onbir Kuruş) borç dökümü şu şekildedir; Aidat : 5.836,00 TL (Ocak2020 2.474,00+Şubat 3.362,00 TL = 5.836,00 TL) Ortak Alan Elektrik :5.344,11 TL (Aralık 2019) Kat Mülkiyeti Kanununun 18. Maddesi gereğince belirtilen tutarın ödenmesine dair karar.

0164
53 26/02/2020

               Dilencilik yaptığı tespit edilen Senem ÖĞÜLEN nin üzerinden çıkan 124,00.-TL (yüzyirmidört Türk Lirası). paranın kamuya geçirilmesine dair karar.

0162
54 26/02/2020

Seha Gidel Sinemasının Kafeteryasında; 34 gr olarak belirtilen ambalajlı  darının piyasada  üretimi 27 gr olarak değiştiği ve alım fiyatının da aynı olduğu göz önüne alınarak, encümen kararındaki ibarenin (27 gr ) olarak düzeltilmesi talebinin uygun görüldüğüne

0161
55 26/02/2020

Belediyemiz İşletme ve İştirakler Müdürlüğüne bağlı işletmelerde halkımıza satışa sunulmak üzere alınan et ürünlerinin alış fiyatlarının artması üzerine ekli listedeki ürünlerin satış fiyatlarının belirlenmesine dair karar. 

0160
56 26/02/2020

             Belediye  Encümeninin 11.09.2019 tarihli ve 816 sayılı kararında; Belediyemiz İşletme ve İştirakler Müdürlüğüne bağlı işletmelerden (Toptepe Aile Gazinosu, Gölet Restoran ve Derekahve Kafeteryası) temsil ağırlama ve tören giderleri bütçesinden ödenmek üzere Belediyemiz Birimlerince alınan yiyecek ve içeceklerin (Belediyemiz Özel Kalem Müdürlüğü ve Fen İşleri Müdürlüğü ) maliyetin üzerine %10 kar ilave edilerek satışının yapılması kararının maliyet hesaplamaları değişkenlik arzettiğinden, hesaplamalarda zorluklarla karşılaşıldığından düzenlenen adisyon üzerinden  %20 iskonto uygulaması yapılması uygun görülmüştür. Ancak söz konusu uygulama esnasında yaşanan zorluklar nedeniyle, uygulanan kararın iptaline dair karar.

0159
57 26/02/2020

Mülkiyeti Belediyemiz Tüzel Kişiliğine ait aşağıda ada ve parseli yazılı bulunan Gökçen Mahallelerinde bulunan işyeri  vasıflı taşınmazların 3 yıllık kiraya verilmesi işinin İsteklisi çıkmadığından taşınmazların ihaleden kaldırılmasına dair karar.

0158
58 26/02/2020

Mülkiyeti Belediyemiz Tüzel Kişiliğine ait Akyurt  ve Akkoyunlu Mahallelerinde bulunan zeytin bahçesi vasıflı taşınmazların Hasan Asil ÇOBAN ,Eray GACAR' IN  5 yıllık kiraya verilmesine,İsteklisi çıkmayan  Akçaşehir Mahallesi,120 ada,3 parsel sayılı taşınmazın ihaleden kaldırılmasına

0157
59 26/02/2020

Mülkiyeti Belediyemiz Tüzel Kişiliğine ait şehrimiz  Kurtuluş Mahallesi, 1062 ada,112 parsel,4.kat 13 nolu taşınmazın 3 yıl süre ile kiraya verilmesi işinin isteklisi çıkmadığından 2886 sayılı Kanununun 49.maddesi gereğince 04.03.2020 tarih Çarşamba günü Pazarlık Usulü ile yeniden ihaleye çıkılmasına dair karar.

0156
60 19/02/2020

 

 Şehrimiz Duatepe Mahallesi, Küçük Sanayi Sitesi ile mezarlık arasında yer alan,  1648,1649,1650,1651,1652,1653,1654,1655,1656,1657,1658 ve  1659 adaları kapsayan bölgedeMahkeme kararları doğrultusunda, İlçemiz İhsaniye Mahallesi, 69 pafta, 261 ada 4 parsel, 70 pafta, 1543 ada 36-62 ve 77 parseller,  1544 ada 18-61-65-67-69-70 ve 73 parseller,  Duatepe Mahallesi, 104 pafta, 581 ada 1 ila 5,14 ila 21 ve 23 parseller, 584 ada 1,2,3,6,7,8,9 ve 11 parseller, 585 ada 9 ila 33, 37 ve 39 parseller, 586 ada 1 ila 19 , 21 parseller, 801 ada 20,22,24 parselleri kapsayan alanda yapılan 3194 sayılı kanunun 18. madde uygulaması sonucu oluşan 30M-Ia, 30M-Ib, 31M-IVc ve 31M-IVd paftalar 1648,1649,1650,1651,1652,1653,1654,1655,1656,1657,1658 ve  1659 adalara  ait tüm parsellerin   iptal edilerek geri dönüştürülmesi ve tapu müdürlüğüne bildirilmesinin   İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 19.02.2020 tarih ve E.2711 sayılı yazısının; teklif edildiği şekilde  kabulüne dair karar.

0155
61 19/02/2020

İlçemiz Cumhuriyet Mahallesi, 10 pafta, 8 ada 8 ve 9 nolu parsellerin birleştirme işleminin uygun görüldüğüne dair karar.

0154
62 19/02/2020

13.02.2020 tarihli ilgi yazı ile, İlçemiz Kurtuluş Mahallesi 1058 ada 101 parselde bulunan eski SSK hastanesi,  Kaymakamlık binasının arkasında bulunan eski Jandarma Komutanlığı  ve Lojmanının AFAD tarafından yapılacak olan tatbikata istinaden kullanılması düşünüldüğünden; Belediyemiz ve Kaymakamlık  Makamı arasında protokol düzenlenerek  tatbikat tarihi olan 30 Mart 2020 den  önce gerekli yıkım işlemlerinin yaptırılması gerektiği bildirilmektedir.18.02.2020 Tarihli 650 sayılı ilgi yazı ile Kaymakamlık ve Belediyemiz arasında imzalanan protokole istinaden,18.02.2020 Tarihli 650 sayılı ilgi yazı ile Kaymakamlık ve Belediyemiz arasında imzalanan protokole istinaden, ihale hazırlığına ilişkin muhammen bedelin tespit edilmesi için   Belediye Başkan Yardımcısı Halil Doğukan EROĞLU, İnşaat Mühendisi Gülgün ÜMÜT, Makina Mühendisi Gamze USLU, Elektrik ve Elektronik Mühendisi Mehmet GACAR ve Destek Hizmetler Müdür Vekili Asım HAPÇIOĞLU’ dan oluşan 5 kişilik Kıymet Takdir Komisyonu kurulmasına gereği için Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü ve Komisyon Üyelerine  havale ve tebliğine, encümenimizce oybirliği ile karar verildi.

0153
63 19/02/2020

 Belediyemiz İşletme ve İştirakler Müdürlüğü’ne bağlı Gölet Restoran’ ta halkımıza satışa sunulmak üzere balık menüsü satış fiyatlarının yetersiz kalmasından dolayı fiyat tespitinin yeniden belirlenmesine, gereklerinin yerine getirilmesi için kararımızın İşletme ve İştirakler Müdürlüğü ve Mali Hizmetler Müdürlüğüne gönderilmesine dair karar.

0152
64 19/02/2020

17-21 Mart 2020 tarihinde Erzincan’ da düzenlenecek Türkiye finalinde Tire’ yi temsil etmek üzere ;

      1-Yol giderleri (İzmir-Erzincan 7 kişi uçak ile)         3.900.-TL.

     2-Otel ve Konaklama giderleri (7 kişi 4 gün)              1.100.-TL.

olan giderlerin Belediyemizce karşılanması talebinin uygun görüldüğüne dair   karar.

0151
65 19/02/2020

 İlçemiz Kurtuluş Mahallesi,Balcı Caddesi No:3/E adresindeçay ocağı olarak faaliyet gösteren işletmeciliğini Barış SELEK’ in; ve İlçemiz Kurtuluş Mahallesi İsmail Taşlı Caddesi no:16/H adresinde çay ocağı olarak faaliyet gösteren ve işletmeciliğini İsa AKBULUT’ un; Belediyemizden İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı alabilmesi için tarafına 15 gün süre verilmesine dair karar.

0150
66 19/02/2020

İlçemiz İhsaniye Mahallesi Gökçenyolu Üzeri Benlitepe Mevkii(Veysel KIRLI) ve Turan Mahallesi Yağhane Caddesi No:1/A(Sadık SARIOĞLU) adresinde bulunan işyerlerine  Belediyemizden İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı almaları için Veysel KIRLI ve Sadık SARIOĞLU’nun tarafına 1 ay süre verilmesine

0149
67 19/02/2020

 Belediye Meclisinin 02.05.2018 tarih ve 115 sayılı meclis kararına istinaden ; Şehrimiz Kurşak Mahallesi,545 parselde bulunan taşınmazın yola giden kısmının 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununun 5.maddesine göre umumun menfaati açısından kamulaştırılmasına dair karar.

0148
68 19/02/2020

12/07/2012 Tarih ve 28351 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Pazar Yerleri Hakkındaki Yönetmelik çerçevesince, şehrimizde kurulan Salı ve Cuma pazarlarında pazarcılık yapan esnafımızın üzerine tahsisli bulunan sergi yerleri ile ilgili olarak istenilen evrakları 28/02/2020 Cuma gününe kadar Belediyemiz Zabıta Müdürlüğüne teslim etmelerine, aksi taktirde ilgili yönetmelik çerçevesince tahsislerinin iptal olacağına ve 1 yıl içerisinde taraflarına yeni sergi yeri tahsisi yapılamayacağına, gereği için Belediyemiz  Zabıta Müdürlüğüne havale ve tebliğine, encümenimizce oybirliği ile karar verildi.

0147
69 19/02/2020

 Belediyemiz Ocak/2020 dönemine ait olup 14/02/2020 tarihine kadar ödenmesi gereken işçi personellerinden kesilen 33.478,62 TL (Otuzüçbindörtyüzyetmişsekiz TLaltmışiki Kuruş) olan sigorta prim giderlerinin; vezne durumu müsait olduğunda gecikme faizinin bütçe kalemlerinden, Sosyal Güvenlik Priminin 368 nolu ‘’Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş ve Taksitlendirilmiş Hesap’’ kodundan Sosyal Güvenlik Kurumuna ödenmesine dair karar.

0146
70 19/02/2020

Belediyemizde bulunan 6 adet iş makinasının satışına esas muhammen bedelin belirlenebilmesi  için, Belediyemiz Encümen Üyesi Serhan AYDIN, Makine Mühendisi Gamze USLU ve Tamirci Ayhan YÜKSEL’den oluşan 3 kişilik Kıymet Takdir Komisyonu kurulmasına dair karar.

0145
71 19/02/2020

Şehrimizde ikamet etmekte olan 10 vatandaşımıza 5393 Sayılı Belediye Kanununun 38. maddesinin (n) fıkrası gereğince taraflarına 1 defaya mahsus olmak üzere nakdi yardım yapılmasına,Şehrimizde ikamet etmekte olan 6 vatandaşların yardım taleplerinin mümkün görülmediğine  dair karar.Şehrimizde ikamet etmekte olan aşağıda ad ve soyadları, ikametgâh adresleri yazılı vatandaşların yardım taleplerinin mümkün görülmediğine dair karar.

0144
72 19/02/2020

Mehmet DÖNER’in Dallık Mahallesi Soğulcaksu Küme Evleri No:14  adresindeki evinin tadilatının Belediyemiz tarafından yapılması talebinin; Belediyemiz mali imkanları yetersiz olduğundan mümkün görülmediğine dair karar.

0143
73 19/02/2020

Tire İlçe Müftülüğünün 14.02.2020 tarih ve 164870 sayılı yazıları ile Kocaaliler mahallesi camisinin halılarının Belediyemizce değiştirilmesi talebinin uygun görüldüğüne dair karar.

0142
74 19/02/2020

Belediyemiz Aralık/2019 dönemine ait olup 14/02/2020 tarihine kadar ödenmesi gereken işçi personellerinden kesilen 116.687,39 TL (Yüzonaltıbinaltıyüzseksenyedi Türk Lirası Otuzdokuz Kuruş) olan sigorta prim giderlerinin; vezne durumu müsait olduğunda gecikme faizinin bütçe kalemlerinden, Sosyal Güvenlik Priminin 368 nolu ‘’Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş ve Taksitlendirilmiş Hesap’’ kodundan Sosyal Güvenlik Kurumuna ödenmesine dair karar.

0141
75 19/02/2020

 İlçemiz Akyurt Mahalle 123 ada 3 parsel nolu taşınmazda bulunan taşınmazın arka bahçesinde yapılan imalatlara ilişkin ilgi (a) yazıya istinaden 07.02.2020 tarihinde taşınmaz mahalline gidilerek yapılan incelemede; yapının arka bahçe mesafesi içerisinde, düşük olan tabii zemin kotunun betonarme döşeme yapılarak binanın subasman kotuyla hemzemin hale getirildiği, yapılan döşemede boşluk bırakılarak, döşemenin altına erişim sağlamak suretiyle 14.00mt*5.20mt ölçülerinde 72.8 m²  kapalı alan yapıldığı tespit edilerek ilgi (b)  yapı tatil zaptı düzenlenmiştir.3194 sayılı İmar Kanunun 32. maddesine göre 1 ay içerisinde ruhsatsız yapının yıkılması, aksi halde yapının belediyemiz tarafından yıkılarak masrafın %20 fazlası ile tahsil edileceği, aynı kanunun 42.maddesine göre de Arif ÇIKMAZ'a (T.C:30287052614) 1.742,50.-TL (binyediyüzkırkiki Türk Lirası elli Kuruş) İdari Para Cezası verilmesine dair karar.

0140
76 19/02/2020

Mülkiyeti Ali Rıza DEMİR'e ait İlçemiz İpekçiler(eski) , Adnan Menderes (yeni) Mahallesi, 49 pafta 609 ada 8 ve 9 nolu parsellerin birleştirme işleminin uygun görüldüğüne dair karar. 

0139
77 19/02/2020

Halil KAYA’nın 27.12.2019 tarihli dilekçesi gereği, Şehrimiz Karateke Mahallesi 822 parselde bulunan taşınmazımızın üzerinde İzmir İl Özel İdaresi tarafından 04/02/1991 tarih ve 206 no'lu yevmiye ile konan 10 yıllık takyitin süresi dolduğundan, T. C Ziraat Bankasından aldığı 30.01.2020 tarih ve 91/90 sayılı “Borcu Yoktur” yazısına istinaden şerhin kaldırılmasına dair karar.

0138
78 19/02/2020

Mülkiyeti Belediyemiz Tüzel Kişiliğine ait Yeni Mahalle 102 ada 1 parsel  52 No'lu işyerini  23.05.2018 tarih ve 445 sayılı Encümen Kararı ile kiralamış olup(Sevgi TUTALER), 13.01.2020 tarihinde anahtar teslimi yaparak kiracılığının sonlandırılması,buna istinaden teminatın irad kaydedilmesi talebinin; uygun görüldüğüne dair karar.

0137
79 19/02/2020

Mülkiyeti Belediyemiz Tüzel Kişiliğine ait İlçemiz Cumhuriyet  Mahallesi ,Namık Kemal Caddesinde  bulunan ve  Manav olarak kullanılan taşınmazın  Şerif Ahmet URAY ' a kiraya verilmesine dair karar.

0136
80 19/02/2020

Mülkiyeti Belediyemiz Tüzel Kişiliğine ait şehrimiz  Gökçen Mahallesi, Şehit Seyhan Kafalı Caddesi No:4/A ve 4/B adresinde bulunan işyeri vasıflı taşınmazların kiraya verilmesi işinin isteklisi çıkmadığından  2886 sayılı Kanununun 49.maddesi gereğince Pazarlık Usulü ile ihaleye çıkılmasına dair karar.

0135
81 19/02/2020

 Mülkiyeti Belediyemiz Tüzel Kişiliğine ait İlçemiz Fatih Mahallesi Fahrettin Altay Caddesi no:21/1 adresinde bulunan içkisiz eğlence yeri ve Kafeterya vasıflı işyerinin,2886 Sayılı Kanunun 45. Maddesi gereğince Açık Arttırma Usulü ile aylık 11.600,00.-TL.kira bedeli üzerinden Metin ÇURKU' ya kiraya verilmesine dair karar.

0134
82 12/02/2020

Rıfkı BEZCİ’ nin Mülkiyeti Belediyemiz Tüzel Kişiliğine ait İlçemiz Yeni Mahalle, 102 ada 1 parsel 40 no’lu işyerini 24.10.2018 tarih ve 878 sayılı encümen kararı ile kiralamış olup, 10.02.2020 tarihinde anahtar teslimi yaparak kiracılığının sonlandırılması buna istinaden teminatın irad kaydedilmesi talebinin; uygun görüldüğüne dair karar.

0133
83 12/02/2020

         Mülkiyeti Belediyemiz Tüzel Kişiliğine ait İlçemiz Yeni Mahalle, 102 ada, 2 parselde bulunan 30 no’lu işyerinin kiracısı Latif SAKALLI’ nın kiracılık akdinin oğlu Mehmet SAKALLI üzerinden devam etmesi talebinin uygun görüldüğüne dair karar.

0132
84 12/02/2020

Mülkiyeti Belediyemiz Tüzel Kişiliğine ait İlçemiz Kurtuluş Mahallesi 1062 ada, 112 parsel, 4. Kat 13 nolu meskenin kiraya verilmesine dair karar.

0131
85 12/02/2020

 Pınar ÇAKMAKTAŞ’ ın Mülkiyeti Belediyemiz Tüzel Kişiliğine ait İlçemiz İpekçiler Mahallesi, Ustalar Caddesi, No:34/B adresinde bulunan tuvaleti 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren aylık 200.00.-TL ( iki yüz Türk Lirası) işgal bedeli karşılığında kullanma talebinin uygun görüldüğüne dair karar.

0130
86 13/02/2020

Mülkiyeti Belediyemiz Tüzel Kişiliğine ait İlçemiz muhtelif  mahallelerinde  bulunan zeytin bahçesi  vasıflı taşınmazların 5 yıllık kiraya verilmesi amacıyla 2886 Sayılı Kanunun 45. Maddesi gereğince Açık Arttırma Usulü ile ihaleye çıkarılmasına dair karar.

0129
87 12/02/2020

Şehrimiz Karateke Mahallesi, 110 ada, 1 parselde kayıtlı gayrimenkulün üzerinde 3367 Sayılı yasanın 15.maddesi gereğince Karateke Köy Tüzel Kişiliği tarafından 30.09.1998 tarihinde 2905 no’ lu yevmiye ile konan 10 yıl takyitin süresi dolduğundan şerhin kaldırılmasına dair karar.

0128
88 12/02/2020

Mülkiyeti Belediyemiz Tüzel Kişiliğine ait şehrimiz Yeni Mahalle, Cumhuriyet Meydanında bulunan Garanti Bankası ATM’ sinin 22/02/2020 - 21/02/2021 dönemi işgaliye kullanım hakkı bedelinin        18.000,00 –TL (On sekiz bin Türk Lirası) olarak belirlenmesine dair karar.

0127
89 12/02/2020

Şehrimizde ikamet etmekte olan aşağıda ad ve soyadları, ikametgâh adresleri ile yardım miktarı yazılı bulunan 6 vatandaşımıza 5393 Sayılı Belediye Kanununun 38. maddesinin (n) fıkrası gereğince taraflarına 1 defaya mahsus olmak üzere nakdi yardım yapılmasına,        Şehrimizde ikamet etmekte olan Aynur TAŞ,Gülseren KILAĞUZ' isimli vatandaşların yardım taleplerinin mümkün görülmediğine dair karar.

0126
90 12/02/2020

 İpekçiler Mahallesi Gökçen Efe Caddesi No:7/4 iç kapı no:31 adresinde bulunan işletme sahibi Bülent KİRACI’ ya  2559 Sayılı Polis Vazife ve Salahiyeti Kanununun 6.maddesinde ”Mevzuat hükümlerine aykırı olarak işletilen, işyerlerinin işletmecilerine 2020 yılı için tespit olunan 2.233,00- TL ile 4.448,00-TL. arasında idari para cezası verilir. Bu maddede belirtilen aynı fiillerin bir yıl içinde tekrarı halinde, en son uygulanan para cezası bir kat artırılarak uygulanır.” hükmüne istinaden 2.233,00-TL (iki bin iki yüz otuz üç Türk Lirası) İdari Para Cezası verilmesine dair karar.

0125
91 12/02/2020

Mükerrem  ERŞEVİK 'in İlçemiz Ketenci Mahallesi, Tekin Sokak, 29 numarada bulunan evinin tadilatının Belediyemiz tarafından yapılması talebinin; Belediyemiz mali imkanları yetersiz olduğundan mümkün görülmediğine, bahsi geçen tadilat talebinin Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfından talep edilmesine dair karar.

0124
92 12/02/2020

Cemal YÖRDEM’ in şehrimiz İhsaniye Mahallesi Köşk Sokak 10 numarada ikamet ettiği ve bitişik nizamda bulunan evin metruk olarak belirlendiği, tadilatının Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü personelleri tarafından hazırlanan 560,61TL. (Beş yüz atmış Türk Lirası, atmış bir Kuruş) keşif bedeli üzerinden Belediyemizce yapılmasının uygun görüldüğüne dair karar.

0123
93 12/02/2020

Selda TAŞDEMİR’ in aceze maaşının tekrar bağlanması talebinin; Belediyemizin mali imkanları yetersiz olduğundan mümkün görülmediğine dair karar.

0122
94 12/02/2020

Şehrimizde ikamet etmekte olan Gül ALLI ve Necla ÖNER'e 100,00.-TL. 5393  Sayılı Belediye Kanununun 38. maddesinin (n) fıkrası gereğince taraflarına 1 defaya mahsus olmak üzere nakdi yardım yapılmasına dair karar.

0121
95 12/02/2020

  Galeri Bordo Züccaciye Elektrik Turizm San.Tic. ve Petrol Ltd.Şti.(V.No.: 3880505379)  tarafından Emre Aykırı Davranış (İzinsiz el broşürü dağıtmak) yaptığından dolayı  hakkında 5326 Sayılı Kabahatler Kanununun 32. Maddesine istinaden( İdari Yaptırım Karar Tutanağı düzenlendiğinden; ilgili işyerine 392,00-TL.(Üç yüz doksan iki Türk Lirası)  İdari Para Cezası verilmesine dair karar.

0120
96 12/02/2020

Mülkiyeti Belediyemiz Tüzel Kişiliğine ait İlçemiz Gökçen Mahallesi,182 ada, 18 parselde bulunan işyeri vasıflı taşınmazın kiraya verilmesi işinin isteklisi çıkmadığından ihaleden kaldırılmasına dair karar.

0119
97 05/02/2020

 

Başkanlık Makamınca Encümenimize sevk olunan taraflarına nakdi yardım yapılması talebinde bulunan Süzen AKKUZU,Mehmet SARI, Nurgül KARAKAYA,Kamile BULGURCU,Gülbahar DEMİRKAPANNazmi YENİGÜN,Melek KILAGUZ,Atilla SÜPÜRGE,Perihan NURDOĞAN,Aslı OĞUZ   ’un  taraflarına  nakdi yardım yapılması taleplerinin Belediyemiz mali imkanları yetersiz olduğundan dolayı mümkün görülmediğine dair karar.

0118
98 05/02/2020

Şehrimizde ikamet etmekte olan  4 vatandaşımıza 5393 Sayılı Belediye Kanununun 38. maddesinin (n) fıkrası gereğince taraflarına 1 defaya mahsus olmak üzere nakdi yardım yapılmasına dair karar.

 

0117
99 05/02/2020

Ortaköy Mahallesi ve Başköy Mahallesi Kayalı Mevkii küme evlerinde ezan sesi duyulmadığı ve yeni sistem alınarak takılması talebinin uygun görüldüğüne dair karar.

0116
100 05/02/2020

 

İlçemiz Turan  mahallesi, 1391  ada 7 ve 8 nolu parsellerin birleştirme işleminin uygun görüldüğüne dair karar.

0115
101 05/02/2020

İlçemiz İbni Melek Mahallesi 1393 ada 1 parselde bulunan inşaatın yapı denetim kuruluşu ile sözleşmesi;  yapı %80 seviyede iken fesih olmuş ve 01.03.2017 tarihinde UYDS üzerinden fesih seviye tespiti yapılmıştır. Mal sahibinin inşaata devam edebilmesi için sistem üzerinden yeni bir yapı denetim firması atanmış ve atanan firmanın denetçilerinin 24.12.2019 tarihli teknik raporunda yapının seviyesinin %95 seviyede olduğu belirtilmiştir. İncelemelerimizde inşaata devam edildiği görülmüş olup; inşaat seviyesinin %90 olduğu tespit edilmiş ve yapı tatil zaptı düzenlenerek inşai faaliyetler durdurulmuştur.         3194 sayılı İmar Kanununun 32.maddesi gereğince mevzuat hükümleri doğrultusunda 1 ay içerisinde yapı denetim kuruluşu ile sözleşme imzalanarak isim değişikliği ruhsatının alınmasına, ayrıca aynı kanunun 42. maddesi gereğince mükellefiyetini yerine getirmeyen yapı müteahhidi ERKAN SOLMAZ  ER-FA YAPI 'ya (VD:7730262846)  5.698,92 TL (beş bin altı yüz doksan sekiz Türk Lirası – doksan iki Kuruş) İdari Para Cezası verilmesine dair karar.

0114
102 05/02/2020

Nilgün YAZICI’nın çocuğuna bez ve ödeyemediği 300,00-TL kirası için nakdi yardım yapılması talebinin; Belediyemizce bez yardımı yapılmasının mümkün görülmediğine,  kira talebine istinaden, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 38. maddesinin (n) fıkrası gereğince tarafına 300,00.-TL. (üç yüz  Türk Lirası) nakdi yardım yapılmasına dair karar.

0113
103 05/02/2020

Nesrin ÖLMEZ’ in çocuğuna bez ve mama yardımı yapılması talebinin; Belediyemizce bez ve mama yardımı yapılmadığından talebine istinaden 250.00-TL. (iki yüz elli Türk Lirası) nakdi yardım yapılmasının uygun görüldüğüne dair karar.

0112
104 05/02/2020

İlçemiz 4 Eylül Mahallesi Yunus Emre Caddesi 35 nolu evde ikamet eden Muzaffer ABACI’nın tarafına Belediyemiz aşevinden yemek yardımı alması talebinin uygun görüldüğüne dair karar.

0111
105 05/02/2020

1-       HASAN GÜNEŞ                                              AYDINOĞLU CADDESİ -1

2-         YAŞAR BİLİR                                                AYDINOĞLU CADDESİ -3

3-         HACER DALCI                                               AYDINOĞLU CADDESİ -15

4-         EMİNE DUDUGELEN                                    AYDINOĞLU CADDESİ -31

5-         GÜLPER DAĞHAN                                        AYDINOĞLU CADDESİ -39

6-         NURİ KOCABAŞ                                            AYDINOĞLU CADDESİ -2

7-         ARİF ŞEN                                                       AYDINOĞLU CADDESİ -4

8-         ALİ SERKEK                                                  AYDINOĞLU CADDESİ -48

9-         NECDET MALTEPE                                       AYDINOĞLU CADDESİ -34

10-         ÜMİT YAVUZ                                                 AYDINOĞLU CADDESİ -46

İlçemiz pazarı olan Salı günü Aydınoğlu Caddesi üzerinde sergi yeri tahsis işlemi yapılan pazarcı esnaflarından yukarıda ismi yazılı pazarcıları  söz  konusu sergilerini kullanmadığı tespit edilmiş olup, 12/07/2019 tarih ve 28351 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Pazar Yeri Yönetmeliğinin 27.maddesi gereğince tahsis işlemlerinin iptal edilmesine dair karar.

0110
106 05/02/2020

 

Mülkiyeti Belediyemiz Tüzel Kişiliğine ait Şehrimiz Fatih Mahallesi Fahrettin Altay Caddesi no:21/1 adresinde bulunan içkisiz eğlence yeri ve kafeterya vasıflı işyerinin kiraya verilmesi işinin               2886 Sayılı Kanunun 45. Maddesi gereğince aylık 3.000,00.-TL. bedel üzerinden Açık Arttırma Usulü ile ihaleye çıkarılmasına dair karar.

0109
107 05/02/2020

Mülkiyeti Belediyemiz Tüzel Kişiliğine ait, Şehrimiz Cumhuriyet Mahallesi Namık Kemal Cad. adresinde  bulunan ve Nuri SEÇKİN tarafından Manav olarak kiralanan taşınmazın Nuri SEÇKİN' nin vefatı nedeniyle 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 67. Maddesi gereğince kiracılığının sonlandırılarak teminatının varislerine geri verilmesine ve en son ödediği kira bedeli üzerinden kiraya verilmesi işinin 2886 Sayılı kanununun 45. Maddesi gereğince  ihaleye çıkılmasına dair karar.

0108
108 05/02/2020

Atatürk Mahallesi İstasyon Caddesi No:86/1A adresinde 1754 ada 1 parselde bulunan işyerini işletmekte olan Abdulvahab BARAN'ın işyerinin önündeki alanda sundurma yapma talebinin aylık 1,000.00-TL. (bin Türk Lirası) işgaliye bedeli karşılığında uygun görüldüğüne dair karar.

0107
109 05/02/2020

Mülkiyeti Belediyemiz Tüzel Kişiliğine ait olan ve 22.01.2020 tarih ve 53 sayılı Encümen kararı ile Emine UZUNAY’a ihale edilen İlçemiz Gökçen Mahallesi, Şehit Seyhan Kafalı Caddesi No:4/A ve 4/B adresinde bulunan işyeri vasıflı taşınmazın kirasının sonlandırılmasına, kiralayan tarafından yatırılan teminatın irad kaydedilmesine ve bahse konu yerin 2886 sayılı Kanununun 45. maddesi gereğince  ihaleye çıkarılmasına dair karar.

0106
110 05/02/2020

Mülkiyeti Belediyemiz Tüzel kişiliğine ait, Halk Eğitim Merkez Müdürlüğü tarafından kullanılan eski Sağlık Meslek Lisesi 225 ada 1 parselde bulunan binanın iç cephesinde kullanılmak üzere boya           (20 kg’lik 2 teneke)’nın Belediyemizce verilmesi talebinin uygun görüldüğüne dair karar.

0105
111 05/02/2020

İlçemiz İpekçiler Mahallesi 30L 2B Pafta 120 ada 1parsel nolu taşınmazın inşaatına ilişkin        yüklenici firma Pehlivan inşaat tarafından verilen dilekçe gereği bitirilen inşaata ait   kesin kabulünün uygun görüldüğüne dair karar.

0104
112 05/02/2020

            Belediyemiz Memur Personellerine ait (Ocak 2020 maaşlarından kesilen) emekli kesenek tutarı olan 140.232,96 TL.(yüz kırk bin iki yüz otuz iki Türk Lirası.- doksan altı Kuruş)’nin Belediyemiz iş yerlerinin aylık sigorta prim giderleri; vezne durumu müsait olduğunda gecikme faizinin bütçe kalemleri ve Sosyal Güvenlik Priminin 368 nolu ‘’Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş ve Taksitlendirilmiş Hesap’’ kodundan Sosyal Güvenlik Kurumuna ödenmesine dair karar.

0103
113 05/02/2020

Belediyemiz 2019 (Aralık) dönemine ait olup toplam 237.369,97 TL. (iki yüz otuz yedi bin üç yüz altmış dokuz Türk Lirası, doksan yedi Kuruş) tutarındaki vergi emanetlerinin Sosyal Güvenlik Kurumuna vezne durumu müsait olduğunda gecikme faizinin bütçe kalemlerinden ve Sosyal Güvenlik Priminin 368 nolu ‘’Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş ve Taksitlendirilmiş Hesap’’ kodundan ödenmesine dair karar.

0102
114 05/02/2020

Atatürk Mahallesi Mercan Sokak No:7/A D:Zemin Tire İzmir adresinde faaliyet gösteren ‘’Kafe Başka’’ isimli iş yerinin ruhsat sahibinin iş yerinde olmadığı iş yerinde bulunan Emirhan ÇAMLICA isimli kişinin mesul müdürlük belgesinin olmadığı tespit edildiğinden işletme sahibi Esen AKBAŞOĞLU’ na 2559 Sayılı Polis Vazife ve Salahiyeti Kanununun 6.maddesinde ”Mevzuat hükümlerine aykırı olarak işletilen, işyerlerinin işletmecilerine 2020 yılı için tesbit olunan 2.233,00- TL ile 4.448,00-TL. arasında idari para cezası verilir. Bu maddede belirtilen aynı fiillerin bir yıl içinde tekrarı halinde, en son uygulanan para cezası bir kat artırılarak uygulanır.” hükmüne istinaden 2.233,00-TL (iki bin iki yüz otuz üç Türk Lirası) İdari Para Cezası verilmesine dair karar.

0101
115 05/02/2020
 1. 1986 Model Komatsu marka lastik tekerlekli Greyder
 2. 995 Model Beko Mastaş marka kepçe
 3. 1980 Model Galion Marka Greyder
 4. 1983 Model Fiat Allis marka paletli Dozer
 5. Komatsu silindir
 6. D7G  denilmekle işin müzakeresi yapıldıktan sonra gereği düşünüldü.

    6 adet iş makinasının faydalı kullanım ömrünü tamamladığı fakat çalışabilir olduğu      tespit edilmiş olduğundan satış işlemlerinin uygun görüldüğüne dair karar.

0100
116 05/02/2020

Mülkiyeti Belediyemiz Tüzel Kişiliğine ait İlçemiz Yeni Mahalle, Uzunçarşı Sokak  133 ada,15 parselde bulunan işyeri vasıflı taşınmazın 1 yıl kiraya  verilmesi işinin isteklisi çıkmadığından ihaleden kaldırılmasına dair karar.

0099
117 05/02/2020

 Mülkiyeti Belediyemiz Tüzel Kişiliğine ait İlçemiz Yeni Mahalle, Uzunçarşı Sokak  133 ada,15 parselde bulunan işyeri vasıflı taşınmazın 1 yıl kiraya  verilmesi işinin isteklisi çıkmadığından ihaleden kaldırılmasına dair karar.

0099
118 05/02/2020

Mülkiyeti Belediyemiz Tüzel Kişiliğine ait İlçemiz Yeni Mahalle Cumhuriyet Meydanı No:6/B adresinde bulunan büfe vasıflı taşınmazın  3.600,00.-TL.ya  ihale olunmasına dair karar.

0098
119 05/02/2020

Mülkiyeti Belediyemiz Tüzel Kişiliğine ait şehrimiz  Gökçen Mahallesi, 182 ada, 18 parselde bulunan işyeri vasıflı taşınmazın 3 yıl süre ile kiraya verilmesi işinin isteklisi çıkmadığından 2886 sayılı Kanununun 49.maddesi gereğince Pazarlık Usulü ile yeniden ihaleye çıkılmasına dair karar.

0097
120 05/02/2020

 Mülkiyeti Belediyemiz Tüzel Kişiliğine ait İlçemiz Yeni Mahalle, Gümüşpala Caddesi 669 ada 36 parsel 45 no’lu işyeri vasıflı taşınmazın 5 yıllık kiraya verilmesi işinin isteklisi çıkmadığından ihaleden kaldırılmasına dair karar.

0096
121 22/01/2020

Başkanlık Makamınca Encümenimize sevk olunan  taraflarına nakdi yardım yapılması talebinde bulunan Kadriye OMURTAĞ,Orhan GONCAGÜLLER,Yıldız DALKIRAN ’nın taraflarına  nakdi yardım yapılması taleplerinin Belediyemiz mali imkanları yetersiz olduğundan dolayı  mümkün görülmediğine dair karar.

0095
122 29/01/2020

Belediyemizde bulunan 6 adet iş makinasını durumlarının belirlenmesi amacıyla Mali Hizmetler Müdür Vekili M.Kamil ÖZEN,Belediye Encümen Üyesi Serhan AYDIN ve Belediye Bakım Tamircisi İbrahim KIRCAK,Belediyemiz Personeli İbrahim Sıtkı ÖNEM ve Gamze USLU’ dan oluşan 5 kişilik komisyon kurulmasınaz dair karar.

0094
123 29/01/2020

Şehrimiz Dallık mahallesi, Köyiçi mevkii, 283 ada 1 nolu parselde yer alan 1678,55 m² alanlı iki adet kargir iki katlı ev, kargir depo ve arsası niteliğindeki taşınmazın 2 'ye ifraz işleminin uygun görüldüğüne dair karar.

0093
124 29/01/2020

 Fen İşleri Müdürlüğü bünyesinde kullanılmakta olan 5 adet iş makinası, Komatsu silindir ile D7G Dozer iş makinası hurdaya ayrılmıştır. Ancak ihtiyaca binaen 1990 model Benfra marka iş makinasının yedek parça temini amacı ile hurda kalması koşuluyla alınan encümen kararlarının iptal edilerek diğer 6 adet iş makinasının, gerekli bakımlarının yapılarak Belediyemiz bünyesinde hizmet verebilmesi için hurdaya ayrılmalarının iptal edilmesine

0092
125 29/01/2020

FMB firmasına ana para borcu olan 200.000,00 TL ayrıca taksitler halinde ödenmekte olup, icra dosyasına ilişkin vekalet ücreti bedeli olan 20.000,00 TL’nin 5393 sayılı yasa gereği ödenmesine dair karar.

0091
126 29/01/2020

Şehrimiz Karateke Mahallesi,112 ada 1 parselde kayıtlı gayrimenkulün üzerinde bulunan 07.09.1998 tarihinde 2654 no’ lu yevmiye ile konan 10 yıl takyitin süresi dolduğundan  kaldırılmasına dair karar.

0090
127 29/01/2020

Belediyemiz Mülkiyetindeki çeşitli adreslerde işgal ücreti karşılığında mesleki faaliyetlerini sürdüren isim, adres ve işgal bedelleri belirtilen mükelleflerin 31.12.2019 tarihinde işgal bedelleri için belirlenen süre sona erdiğinden  ekli listedeki güncel 2020 yılı işgal bedellerinin belirlenmesine dair karar.

0089
128 29/01/2020

Mülkiyeti Belediyemiz Tüzel Kişiliğine ait Turan Mahallesi 1381 ada ile 1395 ada arasında kalan mevcut trafo yerinin 05/11/2018 tarih ve 236 sayılı Meclis kararı ile Gediz Elektrik Dağıtım A.Ş’ ye yapılmış olan tahsisi 02/12/2019 tarih ve 242 sayılı meclis kararı ile kaldırılmış olup Mülkiye Müfettişi raporuna istinaden  işgalci durumda bulunan  Gediz E.D.AŞ.den 05.09.2016  tarihinden başlamak kaydıyla aylık 1.200,00.-TL. ecrimisil alınmasına dair karar.

0088
129 29/01/2020

 İlçemiz Yeni Mahalle 1754 ada 1 parsel nolu taşınmazda bulunan A blok 1 nolu bağımsız bölüm numaralı marketin etrafında yapılan imalatlara 3194 sayılı İmar Kanunun 32. maddesine göre 1 ay içerisinde kamuya ait alandaki yapıların yıkılması, aksi halde yapıların belediyemiz tarafından yıkılarak masrafın %20 fazlası ile tahsil edileceği, aynı kanunun 42.maddesine göre de Abdulvahap BARAN'a (T.C: 39256155714)1.873,80.-TL (binsekizyüzyetmişüçlira seksenkuruş) idari para cezası verilmesine dair karar. 

0087
130 29/01/2020

İlçemiz Toki mahallesi,3-B Blok 7 nolu evde ikamet eder Arzu ŞAL ‘ ın 5393 Sayılı Belediye Kanununun 38. maddesinin (n) fıkrası gereğince 400,00.-TL. nakdi yardım yapılmasına dair karar.

0086
131 29/01/2020

 İlçemiz İpekçiler Mahallesi,Bahçekahve Sokak 8 nolu evde ikamet ettiği bildirilen Osman MERT’nin  tarafına Belediyemizden nakdi yardım yapılması talebinin mümkün görülmediğine dair karar.

0085
132 29/01/2020

 İlçemiz Cumhuriyet Mahallesi 29 Ekim Caddesi üzerinde muhteviyatı belli olmayan mal satışı yaptıklarından  dolayı (TC.11675569280) Hulki KARAKAYA ve (TC.10985694248)Mehmet ÖĞÜT isimli şahıslar hakkında 5326 Sayılı Kabahatler Kanununun 32. Maddesine istinaden İdari Yaptırım Karar Tutanağı düzenlendiğinden; her iki şahıs için ayrı ayrı  392,00 TL. İdari Para Cezası verilmesine dair karar.

0084
133 29/01/2020

 İlyas GÜRELİ’ nin Fatih Sultan Mehmet Parkı Jandarmanın alt köşesinde yol üzerinde seyyar olarak dondurma satma talebi doğrultusunda alınan  03.06.2015 tarih ve 367 sayılı encümen kararının   iptal edilmesinin uygun görüldüğüne dair karar.

0083
134 29/01/2020

            Başkanlık Makamınca Encümenimize sevk olunan İmar İşleri Müdürlüğü’nün 24.01.2020  tarih ve 1267 sayılı yazılarında;

 

           İlgi yazı ile üçüncü şahıslar tarafından yapılarak Gediz Elektrik A.Ş.'ye devredilecek olan elektrik dağıtım tesisinin isabet ettiği ilçemiz Fatih (Cumhuriyet) mahallesi, 1671 ada 1 nolu parselde kayıtlı taşınmazın 35 m2 lik kısmının trafo yeri ve 29,21 m2 lik kısmının kablo geçiş güzergahı olmak üzere toplam 64,21 m2 lik kısmında irtifak hakkı şeklinde TEDAŞ Genel Müdürlüğü lehine 99 yıllığına toplam 1 TL iz bedelle tapuya dayalı tesciline esas Encümen kararının alınarak ilgili Kadastro ve Tapu Müdürlüklerine aktarılmasına ilişkin hazırlanan değişiklik tasarımının tetkikinde;


Söz konusu parsel onaylı imar planımızın 31L-Id paftasında ayrık nizam 4 kat imarlı yapı adasında yer almaktadır. Taşınmazın 3217,43 m2 lik toplam arsa alanının 35 m2 lik kısmında trafo yeri ve 29,21 m2 lik kısmında kablo geçiş güzergahı olmak üzere toplam 64,21 m2 lik kısmında irtifak hakkı tesisi kurularak Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü adına 99 yıllığına 1 TL iz bedelle tapuya dayalı tescilinin yapılması talebinin 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 16. maddesine göre Belediyemiz Encümenince kabulüne dair karar.

0082
135 29/01/2020

Şehrimiz Kurtuluş mahallesi, 210 ada 8 nolu parselin 2 'ye ifraz işleminin uygun görüldüğüne dair karar.

0081
136 29/01/2020

Başkanlık Makamınca Encümenimize sevk olunan 24.01.2020 tarihli dilekçesi ile  Ayşenur ÇİÇEK’in ve Zabıta  Müdürlüğü’nün 24.01.2020 tarih  ve 1246 sayılı Dilan TORUN’ nun ,22.01.2020 tarih ve 1105 sayılı Elvan DURGUN’nun, 1106 sayılı Nurcan SÜPÜRGE ,1107 sayılı Kevser EREN ’ nin taraflarına nakdi yardım yapılmasına dair karar.

0080
137 29/01/2020

 Mülkiyeti Belediyemiz Tüzel Kişiliğine ait İlçemiz Yeni Mahalle, Uzunçarşı Sokak 133 ada,15 parselde bulunan işyeri vasıflı taşınmazınisteklisi çıkmadığından  2886 sayılı Kanununun 49.maddesi gereğince  Pazarlık Usulü ile ihaleye çıkılmasına dair karar.

0079
138 29/01/2020

Mülkiyeti Belediyemiz Tüzel Kişiliğine ait İlçemiz Gökçen mahallesi,182 ada,18 parselde bulunan işyeri vasıflı taşınmazın isteklisi çıkmadğından Pazarlık Usulü ihaleye çıkılmasına dair karar. 

0078
139 29/01/2020

Mülkiyeti Belediyemiz Tüzel Kişiliğine ait Turan Mahallesi 711 ada,42 parsel zeytinlik  vasıflı taşınmazın kiraya verilmesine dair karar.

0077
140 29/01/2020

Mülkiyeti Belediyemiz Tüzel Kişiliğine ait Şehrimiz Fatih Mahallesi Fahrettin Altay Caddesi no:21/1 adresinde bulunan içkisiz eğlence yeri ve kafeterya vasıflı işyerinin kiraya verilmesi işinin isteklisi çıkmadığından ihaleden kaldırılmasına dair karar.

0076
141 22/01/2020

5393 Sayılı Belediye Kanunu’ nun 49 maddesinde belirtilen,çalışan memur personele başarı durumlarına göre toplam memur sayısının %10 nu oranına kadar belirlenen, yılda en çok iki kez Encümen Kararı ile ödenmesi uygun görülen ikramiyenin; 2020 yılı için verilecek 1. İkramiyenin (Net:2.000,00.-TL), Yazı İşleri Müdürlüğünde görevli Arşiv Şefi Mehmet BAĞCI’ ya ödenmesi talebinin uygun görüldüğüne dair karar.

0075
142 22/01/2020

Şükriye SEPETÇİ’ nin şehrimiz Ketenci Mahallesi 1. Dere Sokak 24 nolu evinin tadilatının Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü personelleri tarafından hazırlanan 1.260,00 TL. keşif bedeli üzerinden Belediyemizce yapılmasının uygun görüldüğüne dair karar.

0074
143 22/01/2020

Mülkiyeti Belediyemiz Tüzel Kişiliğine ait Turan Mahallesinde  bulunan 449 ada,55 parsel zeytinliğin Murat ÇARKALI' ya ihale olunmasına, isteklisi çıkmayan Turan mh.711 ada, 42 parselin  Pazarlık Usulü ile ihaleye çıkılmasına dair karar.

0073
144 22/01/2020

“Belediyemiz İşletme ve İştirakler Müdürlüğü’ne bağlı Derekahve Kafeteryasında satışa sunulan kahvaltı menüsünün dışında, halkımızdan gelen talep doğrultusunda extra olarak portakal suyu ve kaymak satışının ilave edilmesine ihtiyaç duyulduğu, bu ihtiyaç doğrultusunda satış fiyatlarının belirlenmesine dair karar.

0072
145 22/01/2020

İlçemiz Işıklar Mahalle muhtarı Ahmet DEMİR, Muhtarlık binası yapımında kullanılmak üzere lüzumlu bulunan; 1 kamyon kum ve 25 torba çimentonun Belediyemizce verilmesi talebinin uygun görüldüğüne dair karar.

0071
146 22/01/2020

 Belediyemiz Aralık/2019 dönemine ait olup 16.01.2020 tarihine kadar ödenmesi gereken işçi personelinden kesilen ekte listede bulunan  145.532,26.-TL (yüzkırkbeşbinbeşyüzotuziki Türk Lirası yirmialtı Kuruş) tutarındaki belediyemiz iş yerlerinin aylık sigorta prim giderleri Sosyal Güvenlik Kurumuna Vezne durumu müsait olduğunda gecikme faizinin bütçe kalemlerinden ve Sosyal Güvenlik Priminin 368 nolu ‘’Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş ve Taksitlendirilmiş Hesap’’ Kodundan ödenmesine

0070
147 22/01/2020

 İlçemiz Eskioba Mahallesi Cumhuriyet Sokak 3 nolu evinin ön kısmında gübre taşıdığı römorku yıkayarak çevreyi kirlettiğinden dolayı  Naim ÇAYLAK’ın 1 defaya mahsus  uyarılmasına, fiilin tekrarı halinde hakkında cezai işlem uygulanmasına dair karar.

0069
148 22/01/2020

Başkanlık Makamınca Encümenimize sevk olunan  taraflarına nakdi yardım yapılması talebinde bulunan Nazlı SÜPÜRGE,İbrahim SARKUMLAR,Emine TABARU,Akile KARAÇALLI,Gülten BAYINDIR, Hayriye KİNKAV, Mehmet AKSOY,Fatma GÜNGÖR,Nazmiye GÜNGÖR’ ün taraflarına  nakdi yardım yapılması taleplerinin Belediyemiz mali imkanları yetersiz olduğundan dolayı  mümkün görülmediğine dair karar.

0068
149 22/01/2020

 Bahar GİRGİN’nin Kızılcahavlu Mahallesi Eylül Sokak no:4’te bulunan evinin tadilatının Belediyemiz tarafından yapılması talebinin; Belediyemiz mali imkanlarının yetersiz olduğundan dolayı mümkün görülmediğine dair karar.

0067
150 22/01/2020

Sadiye TÜFENK’ in İlçemiz Işıklar Mahallesi Kiremitçi Kümeevleri No:11/A nolu evinin çatı tadilatının Belediyemiz tarafından yapılması talebinin; keşif bedeli çıkartılmak üzere Belediyemiz  Fen İşleri Müdürlüğüne havalesine dair karar.

0066
151 22/01/2020

Mehmet POSALI’nın Yeğenli Mahallesi 174 ada 38 parselde bulunan evinin çatı ve duvar tadilatı talebinin; keşif bedeli çıkartılmak üzere Belediyemiz  Fen İşleri Müdürlüğüne havalesine dair karar.

0065
152 22/01/2020

          İlçemiz Akkoyunlu Mahallesi Çavdartepe Mevkii 5 nolu evde ikamet eden Ali MADEN’ in 17.12.2019 tarihinde evinde yangın çıktığını ve maddi durumunun yetersiz olduğunu evinin tadilatının Belediyemiz tarafından yapılmasını  talebinin; keşif bedeli çıkartılmak üzere Belediyemiz  Fen İşleri Müdürlüğüne havalesine dair karar.

0064
153 22/01/2020

İlçemiz Turan Mahallesi  449 ada 71 parselde bulunan taşınmaz            3194 Sayılı İmar Kanununun 32.maddesi gereğince; ruhsatsız inşaata başlanılması nedeniyle ilgilisi tarafından bu tarihten itibaren en çok 1 ay içerisinde mevzuat hükümleri doğrultusunda uygun görülmesi halinde ruhsatlandırılması ya da yıkılmasına, aksi halde belediye ekipleri tarafından yıkımının yapılmasına ve masraflarının yapı sahibinden tahsil edilmesine,aynı kanunun 42.maddesine göre (T.C.:51259247050) Gülşen TEZEL'e 3.606,11TL (üçbinaltıyüzaltı Türk Lirası onbir Kuruş) İdari Para Cezası verilmesne dair karar. 

0063
154 22/01/2020

İlçemiz Cumhuriyet Mahallesi, 1464 ada  3 parselde bulunan taşınmaz ile 3194 sayılı İmar Kanunun 32. Maddesi gereğince; ruhsatsız inşaata başlanılması nedeniyle ilgilisi tarafından 1 ay içerisinde mevzuat hükümleri doğrultusunda uygun görülmesi halinde evrak tekamülün yapılarak ruhsatlandırılması yada yıkılmasına, aksi  halde belediye personelleri tarafından yıkımın yapılması ve masraflarının yapı sahibinden tahsil edilmesine, aynı kanunun 42. maddesine göre (T.C.:39160645172) Cihan SAKLI’ya 3.400,54  TL (üçbindörtyüz Türk Lirası  ellidört Kuruş) İdari Para Cezası verilmesine dair karar.

0062
155 22/01/2020

İlçemiz Hürriyet Mahallesi 1344 ada 5 parselde bulunan inşaatın yapı denetim kuruluşu 23.01.2019 tarihinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından kapatılmış ve 25.01.2018 tarihinde yapıya yapı tatil zaptı düzenlenerek inşai faaliyetler durdurulmuştur.3194 sayılı İmar Kanununun 32.maddesi gereğince mevzuat hükümleri doğrultusunda 1 ay içerisinde yapı denetim kuruluşu ile sözleşme imzalanarak isim değişikliği ruhsatının alınmasına, ayrıca aynı kanunun 42. maddesi gereğince mükellefiyetini yerine getirmeyen yapı müteahhidi TİRE GÜRYAPI İNŞAAT SAN.TİC.LTD.ŞTİ. 'ne 5.698,92 TL (beşbinaltıyüzdoksansekiz Türk Lirası doksaniki Kuruş) İdari Para Cezası verilmesine dair karar.

0061
156 22/01/2020

Başkanlık Makamınca Encümenimize sevk olunan Zabıta  Müdürlüğü’nün 15.01.2020 tarih  ve 661 sayılı Türkan KARADAYI’nın ,15.01.2020 tarih ve 669 sayılı Sadike YILDIRIM’ın,15.01.2020 tarih ve 670 sayılı Belgin BOLLUK ‘un,15.01.2020 tarih ve 671 sayılı Gülay ATAY’ın,17.01.2020 tarih ve 846 sayılı Ferda AKSÜT’ün 17.01.2020 tarih ve 849 sayılı Ömer ÖZKIRAN’ın,20.01.2020 tarih ve 901 sayılı Hüseyin BOZKURT’un 22.01.2020 tarih ve 1031 sayılı Süzen AKKUZU’nun,22.01.2020 tarih ve 1034 sayılı Melike CENGİZ’in taraflarına 100,00.'er -TL.nakdi yardım yapılmasına dair karar.

0060
157 22/01/2020

İlçemiz Bahariye Mahallesi Börekçibağı Mevkiinde yola tecavüz edildiği bildirildiği ve Bahse konu olan alanda yerinde yapılan incelemeler neticesinde 994 ada 9 parselde bulunan gayrimenkulün yola tecavüzü olduğu tespit edilmiş olup mülk sahibine 30.05.2019 tarihli ilgi yazımız ile gerekli bilgilendirmeler yapılarak verilen süre zarfında herhangi bir işlem yapılmamıştır.

Söz konusu işlemlerin, Belediyemizce yaptırılması ve 3194 Sayılı İmar Kanununun 39.cu maddesi gereği yapılan harcamaların %20 fazlasıyla mülk sahibinden tahsil edilmesine dair karar.

0059
158 22/01/2020

Mülkiyeti  Neslihanzade Hasan Çelebi Vakfına ait, Belediyemiz Tüzel Kişiliğince atölye olarak kullanılan gayrimenkulün 2020 yılı stopaj dahil 154.925,00 TL (yüzellidörtbindokuzyüzyirmibeş Türk Lirası)  kira ve 1.136,40 TL (binyüzotuzaltı Türk Lirası kırk Kuruş) teminat bedelinin ödenmesine dair karar.

0058
159 22/01/2020

 Belediyemiz İşletme ve İştirakler Müdürlüğü’ne bağlı Seha Gidel Sinemasının kafeteryasında halkımıza satışa sunulmak üzere 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 3/e maddesi gereğine alınan ambalajlı mısır çeşitlerinin alış fiyatlarına yapılan zamlar nedeniyle satış fiyatlarının belirlenmesine dair karar.

0057
160 22/01/2020

Mülkiyeti Belediyemiz Tüzel Kişiliğine ait İlçemiz Yeni Mahalle Cumhuriyet Meydanı no:6/B adresinde bulunan büfe vasıflı taşınmazın  kiraya verilmesi amacıyla 2886 Sayılı Kanunun 45. Maddesi gereğince Açık Arttırma Usulü ile ihaleye çıkarılmasına dair karar.

0056
161 22/01/2020

Mülkiyeti Belediyemiz Tüzel Kişiliğine ait Şehrimiz Sarılar Mahallesinde bulunan zeytinlik vasıflı  gayrimenkullerin 5 yıllık kiraya verilmesi işinin; 2886 Sayılı Kanununun 45.Maddesi gereği Açık Teklif Usulü ile  aşağıda karşısında yazılı şahısların uhdesine ihale olunmasına dair karar.

0055
162 22/01/2020

Mülkiyeti Belediyemiz Tüzel Kişiliğine ait şehrimiz  Yeni Mahalle, Uzun Çarşı Sokak,133 ada,15 parselde bulunan işyeri vasıflı taşınmazın 3 yıl kiraya verilmesi işinin isteklisi çıkmadığından  2886 sayılı Kanununun 49.maddesi gereğince 29.01.2020 tarih Çarşamba günü   Pazarlık Usulü ile ihaleye çıkılmasına dair karar.

0054
163 22/01/2020

Mülkiyeti Belediyemiz Tüzel Kişiliğine ait Gökçen Mahallesi 182 ada 18 parselde bulunan  işyeri vasıflı taşınmazların kiraya verilmesi işinin 2886 Sayılı Kanunun 45. Maddesi gereğince Açık Arttırma Usulü  ile kiraya verilmesi ihalesinin sahıslara ihale olunmasına, istelisi çıkmayan Gökçen mh.Seyhan Kafalı cd.4 nolu işyerinin pazarlığa bırakılmasına dair karar.

0053
164 22/01/2020

Mülkiyeti Belediyemiz Tüzel Kişiliğine ait İlçemiz muhtelif  mahallelerinde  bulunan 5 adet incir ve 1 adet zeytin bahçesi vasıflı taşınmazların  kiraya verilmesi işinin 2886 Sayılı Kanunun 45. Maddesi gereğince Açık Arttırma Usulü  ile kiraya verilmesi ihalesinin şahıslara ihale olunmasına,Mülkiyeti Belediyemiz Tüzel Kişiliğine ait İlçemiz  Yemişler Mahallesinde bulunan  101 ada 5 parselde bulunan taşınmazın ihalesine isteklisi çıkmadığından ihaleden kaldırılmasına dair karar.

0052
165 15/01/2020

İlçemiz Fatih Mahallesi 1676 ada 7 parsel B-Blokta bulunan inşaatın şantiye şefi 08.02.2018 tarih ve 1312 numaralı noter onaylı istifaname ile görevinden istifa etmiş ve 09.02.2018 tarihinde yapıya yapı tatil zaptı düzenlenerek inşai faaliyetler durdurulmuştur.

3194 sayılı İmar Kanununun 32.maddesi gereğince mevzuat hükümleri doğrultusunda 1 ay içerisinde şantiye şefi temin edilerek isim değişikliği ruhsatının alınmasına, ayrıca aynı kanunun 42. maddesi gereğince mükellefiyetini yerine getirmeyen yapı müteahhidi YAŞAROĞULLARI İNŞAAT TAAHHÜT HAYVANCILIK TAŞIMACILIK PETROL ÜRÜNLERİ TURİZM TİC.SAN.LTD.ŞTİ. 'ne 5.698,92 TL. (beşbinaltıyüzdoksansekiz Türk Lirası  doksaniki Kuruş)  idari para cezası verilmesine dair karar.

0051
166 15/01/2020

Salman AYDOĞDU’nun Çayırlı Mahallesinde bulunan evinin bahçe duvarı yol çalışması sırasında yıkıldığından, yıkılan bahçe duvarının Belediyemiz imkanlarıyla yapılmasına  dair karar.

0050
167 15/01/2020

İlçemiz Fatih Mahallesi 1676 ada 7 parsel A-Blokta bulunan inşaatın şantiye şefi 08.02.2018 tarih ve 1312 numaralı noter onaylı istifaname ile görevinden istifa etmiş ve 09.02.2018 tarihinde yapıya yapı tatil zaptı düzenlenerek          3194 sayılı İmar Kanununun 32. maddesi gereğince mevzuat hükümleri doğrultusunda 1 ay içerisinde şantiye şefi temin edilerek isim değişikliği ruhsatının alınmasına, ayrıca aynı kanunun 42. maddesi gereğince mükellefiyetini yerine getirmeyen yapı müteahhidi YAŞAROĞULLARI İNŞAAT TAAHHÜT HAYVANCILIK TAŞIMACILIK PETROL ÜRÜNLERİ TURİZM TİC.SAN.LTD.ŞTİ. 'ne 5.698,92 TL (beşbinaltıyüzdoksansekizlira doksanikikuruş)  idari para cezası verilmesine dair karar.

0049
168 15/01/2020

 Belediyemiz İşletme ve İştirakler Müdürlüğü’ne bağlı Derekahve Kafeteryasında halkımıza satışa sunulan tatlı çeşitlerinin alış fiyatlarının  göz önünde bulundurularak satış fiyatlarının belirlenmesine dair karar.

0048
169 15/01/2020

Şehrimiz Yeni Mahalle Atatürk Caddesi No:4 Z:3 adresinde işyeri sahibi Mukadder POLAT” ın;  Belediyemizden İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı alabilmesi için tarafına 15 gün süre verilmesine dair karar.

0047
170 15/01/2020

İlçemiz Dere Mahallesi Sandıkemini Sokak 1 nolu kendisine ait  işyerinin etrafında bulunan kaldırımdaki bira kasası ve şişeleri kaldırması için Erhan YALÇINÖZ’ün tarafına 1 hafta süre verilmesine dair karar.

0046
171 15/01/2020

Küçükkemerdere Mahalle Muhtarı Neşeli BAYDEMİR,Milli Eğitim Müdürlüğünden taraflarına tahsisi edilen okul binasını düğün salonu olarak kullanmakta oldukları ve binanın dışına kapalı bir yemek pişirme alanı oluşturulması talebinin; keşif bedeli çıkartılmak üzere Belediyemiz  Fen İşleri Müdürlüğüne havalesine dair karar.

0045
172 15/01/2020

Nurkadın TOSUN” un İlçemiz Kahrat Mahallesi Beyazıt Sokak 73 no.lu evinin  çatısının Belediyemiz tarafından yaptırılmasına dair karar.

0044
173 15/01/2020

 Mülkiyeti Belediyemiz Tüzel Kişiliğine ait Sarılar Mahallesinde bulunan zeytinlik vasıflı  gayrimenkullerin 5 yıl  kiraya verilmesi amacıyla 2886 Sayılı Kanunun 45. Maddesi gereğince Açık Arttırma Usulü ile ihaleye çıkarılmasına dair karar.

0043
174 15/01/2020

Şerif DEMİR’in İlçemiz Toki Mahallesi Toros Caddesi üzerinde 399 ada 41 parsel batısında bulunan yol boşluğuna konteynır koyarak aylık 500.00.-TL. işgal  bedeli karşılığında kiralama talebi uygun görüldüğüne dair karar.

0042
175 15/01/2020

Cengiz SÖĞÜT,Bahar DEMİRKAPAN,Sibel DEMİRKAPAN,Esen GÜNAY,EMİNE YENİGÜN' nün taraflarına  nakdi yardım yapılması taleplerinin Belediyemiz mali imkanları yetersiz olduğundan dolayı  mümkün görülmediğine dair karar.

0041
176 15/01/2020

Sevil BÜTÜNER’ in kendisine  1 nüfus üzerinden aceze maaşı bağlanması talebinin; Belediyemizin mali  imkanları yetersiz olduğundan mümkün görülmediğine dair karar.

0040
177 15/01/2020

Başkanlık Makamınca Encümenimize sevk olunan Zabıta  Müdürlüğü’nün 14.01.2020 tarih  ve 591 sayılı tezkeresi Vatan DİNÇER, 14.01.2020 tarihli 585 sayılı tezkeresi Nihat ÇARKAL,14.01.2020 tarihli 588 sayılı tezkeresi Serpil UĞUR” un taraflarına 100' er TL.nakdi yardım yapılmasına dair karar.

0039
178 15/01/2020

Şehrimiz Küçükburun Mahallesi Okul Sokak No:29 da  ikamet eden Ali BAŞ’ın tarafına 2019  yılında her ay almış olduğu çölyak kolisinin 2020 yılında da devam olunması talebinin uygun görüldüğüne dair karar.

0038
179 08/01/2020

Mülkiyeti Belediyemiz Tüzel Kişiliğine ait şehrimiz Boynuyoğun Mahallesi,111 ada,71 parsel sayılı taşınmazda yaklaşık 6.250 m2 sahalı alan izinsiz olarak Kenan KONUR tarafından 30.11.2019 tarihinde işgal ettiği tespit edildiğinden işgaliye kullanım hakkı bedelinin 3.100,00-TL olarak belirlenmesine dair karar.

0037
180 08/01/2020

Mülkiyeti Belediyemiz Tüzel Kişiliğine ait İlçemiz Yeni Mahalle, Gümüşpala Ccaddesi,45 nolu işyeri  vasıflı taşınmazların 5 yıllık kiraya verilmesi amacıyla 2886 Sayılı Kanunun 45. Maddesi gereğince Açık Arttırma Usulü ile ihaleye çıkarılmasına dair karar.

0036
181 08/01/2020

Mülkiyeti Belediyemiz Tüzel Kişiliğine ait Yeni Mahalle,Uzun Çarşı Sokak,133 ada,15 parselde bulunan işyeri vasıflı taşınmazın 3 yıl  kiraya verilmesi amacıyla 2886 Sayılı Kanunun 45. Maddesi gereğince Açık Arttırma Usulü ile ihaleye çıkarılmasına dair karar.

0035
182 08/01/2020

Mülkiyeti Belediyemiz Tüzel Kişiliğine ait Gökçen Mahallesi  182 ada,18 parselde bulunan işyeri vasıflı taşınmazın 3 yıl  kiraya verilmesi amacıyla 2886 Sayılı Kanunun 45. Maddesi gereğince Açık Arttırma Usulü ile ihaleye çıkarılmasına dair karar.

0034
183 08/01/2020

Mülkiyeti Belediyemiz Tüzel Kişiliğine ait Kırtepe Mahallesinde bulunan Kahvehane vasıflı taşınmazı Mestan GÜLDAĞ kiralamaktan vazgeçtiğinden ve teminatı irad kaydedildiğinden;Yatırmış olduğu tutardan kullandığı  aylar düşürülerek ve geri kalan 4.724,00-TL kira  ve 900,00-TL güvence bedeli olmak üzere toplam 5.624,00-TL'nin Mestan GÜLDAĞ'a ödenmesine dair karar.

0033
184 08/01/2020

Mülkiyeti Belediyemiz Tüzel Kişiliğine ait Şehrimiz Fatih Mahallesi Fahrettin Altay Caddesi no:21/1 adresinde bulunan içkisiz eğlence yeri ve kafeterya vasıflı işyerinin  kiraya verilmesi işinin  2886 Sayılı Kanunun 45. Maddesi gereğince aylık 4.500,00.-TL.bedel üzerinden  Açık Arttırma Usulü ile ihaleye çıkarılmasına dair karar.

0032
185 08/01/2020

Mülkiyeti Belediyemiz Tüzel Kişiliğine ait Turan  Mahallesinde bulunan 2 adet zeytin bahçesi vasıflı taşınmazın 5 yıl  kiraya verilmesi amacıyla 2886 Sayılı Kanunun 45. Maddesi gereğince Açık Arttırma Usulü ile ihaleye çıkarılmasına dair karar.

0031
186 08/01/2020

Mülkiyeti Belediyemiz Tüzel Kişiliğine ait İlçemiz muhtelif  mahallelerinde  bulunan 5 adet incir ve 1 adet zeytin bahçesi  vasıflı taşınmazların 5 yıllık kiraya verilmesi amacıyla 2886 Sayılı Kanunun 45. Maddesi gereğince Açık Arttırma Usulü ile ihaleye çıkarılmasına dair karar.

0030
187 08/01/2020

 İlçemiz muhtelif cadde ve sokaklarında Belediyemizden izinsiz olarak el ilanı dağıttığından dolayı  Birlik Tat Gıda San ve Tic Aş. hakkında Zabıta Personelleri tarafından Zabıt Varakası düzenlendiğinden; Birlik Tat Gıda San.ve Tic. Aş.’nin tarafına Belediye Emir ve Yasakları Yönetmeliğinin 11/2. Maddesine aykırılıktan; 1608 Sayılı Kanununun (Değişik madde: 23.01.2008 t. 5728 s. K. m.66) 1.maddesine istinaden  392,00 TL. İdari Para Cezası verilmesine

0029
188 08/01/2020

Mülkiyeti Belediyemiz Tüzel Kişiliğine ait şehrimiz Yeni Mahalle Cumhuriyet Meydanında bulunan Vakıfbank  ATM'sinin 28/12/2019-27/12/2020 dönemi işgaliye(kullanım hakkı) bedelinin 18.000,00-TL olarak belirlenmesine dair karar.

0028
189 08/01/2020

Osman HİZALOĞLU'nun 18/12/2019 tarih ve 1113 sayılı Encümen kararının iptal edilmesine dair  27/12/2019 tarihli dilekçesi Müdürlüğümüzce incelenmiş olup, bahsi geçen kabahat mevzusunun; hayvanların kaçması sebebiyle gerçekleşmiş olması ve şahsın sağlık sorunları ve yaşı dolayısıyla hayvanları kontrol edemediğinden kaynaklandığı tespit edilmiş olup, böyle bir durumun tekrarlanmayacağına  dair taahhüdüne istinaden; 1113 sayılı Encümen  Kararıyla Osman HİZALOĞLU’na verilen İdari Para Cezasının  iptal edilmesine

0027
190 08/01/2020

Gökçen mahallesi 182 ada 25 parsel , Gökçen mahallesi 197 ada 3 parsel  tapu kayıtlı  mülkiyetlerin mail-i indiham teşkil ettiği yerinde yapılan incelemelerde tespit edilmiş ve ilgili müştereklere iadeli taahhütlü bildirim için tebligat gönderilmiş fakat adreslere teslim yapılamamıştır. Yıkımın tamamlanması için gerekli olan ilanın yapılması hususuna ilişkin Muhtarlık İşleri Müdürlüğünün yazısı sehven Encümene sevk edildiğinden; yazının ilgili müdürlüğüne geri gönderilmesine

0026
191 08/01/2020

 İlgi 26.12.2019 tarihli ve 81496270-492-4422 sayılı yazı gereği Gökçen Mahallesi mezarlığında Şehit Seyhan KAFALI’ya ait mezarın sulama ve bakımı yapmak için su hattı çekilmesi ilgili hususun; İzmir Büyükşehir Belediyesi ile yazışma yapılıp, gelen cevaba göre hareket edilmesine dair karar.

0025
192 08/01/2020

  Mülkiyeti Belediyemiz Tüzel Kişiliğine ait Şehrimiz  Kızılcahavlu  Mahallesinde 126 ada,33 parselde bulunan harım vasıflı gayrimenkulün 1 yıllık kira bedeli 3.00,00.-TL.ya Adem KAŞLI ' ya ihale olunmasına dair karar.

0024
193 02/01/2020

2019 Mali yılı bütçesine ait Fen İşleri Müdürlüğü” nün 06.07.01.01 Proje Giderleri kaleminden      500.000,00.-TL.(Beşyüzbinlira) 2020 Mali Yılı Bütçesi ilgili kalemine devrinin yapılması ve 2019 Mali Yılında kullanılmayan ödeneklerin imha olunmasına dair karar.

0023
194 02/01/2020

Encümen Başkanı H. Doğukan EROĞLU” nun Encümene sunduğu teklifi üzerine;

Bir sonraki Encümen toplantısını 08.01.2020 tarih saat: 11.30”da yapılması teklif edilmektedir.

Belediye Encümenimizin bir sonraki toplantısının;08.01.2020 tarih saat: 11.30”da yapılmasına dair karar.

0022
195 02/01/2020

Belediyemiz Memur Personellerine ait (15 Aralık 2019 maaşlarından kesilen) emekli kesenekleri olan 130.701,39 TL.(Yüzotuzbinyediyüzbir TL.otuzdokuz Kr) tutarındaki Belediyemiz iş yerlerinin aylık sigorta prim giderleri Sosyal Güvenlik Kurumuna Vezne durumu müsait olduğunda gecikme faizinin bütçe kalemlerinden ve Sosyal Güvenlik Priminin 368 nolu ‘’Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş ve Taksitlendirilmiş Hesap’’ Kodundan ödenmesine dair karar.

0021
196 02/01/2020

Belediyemiz Memur Personellerine ait (15 Aralık 2019 maaşlarından kesilen) emekli kesenekleri olan 130.701,39 TL.(Yüzotuzbinyediyüzbir TL.otuzdokuz Kr) tutarındaki Belediyemiz iş yerlerinin aylık sigorta prim giderleri Sosyal Güvenlik Kurumuna Vezne durumu müsait olduğunda gecikme faizinin bütçe kalemlerinden ve Sosyal Güvenlik Priminin 368 nolu ‘’Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş ve Taksitlendirilmiş Hesap’’ Kodundan ödenmesine dair karar.

0021
197 02/01/2020

 Belediyemiz 2019 (Kasım) dönemine ait olup toplam 182.607,36 TL. (yüzsekseniki bin altı yüz yedi TL. otuzaltı KR) tutarındaki Belediyemiz iş yerlerinin aylık sigorta prim giderleri Sosyal Güvenlik Kurumuna Vezne durumu müsait olduğunda gecikme faizinin bütçe kalemlerinden ve Sosyal Güvenlik Priminin 368 nolu ‘’Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş ve Taksitlendirilmiş Hesap’’ Kodundan ödenmesine

0020
198 02/01/2020

İlçemiz Cumhuriyet Mahallesi, 27 ada,8 parsel Alaybey Sokak 18 numarada bulunan yapıya Ayşe BAYTOP” un vefatından dolayı mirası tarafınıza intikal ettiğinden, konuya ilişkin gerekli işlemlerin varisli tarafından yapılması için yeniden yazışmalar yapılmış olup geçen süre zarfında herhangi bir işlem yapılmamıştır. Bahse konu olan yapıya ilişkin tehlike devam ettiğinden dolayı gerekli önlemlerin Belediyemizce yaptırılması ve 3194 sayılı İmar Kanununun 39. Maddesi gereği yapılan harcamaların %20 fazlasıyla mülk sahibinden tahsil edilebilmesine istinaden hazırlanan uygun görüldüğüne dair karar.

0019
199 02/01/2020

İlçemiz Kurtuluş Mahallesi,Akyol Caddesi No:8 adresinde ve tapunun 208 ada,5 parselinde kayıtlı gayrimenkulünadreste tehlike devam ettiğinden dolayı güvenlik önlemi alınması gerektiğinden tarafımızca yapılacak  işlemler için 3194 Sayılı İmar Kanunun 39.maddesi gereği yapılan harcamaların %20 fazlasıyla mülk sahibinden tahsil edilmesi talebinin uygun görüldüğüne dair karar.

0018
200 02/01/2020

İlçemiz Kurtuluş Mahallesi,Akyol Caddesi No:8 adresinde ve tapunun 208 ada,5 parselinde kayıtlı gayrimenkulünadreste tehlike devam ettiğinden dolayı güvenlik önlemi alınması gerektiğinden tarafımızca yapılacak  işlemler için 3194 Sayılı İmar Kanunun 39.maddesi gereği yapılan harcamaların %20 fazlasıyla mülk sahibinden tahsil edilmesi talebinin uygun görüldüğüne dair karar.

0018
201 02/01/2020

 Belediyemizden ekmek yardımı almakta olan vatandaşlarımızın ekmek yardımının devam olunmasına dair karar.

0017
202 02/01/2020

İlçemiz Hasançavuşlar Mh.L18C20C-L19D16D pafta,0 ada 211 parselde 285 m2, 212 parselde 600 m2,213 parselde  590 m2,214 parselde 290 m2, 219 parselde 290 m2, 220 parselde 290 m2 kaide alanlı Ruhsat alınmadan Güneş Enerji Santrali Tesisi 3194 Sayılı İmar Kanununun 32. Maddesine göre: 1 ay içerisinde ruhsatsız yapılan Güneş Enerji Santrali tesisinin ruhsatlandırılmasına yada eski haline getirilmesine, aynı kanunun 42. Maddesine göre (VKN:1311240119) BAHAETTİN TİTİZ ENERJİ SAN.TİC.A.Ş.” ye 211 parsel için 6.360,02 TL. (altıbinüçyüzaltmış lira iki kuruş), 212 parsel için 13.389,51 TL.(onüçbinüçyüzseksendokuz lira ellibir kuruş), 213 parsel için 13.166,35 TL. (onüçbinyüzatmışaltı lira otuzbeş kuruş), 214 parsel için 6.471,60 TL.(altıbindörtyüzyetmiş lira altmış kuruş), 219 parsel için 6.471,60 TL. (altıbindörtyüzyetmiş liraaltmışkuruş), 220 parsel için 6.471,60 TL. (altıbindörtyüzyetmiş lira altmış kuruş) idari  para cezası verilmesine

0016
203 02/01/2020

Şehrimiz Akmescit Mahallesi 185 ada 12 nolu parselde yer alan 95590,33 m2 alanlı incir bahçesi ile Musalar Mahallesi 169 ada 1 nolu parselde yer alan 364,92 m2 alanlı incirlik niteliğinde taşınmazın tevhidi ve 3’e ifraz işlemi uygun görüldüğüne dair karar.

0015
204 02/01/2020

            İlçemiz Hasançavuşlar  mahallesi,211,212,213,214,219 ve 220  parselde yapılmış olan Güneş Enerjisi Santrali (GES) için hesaplanan yol katılım ücretinin 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununun Harcamalara Katılma payları ile ilgili hükümlerinin uygulamasına ilişkin Yönetmeliğin 5. Maddesine göre hesaplanıp tahakkuk edilmesi talep edilmektedir. Bahse günü 167.881,17 m2 yüzölçümünde ve Arsa niteliğindeki parselin yol katılım hesabı yapılmış olup Toplam 289.525,36.- TL. tutarında çizelge hazırlanmıştır.2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun Harcamalara katılma payları ile ilgili hükümlerinin uygulamasına ilişkin Yönetmeliğin payın hesaplaması ile ilgili 5 maddesinde “ Yol Harcamalarına Katılma Payı bir program dahilinde veya istek üzerine doğrudan doğruya yapılan işlerde,4 üncü maddede belirlenen hizmetler için yapılan giderlerin 1/3” üdür. Giderlerin hesaplanmasında maliyet, işler hangi ihale usulü ile yapılmış olursa olsun, Bayındırlık bakanlığı ve İller Bankası Genel Müdürlüğünün o yıllar için tespit ederek yayınlandığı birim fiyatlar ve rayiçlere göre hesaplanan gerçek bedeli geçemez. Yolların kaldırımlar da dahil olmak üzere (15) metreden fazla genişliklerine düşen giderler, Belediyelere ait olup, harç hesaplanmasında bu giderler nazara alınmaz. Böylece hesaplanan gider tutarında özel Devlet yardımları karşılıksız fon tahsisleri, bu iş için yapılan bağış ve yardımlar ile istimlak bedelleri düşüldükten sonra kalan miktarın 1/3” ü,4 üncü maddede belirtilen mükellefler adına Belediye Encümeninin kararına müteakip tahakkuk ettirilir.” Denilmektedir. Bu maddeye istinaden hazırlanan yol katılım hesabı çizelgesinde belirlenen bedelin peşin ödemede 1/3 oranında tahakkuk ettirilmesine

0014
205 02/01/2020

İlçemiz Cumhuriyet Mh. 1252 ada 6 parselde bulunan taşınmaz ile ilgili 3194 Sayılı İmar Kanununun 32. Maddesi gereğince: Ruhsatsız inşaata başlanılması nedeniyle ilgilisi tarafından 1 ay içerisinde mevzuat hükümleri doğrultusunda uygun görülmesi halinde evrak tekamülünün yapılarak ruhsatlandırılması yada yıkılmasına, aksi halde Belediye Personelleri tarafından yıkımın yapılması ve masraflarının yapı sahibinden tahsil edilmesine, aynı kanunun 42. Maddesine göre (T.C: 53080185808) Adnan GÖKSU” ya 1.162,28 TL.(bin yüzaltmış iki lira yirmisekiz kuruş) idari  para cezası verilmesine dair karar.

0013
206 02/01/2020

 İlçemiz Kaplan Mahallesi 119 ada 5 parsel incirlik niteliğinde taşınmaz üzerinde Osman TAŞKIRAN tarafından ruhsatsız inşaat yapılmasıyla ilgili,ilgi (a) Encümen Kararı alınmıştır.Kararda belirtilen süre içerisinde yapılan ruhsatsız yapının karara uygun hale getirilmediği,ilgi (b) tutanak ile tespit edilmiştir.

3194 Sayılı Kanunun 32.maddesi gereğince ilgilisi tarafından ruhsatsız yapının karara uygun hale getirilmemesi sebebiyle Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü görevlileri tarafından yıkımının yapılması masrafların yapı sahibinden tahsil edilmesine,aynı zamanda yapı sahibinden tahsil edilmesine,aynı zamanda yapı sahibi tarafından gereğinin yapılması nedeniyle yapı sahibi hakkında Hukuk İşleri Müdürlüğünce hukuki işlerin başlatılması hususunun mahkeme kararı sonuçlanıncaya kadar işlem yapılmamasına dair karar.

0012
207 02/01/2020

Göksel BİNGÜLLER ‘ e ait İlçemiz Cambazlı Mahallesi, 108 ada,26 parselde bulunan incirlik niteliğindeki taşınmaz üzerinde  yapılan ruhsatsız yapı ile ilgili Belediye Encümeninin 23.10.2019 tarih 958 sayılı kararı alınmıştır. Kararda belirtilen süre içerisinde ruhsatsız yapılan  yapının karara uygun hale getirilmediği tutanakla tespit edilmiştir.

            3194 Sayılı İmar Kanununun 32. Maddesi gereğince ilgilisi tarafından uygun hale getirilmeyen yapının karara uygun hale getirilmemesi sebebiyle Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü görevlileri tarafından yıkılması, masraflarının yapı sahibi Göksel BİNGÜLLER ‘ den tahsil edilmesine, aynı zamanda yapı sahibi tarafından gereğinin yapılmaması nedeniyle yapı sahibi hakkında Hukuk İşleri Müdürlüğünce hukuki işlemlerin yürütülmesine dair karar.

0011
208 02/01/2020

           İlçemiz Kaplan Mh. 143 ada, 22 parselde yapılan ruhsat ve eklerine aykırı işlemler ile ilgili verilen ilgi (b) encümen kararında düzeltme talep edilmektedir.

           Söz konusu parselde 14.05.2019 tarih ve 69 sayılı yapı ruhsatı ile inşaatına başlamış olan bina için 27.08.2019 tarihinde tadilat başvurusu yapıldığı görülmüştür. Tadilat projesinin inceleme süreci esnasında 09.09.2019  tarihli şantiye şefi istifasına binaen seviye tespit edildiğinden dolayı 09.09.2019 tarihli yapı tatil zaptı tutulmuş olup, bu sürecin sonunda 18.09.2019 tarih 862 sayılı encümen kararı alınmıştır. Ruhsat sahibinin tadilat ruhsatı talebi üzerine ,tadilat yapılacak mimari proje görüş almak üzere Çevre Şehircilik Bakanlığı İzmir Müdürlüğüne gönderilerek, ilgi  yazı ile olumlu cevap alınmıştır.

             Ancak ilgi yazı ile; tadilat ruhsatı talebinin imar mevzuatı açısından uygun olduğu anlaşılmakla beraber,3194 sayılı İmar Kanunun 32. ve 42. Maddelerine göre yapılan işlemler ruhsat ve projelerine aykırı yapılması gerekçesiyle düzenlendiğinden; Belediye Encümeninin 18.09.2019 tarih ve 862 sayılı kararıyla verilen  cezanın kaldırılmasının uygun görüldüğüne dair karar.

0010
209 02/01/2020

İlçemiz Köprülü Caddesi Hastane Caddesi, Balcı Caddesi ve Zeytin Sokağı kapsayan bölgede 641 ve 1486 imar adalarını kapsayan bölgede İmar  İşleri Müdürlüğünce hazırlanan kırmızı kot çalışması bilgi haritası Encümenimizce uygun görüldüğüne dair karar.

0009
210 02/01/2020

İlçemiz Köprülü Caddesi Hastane Caddesi, Balcı Caddesi ve Zeytin Sokağı kapsayan bölgede 641 ve 1486 imar adalarını kapsayan bölgede İmar  İşleri Müdürlüğünce hazırlanan kırmızı kot çalışması bilgi haritası Encümenimizce uygun görüldüğüne dair karar.

0009
211 02/01/2020

Şehrimiz mücavir alan sınırları içerisinde mevcut umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinin açılış-kapanış saatlerinin, Ülkemiz genelinde  yaz/kış saati uygulaması kaldırılmış olduğundan 2020 yılında geçerli olmak kaydı ile  yeniden belirlenmesi hususundaki Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü’nün vaki talebi üzerine Encümenimizde yapılan değerlendirme neticesinde;

 1. Şehrimiz mücavir alan sınırları içerisinde faaliyet gösteren kahvehanelerin-açılış saati:05.00,kapanış saati:01.00
 1. Şehrimiz mücavir alan sınırları içerisinde faaliyet gösteren internet kafeler, playstation, oyun salonlarının açılış saati:08.00 kapanış saatlerinin :  saat :01.oo,
 1. Şehrimiz mücavir alan sınırları içerisinde faaliyet gösteren  birahaneler, meyhaneler. barların açılış saati:08.00,kapanış saatlerinin : 02.oo,

 

 1. Şehrimiz mücavir alan sınırları içerisinde faaliyet gösteren pavyonların açılış saati:08.00 kapanış saatlerinin : 04.oo,
 1. Şehrimiz mücavir alan sınırları içerisinde faaliyet gösteren içkili lokanta ve restoranların açılış saati:08.00 kapanış saati:02.00,olarak belirlenmesine dair karar.
0008
212 02/01/2020

Şehrimiz  Peşrefli Mahalle Muhtarı Yılmaz BAYRAKTAR ‘ ın mahallesinde bulunan caminin boyanması için 4 kova beyaz dış cephe boyası,2 kova kum beji iç cephe plastik boya,2 teneke okyanus mavisi yağlı boyanın  Belediyemiz tarafından karşılanmasına dair karar.

0007
213 02/01/2020

Mülkiyeti Belediyemiz tüzel kişiliğine ait şehrimiz Yeni  Mahalle, 102 ada,1 parselde bulunan işyeri vasıflı gayrimenkul ile ilgili 2886 Sayılı Kanunun 57. Maddesine istinaden ihalenin iptal edilmesine,  teminatın irad kaydedilmesine dair karar.

0006
214 02/01/2020

5174 Sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Kanununun 24. ve 25.maddeleri gereğince yıllık aidatın (2019 yılı) Haziran ve Ekim aylarında 2 eşit taksitte ödenmesi gerektiği, bu nedenle Tire Belediyesi adına tahakkuk ettirilen 2019 yılı yıllık aidat tutarını teşkil eden  921,55.-TL.'nin Tire Ticaret Odasına ödenmesine dair karar.l

0005
215 02/01/2020

          Mustafa Reşit MARTOĞLU’ nun , sahip olduğu işletmenin atık suyunun giderini sağlamak için ihtiyacı olan 50 metre büzün Belediyemizce verilmesi talebinin mümkün görülmediğine dair karar.

0004
216 02/01/2020

 

İlçemiz Toki mahallesi,3-B Blok 7 nolu evde ikamet eder Arzu ŞAL ‘ ın 5393 Sayılı Belediye Kanununun 38. maddesinin (n) fıkrası gereğince 400,00.-TL. nakdi yardım yapılmasına dair karar.

0003
217 02/01/2020

Mülkiyeti Belediyemiz Tüzel Kişiliğine ait Şehrimiz Çukurköy Mahallesinde bulunan taşınmazın  kiraya verilmesi işinin; 2886 Sayılı Kanunun 49. Maddesi gereğince Pazarlık Usulü  ile kiraya verilmesine dair karar.

0002
218 02/01/2020

Mülkiyeti Belediyemiz Tüzel Kişiliğine ait Şehrimiz Cumhuriyet (Fatih)  Mahallesi Mimar Sinan Caddesi no:24/B (1261/1 parsel) adresinde bulunan kafeterya ve tuvalet  vasıflı gayrimenkulün   kiraya verilmesi ihalesinin 2886 Sayılı Kanunun 49. Maddesi gereğince yapılan Pazarlık Usulü  ile kiraya verilme ihalesinin; aşağıda karşısında yazılı şahısın uhdesine ihale olunmasına, kiralama bedelinin aylık peşin olarak tahsil edilmesine dair karar.

0001
İletişim Merkezi : 0(232) 512 10 59
Fax : 0(232) 511 20 77
Cumhuriyet Mahallesi 29 Ekim Caddesi No:19
İletişim Merkezi : 0(232) 512 10 59
Fax : 0(232) 511 20 77
Cumhuriyet Mahallesi 29 Ekim Caddesi No:19
logo

T.C. Tire Belediyesi

Tüm hakları sakladır. 2019 © T.C. Tire Belediyesi