T.C. Tire Belediyesi
Encümen Gündemi

T.C.
TİRE BELEDİYE BAŞKANLIĞI
ENCÜMEN TOPLANTISI GÜNDEMİ

 

1- Fen İşleri Müdürlüğü’ nün 26.02.2020 tarih ve 191 sayılı karara ektir.           İlçemiz Kurtuluş Mahallesi 1058 Ada,101 Parselde(Eski SSK Hastanesi) bulunan gayrimenkulün yıkımı ile Yeni Mahalle,68 Ada,45 Parselde (Jandarma Karakolu) bulunan gayrimenkulün yıkım işinin; 483.762,76.-TL Muhammen Bedel(Hurda Bedeli) üzerinden 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi gereği Açık Teklif Usulü ile ihaleye çıkılması.

2- 26.02.2020 tarih ve 173 sayılı karara ektir. Kıymet takdir Komisyonuna havale edilerek muhammen bedelleri belirlenen kullanım ömrünü tamamlamış 6 adet iş makinalarının 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre satılabilmesi hususunda ihaleye çıkılması.

3- 04.03.2020 tarih ve 209 sayılı karara ektir. Mülkiyeti Belediyemiz Tüzel Kişiliğine ait İlçemiz yeni Mahalle, Cumhuriyet Meydanı No:6/7 ve 6/8 no.lu Büfe vasıflı taşınmazların kiraya verilmesi hususunda ihaleye çıkılması.

4- T.C. Tire kaymakamlığı İlçe Jandarma Komutanlığı’ nın 24.02.2020 tarih ve 422 sayılı; İlçemiz Başköy Mahallesinde Meyhane tarzı yerde yapılan kontrolde Hasan Hüseyin ADIBELLİ isimli şahsın işletmecisi ve sahibi olduğu meyhanede ruhsatsız ve izinsiz olarak müşterilere servis yaptığı ve alkol içildiği tespit edildiği, konu hakkında gerekli yasal işlemin yapılması hususunun görüşülmesi.

5- T.C. Tire Kaymakamlığı İlçe Emniyet Müdürlüğü’ nün 09.03.2020 tarih ve 29 sayılı; İlçemiz de bulunan umuma açık iş yerlerinde yapılan kontrolde Yeni Kuşbaz Kahvehanesi, Kesikbaş Kahvehanesi, Cansu BEKTAŞ’ a ait kahvehane, Aslanlı Çeşme Kıraathanesi, Han Kıraathanesi isimli işyerlerinin iş yeri açma ve çalıştırma ruhsatlarının olmadığı tespit edildiği, konu hakkında gerekli yasal işlemin  yapılması hususunun görüşülmesi.

6- T.C. Tire Kaymakamlığı İlçe Emniyet Müdürlüğü’ nün 09.03.2020 tarih ve 30 sayılı; İlçemiz de bulunan umuma açık iş yerlerinde yapılan kontrolde; Gizli Vadi, Teras Et ve Süt ürünleri, İbrahim MENDEGÜMELİ’ ye ait kahvehane, Ali Efe Kahvehanesi, Kısmet Kıraathanesi, Çıtır Waffle, isimli umuma açık iş yerlerinin iş yeri sahiplerinin başında olmadığı işyerlerinin mesul müdürünün olmadığı tespit edildiği, konu hakkında gerekli yasal işlemin  yapılması hususunun görüşülmesi.

7- T.C. Tire Kaymakamlığı İlçe Emniyet Müdürlüğü’ nün 10.03.2020 tarih ve 31 sayılı; İlçemiz İhsaniye Mahallesi,İnkilap Caddesi No:35 Tire İzmir adresinde faaliyet gösteren Dutlu Kahvehanesi isimli işyerinde yapılan kontrolde işyerinin ruhsatının olmadığı tespit edildiği, konu hakkında gerekli yasal işlemin  yapılması hususunun görüşülmesi.

8- Mehmet UYSAL’ ın 18.03.2020 tarihli dilekçesi; İlçemiz Dumlupınar Mh. 1. Harlak Sk.48 numarada ikamet eden, evinde Sosyal yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından tadilat yapılacak olup kullanılacak olan 1 traktör kum,20 torba hamur kireç ve 10 torba çimentonun Belediyemizce karşılanması hususunun görüşülmesi.

9- Zabıta Müdürlüğü’ nün 13.03.2020 tarih ve 4334 sayılı; Alican TOKTAŞ’ ın  İlçemiz pazarı olan Salı günleri Ekmekçiali Sk.No:3/A’da bulunan işyerinin ön tarafına tekabül eden 2 metrelik sergi yerinin kendisine tahsis edilmesi hususunun görüşülmesi.

10- Zabıta Müdürlüğü’ nün 13.03.2020 tarih ve 4337 sayılı; İlçemiz 4 Eylül Mahallesi,Şehit Yüzbaşı Gültekin Başargan Caddesi üzerinde 35 YIE 48 plakalı araç ile “Emre Aykırı Davranış” fiilini gerçekleştiren, Deniz Meşrubat Gıda Turizm İnş.Tic.Ltd.Şti. hakkında 5326 Sayılı Kabahatlar Kanunun 32. Maddesi gereğince İdari yaptırım karar Tutanakları düzenlenmiş olup gerekli kararın alınması hususunun görüşülmesi.

11- Mali Hizmetler Müdürlüğü’ nün 13.03.2020 tarih ve 4318 sayılı;  Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 36. 37. 38. maddelerinde belirtildiği şekilde bütçenin düzenlenmesi ve görüşülmesi sırasında bütçede tertibi bulunmayan, Belediyemiz Hukuk Müşavirliği bütçesi içinde 46.35.30.24.03.3.9.5.03.07.01.02 Büro ve İşyeri Makine ve Teçhizat Alımları  tertibinin açılmasına ve bu tertibe Mali Hizmetler  Müdürlüğü Bütçesi içindeki 46.35.30.38.01.1.2.5.09.06 Yedek Ödenek kaleminden 30.000,00-TL.,  aktarım yapılması hususunun görüşülmesi.

12- Mali Hizmetler Müdürlüğü’ nün 13.03.2020 tarih ve 4335 sayılı;  Belediyemiz Ocak/2020 dönemine ait olup 16/03/2020 tarihine kadar ödenmesi gereken işçi personellerinden kesilen 175.131,92 TL (Yüzyetmişbeşbinyüztuzbir TL doksaniki KR) olan sigorta prim giderleri Sosyal Güvenlik Kurumuna vezne yetersizliği nedeniyle  ödenemediğinden,Vezne durumu müsait olduğunda gecikme faizinin bütçe kalemlerinden ve vergilerin 368 no'lu vadesi geçmiş, ertelenmiş ve taksitlendirilmiş borçlar hesabına alınıp daha sonra ödenmesi hususunun görüşülmesi.

13- Mustafa AKARSU’ nun  16.03.2020 tarihli dilekçesi; 22.02.2020 günü İlçemiz Paşa Mh. Ekinhisarı Cd. 80 no.lu adresteki kontrolde işyeri sahibinin yemeğe gittiği için yarım saatliğine baktığı kahvehanenin polis kontrollerinde ruhsatı olmadığı tarafına işyeri sorumlusu diye tutulan tutanağa istinaden tarafına ceza verildiği hususunun görüşülmesi.

14- T.C. Tire Kaymakamlığı İlçe Jandarma Komutanlığı’ nın 05.03.2020 tarih ve 1277605 sayılı; İlçemiz Kahrat Mahallesinde faaliyet gösteren ve işletmeciliğini Mehmet ARSLANER isimli şahsın yaptığı Kahrat Mh.kahvehanenin izin almadan faaliyet gösterdiği alkollü içki içirildiği yapılan kontrol sonucunda tespit olunduğu  hususunun görüşülmesi.

15- T.C. Tire Kaymakamlığı Büyükkale Jandarma Karakol Komutanlığı’ nın 10.03.2020 tarih ve 138 sayılı; İlçemiz Büyükkale Mh. Cumhuriyet Sk.No:2 Tire-İzmir adresinde yer alan ve işletmeciliğini Hüseyin CEKA isimli şahsın yaptığı kahvehanede işyeri açma ve çalıştırma ruhsatı olmadığından gerekli işlemin yapılması hususunun görüşülmesi.

16- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ nün 16.03.2020 tarih ve 4366 sayılı;  İlçemiz Atatürk Mahallesi 1099 ada 1 parsel Toplu Konut Sitesi B-3 Blok zemin 1 nolu bağımsız bölümde  yapılan ruhsat eklerine aykırı işlere ilişkin ilgi (a) encümen kararıyla 3194 sayılı İmar Kanunun 42. maddesi gereği idari para cezası ve aynı kanunun 32. maddesi uyarınca aykırılığın giderilmesi için bir ay mühlet verilmiştir.  Bahsi geçen yapılarla ilişkin alınan yapı kayıt belgesinin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İzmir İl Müdürlüğünün ilgi (b) yazısıyla iptal edildiği görülmüştür.3194 Sayılı İmar Kanununun 32.maddesi gereğince; aykırılıkların mal sahibi tarafından giderilmediği görüldüğünden; Belediye ekipleri tarafından ruhsat eklerine uygun hale getirilmesine ve masraflarının yapı sahibi (T.C: 28849994182) Fahri KARADUMAN'dan   tahsil edilmesi hususunun görüşülmesi.

17- Zabıta Müdürlüğü’ nün 16/03/2020 tarih ve 4420 sayılı;  İlçemiz Kahrat Mahallesi Köy  Civarı  Mevkiinde sıvı gübre dökerek çevreye rahatsızlık verdiği ve kirliliğe sebep olduğundan dolayı Ensar İnşaat Sanayi ve Ticaret Ltd.Şti. hakkında  Belediye Emir ve Yasakları Yönetmeliğinin 2/4.maddesi gereğince tanzim olunan Zabıt Varakası hususunun görüşülmesi.

18- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ nün 17.03.2020 tarih ve 4430 sayılı; İlgi yapı tatil zaptı ile İlçemiz Çayırlı Mahallesi,  103 ada 3 parselde 330 m² kaide alanlı ruhsat alınmadan Güneş Enerji Santrali Tesisi yapıldığı tespit edilmiştir.
3194 sayılı İmar Kanunun 32. maddesine göre; 1 ay içerisinde ruhsatsız yapılan Güneş Enerji Santrali Tesisinin ruhsatlandırılmasına ya da eski haline getirilmesine, aynı kanunun 42. maddesine göre (T.C.:34510805534) ALİ APALI‘ya 9027,17TL (dokuzbinyirmiyedilira onyedikuruş) idari para cezası verilmesi hususunun görüşülmesi.

19- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ nün 17.03.2020 tarih ve 4431 sayılı;  İlçemiz Yeğenli Mahallesi 160 ada 5 parselde 20.05.2019 tarih 71 sayılı yapı ruhsatı düzenlenen hayvancılık yapılarının temel, subasman vb. vizeleri yapılmadan inşaatın tamamlandığı tespit edilmiş olup ilgi yapı tatil zaptı düzenlenmiştir.
3194 sayılı İmar Kanununun 42. maddesi gereğince mevzuat hükümleri gereğince yükümlülüklerini yerine getirmeyen müteahhit firma İZYAPI MAKİNA İNŞAAT HAYVANCILIK ve İMALAT SAN. TİC. LTD. ŞTİ'ye  (V.K.No: 4840866787) 5.698,92 TL (beşbinaltıyüzdoksansekizlira doksanikikuruş) idari para verilmesi hususunun görüşülmesi.

20- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ nün 17.03.2020 tarih ve 4432 sayılı; İlçemiz Çayırlı Mahallesi,  103 ada 2 parselde 330 m² kaide alanlı ruhsat alınmadan Güneş Enerji Santrali Tesisi ve 55 m² güvenlik kulübesi yapıldığı tespit edilmiştir.
3194 sayılı İmar Kanunun 32. maddesine göre; 1 ay içerisinde ruhsatsız yapılan Güneş Enerji Santrali Tesisinin ruhsatlandırılmasına ya da eski haline getirilmesine, aynı kanunun 42. maddesine göre (T.C.:34510805534) ALİ APALI‘ya 11876,53TL (onbirbinsekizyüzyetmişaltılira elliüçkuruş) idari para cezası verilmesi hususunda, hususunun görüşülmesi.

21- Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’ nün 17.03.2020 tarih ve 4496 sayılı; Nazlı SÜPÜRGE-Zeynep ÖKKE-Kamile BULGURCU- İncinaz YILDIZ ve Mehmet AKSOY’ un nakdi yardım yapılması hususunun görüşülmesi.

22- Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ nün 17.03.2020 tarih ve 4473 sayılı; Mülkiyeti Belediyemiz Tüzel Kişiliğine ait şehrimiz Gökçen Mahallesi Şht. Seyhan Kafalı Cad. No: 4/A ve 4/B adresinde bulunan işyeri vasıflı taşınmazları 04.03.2020 tarih ve 195 sayılı Encümen Kararı ile kiralayan Mustafa BAĞRIAÇIK İçkili Lokanta yapmak istemiş fakat İçkili Lokanta Ruhsatı alamadığından dolayı ( Söz konusu alan İçkili Yer Bölgesi  olmadığından Ruhsat verilememiştir.) Kiralamaktan vazgeçmiştir. Kiracılığından vazgeçtiği hususunun görüşülmesi.

23- Mali Hizmetler Müdürlüğü’ nün 17.03.2020 tarih ve 4474 sayılı; Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 36. 37. 38. maddelerinde belirtildiği şekilde bütçenin düzenlenmesi ve görüşülmesi sırasında bütçede tertibi bulunmayan, Belediyemiz Hukuk Müşavirliği bütçesi içinde 46.35.30.24.03.3.9.5.03.07.01.01 Büro ve İşyeri Mal ve Malzeme Alımları  tertibinin açılmasına ve bu tertibe Mali Hizmetler  Müdürlüğü Bütçesi içindeki 46.35.30.38.01.1.2.5.09.06 Yedek Ödenek kaleminden 20.000,00-TL.,  aktarım yapılması hususunun görüşülmesi.

24- Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ nün 17.03.2020 tarih ve 4497 sayılı;  Mülkiyeti Belediyemiz Tüzel Kişiliğine ait  İpekçiler Mahallesi Selahattin Çakır bulvarı No:24 adresinde bulunan Büfe vasıflı taşınmazın ihaleye çıkılması.

25- Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ nün 17.03.2020 tarih ve 4508 sayılı; Mülkiyeti Belediyemiz Tüzel Kişiliğine ait  Cumhuriyet Mah. İbn-i Melek Caddesi No:33/C adresinde bulunan İşyeri vasıflı taşınmazın ihaleye çıkılması.

26- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ nün 18.03.2020 tarih ve 4534 sayılı; İlçemiz Kurşak Mahallesi, 798 parselde yapılmış olan Güneş Enerjisi Santrali (GES) için hesaplanan yol katılım ücretinin 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun Harcamalara Katılma Payları ile İlgili Hükümlerinin Uygulamasına İlişkin Yönetmeliğin 5. Maddesine göre hesaplanıp tahakkuk edilmesi talep edilmektedir .Bahse konu 96.135,36 m2 yüzölçümünde ve arsa niteliğindeki parselin yol katılım hesabı yapılmış olup Toplam 92.626,90 TL tutarın görüşülmesi.

27-İlçemiz İhsaniye Mahallesi, 658 ada 9 parselde 6mt x 8mt ebatlı demir direkler üzerinde saçlarla kapatılmak sureti ile kapalı alan oluşturulduğu tespit edilerek yapı tatil tutanağı görüşülmesi.

28- Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 36. 37. 38. maddelerinde belirtildiği şekilde bütçenin düzenlenmesi ve görüşülmesi sırasında bütçede tertibi bulunmayan, Belediyemiz Veterinerlik Müdürlüğü  bütçesi içinde 46.35.30.49.07.9.9.5.03.05.01.04 Müteahhitlik Hizmetleri  tertibinin açılmasına ve bu tertibe Mali Hizmetler  Müdürlüğü Bütçesi içindeki 46.35.30.38.01.1.2.5.09.06 Yedek Ödenek kaleminden 15.000,00-TL.,  aktarma yapılması hususunun görüşülmesi.

Encümen Gündemi

 

1- Fen İşleri Müdürlüğü’ nün 26.02.2020 tarih ve 191 sayılı karara ektir.           İlçemiz Kurtuluş Mahallesi 1058 Ada,101 Parselde(Eski SSK Hastanesi) bulunan gayrimenkulün yıkımı ile Yeni Mahalle,68 Ada,45 Parselde (Jandarma Karakolu) bulunan gayrimenkulün yıkım işinin; 483.762,76.-TL Muhammen Bedel(Hurda Bedeli) üzerinden 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi gereği Açık Teklif Usulü ile ihaleye çıkılması.

2- 26.02.2020 tarih ve 173 sayılı karara ektir. Kıymet takdir Komisyonuna havale edilerek muhammen bedelleri belirlenen kullanım ömrünü tamamlamış 6 adet iş makinalarının 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre satılabilmesi hususunda ihaleye çıkılması.

3- 04.03.2020 tarih ve 209 sayılı karara ektir. Mülkiyeti Belediyemiz Tüzel Kişiliğine ait İlçemiz yeni Mahalle, Cumhuriyet Meydanı No:6/7 ve 6/8 no.lu Büfe vasıflı taşınmazların kiraya verilmesi hususunda ihaleye çıkılması.

4- T.C. Tire kaymakamlığı İlçe Jandarma Komutanlığı’ nın 24.02.2020 tarih ve 422 sayılı; İlçemiz Başköy Mahallesinde Meyhane tarzı yerde yapılan kontrolde Hasan Hüseyin ADIBELLİ isimli şahsın işletmecisi ve sahibi olduğu meyhanede ruhsatsız ve izinsiz olarak müşterilere servis yaptığı ve alkol içildiği tespit edildiği, konu hakkında gerekli yasal işlemin yapılması hususunun görüşülmesi.

5- T.C. Tire Kaymakamlığı İlçe Emniyet Müdürlüğü’ nün 09.03.2020 tarih ve 29 sayılı; İlçemiz de bulunan umuma açık iş yerlerinde yapılan kontrolde Yeni Kuşbaz Kahvehanesi, Kesikbaş Kahvehanesi, Cansu BEKTAŞ’ a ait kahvehane, Aslanlı Çeşme Kıraathanesi, Han Kıraathanesi isimli işyerlerinin iş yeri açma ve çalıştırma ruhsatlarının olmadığı tespit edildiği, konu hakkında gerekli yasal işlemin  yapılması hususunun görüşülmesi.

6- T.C. Tire Kaymakamlığı İlçe Emniyet Müdürlüğü’ nün 09.03.2020 tarih ve 30 sayılı; İlçemiz de bulunan umuma açık iş yerlerinde yapılan kontrolde; Gizli Vadi, Teras Et ve Süt ürünleri, İbrahim MENDEGÜMELİ’ ye ait kahvehane, Ali Efe Kahvehanesi, Kısmet Kıraathanesi, Çıtır Waffle, isimli umuma açık iş yerlerinin iş yeri sahiplerinin başında olmadığı işyerlerinin mesul müdürünün olmadığı tespit edildiği, konu hakkında gerekli yasal işlemin  yapılması hususunun görüşülmesi.

7- T.C. Tire Kaymakamlığı İlçe Emniyet Müdürlüğü’ nün 10.03.2020 tarih ve 31 sayılı; İlçemiz İhsaniye Mahallesi,İnkilap Caddesi No:35 Tire İzmir adresinde faaliyet gösteren Dutlu Kahvehanesi isimli işyerinde yapılan kontrolde işyerinin ruhsatının olmadığı tespit edildiği, konu hakkında gerekli yasal işlemin  yapılması hususunun görüşülmesi.

8- Mehmet UYSAL’ ın 18.03.2020 tarihli dilekçesi; İlçemiz Dumlupınar Mh. 1. Harlak Sk.48 numarada ikamet eden, evinde Sosyal yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından tadilat yapılacak olup kullanılacak olan 1 traktör kum,20 torba hamur kireç ve 10 torba çimentonun Belediyemizce karşılanması hususunun görüşülmesi.

9- Zabıta Müdürlüğü’ nün 13.03.2020 tarih ve 4334 sayılı; Alican TOKTAŞ’ ın  İlçemiz pazarı olan Salı günleri Ekmekçiali Sk.No:3/A’da bulunan işyerinin ön tarafına tekabül eden 2 metrelik sergi yerinin kendisine tahsis edilmesi hususunun görüşülmesi.

10- Zabıta Müdürlüğü’ nün 13.03.2020 tarih ve 4337 sayılı; İlçemiz 4 Eylül Mahallesi,Şehit Yüzbaşı Gültekin Başargan Caddesi üzerinde 35 YIE 48 plakalı araç ile “Emre Aykırı Davranış” fiilini gerçekleştiren, Deniz Meşrubat Gıda Turizm İnş.Tic.Ltd.Şti. hakkında 5326 Sayılı Kabahatlar Kanunun 32. Maddesi gereğince İdari yaptırım karar Tutanakları düzenlenmiş olup gerekli kararın alınması hususunun görüşülmesi.

11- Mali Hizmetler Müdürlüğü’ nün 13.03.2020 tarih ve 4318 sayılı;  Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 36. 37. 38. maddelerinde belirtildiği şekilde bütçenin düzenlenmesi ve görüşülmesi sırasında bütçede tertibi bulunmayan, Belediyemiz Hukuk Müşavirliği bütçesi içinde 46.35.30.24.03.3.9.5.03.07.01.02 Büro ve İşyeri Makine ve Teçhizat Alımları  tertibinin açılmasına ve bu tertibe Mali Hizmetler  Müdürlüğü Bütçesi içindeki 46.35.30.38.01.1.2.5.09.06 Yedek Ödenek kaleminden 30.000,00-TL.,  aktarım yapılması hususunun görüşülmesi.

12- Mali Hizmetler Müdürlüğü’ nün 13.03.2020 tarih ve 4335 sayılı;  Belediyemiz Ocak/2020 dönemine ait olup 16/03/2020 tarihine kadar ödenmesi gereken işçi personellerinden kesilen 175.131,92 TL (Yüzyetmişbeşbinyüztuzbir TL doksaniki KR) olan sigorta prim giderleri Sosyal Güvenlik Kurumuna vezne yetersizliği nedeniyle  ödenemediğinden,Vezne durumu müsait olduğunda gecikme faizinin bütçe kalemlerinden ve vergilerin 368 no'lu vadesi geçmiş, ertelenmiş ve taksitlendirilmiş borçlar hesabına alınıp daha sonra ödenmesi hususunun görüşülmesi.

13- Mustafa AKARSU’ nun  16.03.2020 tarihli dilekçesi; 22.02.2020 günü İlçemiz Paşa Mh. Ekinhisarı Cd. 80 no.lu adresteki kontrolde işyeri sahibinin yemeğe gittiği için yarım saatliğine baktığı kahvehanenin polis kontrollerinde ruhsatı olmadığı tarafına işyeri sorumlusu diye tutulan tutanağa istinaden tarafına ceza verildiği hususunun görüşülmesi.

14- T.C. Tire Kaymakamlığı İlçe Jandarma Komutanlığı’ nın 05.03.2020 tarih ve 1277605 sayılı; İlçemiz Kahrat Mahallesinde faaliyet gösteren ve işletmeciliğini Mehmet ARSLANER isimli şahsın yaptığı Kahrat Mh.kahvehanenin izin almadan faaliyet gösterdiği alkollü içki içirildiği yapılan kontrol sonucunda tespit olunduğu  hususunun görüşülmesi.

15- T.C. Tire Kaymakamlığı Büyükkale Jandarma Karakol Komutanlığı’ nın 10.03.2020 tarih ve 138 sayılı; İlçemiz Büyükkale Mh. Cumhuriyet Sk.No:2 Tire-İzmir adresinde yer alan ve işletmeciliğini Hüseyin CEKA isimli şahsın yaptığı kahvehanede işyeri açma ve çalıştırma ruhsatı olmadığından gerekli işlemin yapılması hususunun görüşülmesi.

16- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ nün 16.03.2020 tarih ve 4366 sayılı;  İlçemiz Atatürk Mahallesi 1099 ada 1 parsel Toplu Konut Sitesi B-3 Blok zemin 1 nolu bağımsız bölümde  yapılan ruhsat eklerine aykırı işlere ilişkin ilgi (a) encümen kararıyla 3194 sayılı İmar Kanunun 42. maddesi gereği idari para cezası ve aynı kanunun 32. maddesi uyarınca aykırılığın giderilmesi için bir ay mühlet verilmiştir.  Bahsi geçen yapılarla ilişkin alınan yapı kayıt belgesinin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İzmir İl Müdürlüğünün ilgi (b) yazısıyla iptal edildiği görülmüştür.3194 Sayılı İmar Kanununun 32.maddesi gereğince; aykırılıkların mal sahibi tarafından giderilmediği görüldüğünden; Belediye ekipleri tarafından ruhsat eklerine uygun hale getirilmesine ve masraflarının yapı sahibi (T.C: 28849994182) Fahri KARADUMAN'dan   tahsil edilmesi hususunun görüşülmesi.

17- Zabıta Müdürlüğü’ nün 16/03/2020 tarih ve 4420 sayılı;  İlçemiz Kahrat Mahallesi Köy  Civarı  Mevkiinde sıvı gübre dökerek çevreye rahatsızlık verdiği ve kirliliğe sebep olduğundan dolayı Ensar İnşaat Sanayi ve Ticaret Ltd.Şti. hakkında  Belediye Emir ve Yasakları Yönetmeliğinin 2/4.maddesi gereğince tanzim olunan Zabıt Varakası hususunun görüşülmesi.

18- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ nün 17.03.2020 tarih ve 4430 sayılı; İlgi yapı tatil zaptı ile İlçemiz Çayırlı Mahallesi,  103 ada 3 parselde 330 m² kaide alanlı ruhsat alınmadan Güneş Enerji Santrali Tesisi yapıldığı tespit edilmiştir.
3194 sayılı İmar Kanunun 32. maddesine göre; 1 ay içerisinde ruhsatsız yapılan Güneş Enerji Santrali Tesisinin ruhsatlandırılmasına ya da eski haline getirilmesine, aynı kanunun 42. maddesine göre (T.C.:34510805534) ALİ APALI‘ya 9027,17TL (dokuzbinyirmiyedilira onyedikuruş) idari para cezası verilmesi hususunun görüşülmesi.

19- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ nün 17.03.2020 tarih ve 4431 sayılı;  İlçemiz Yeğenli Mahallesi 160 ada 5 parselde 20.05.2019 tarih 71 sayılı yapı ruhsatı düzenlenen hayvancılık yapılarının temel, subasman vb. vizeleri yapılmadan inşaatın tamamlandığı tespit edilmiş olup ilgi yapı tatil zaptı düzenlenmiştir.
3194 sayılı İmar Kanununun 42. maddesi gereğince mevzuat hükümleri gereğince yükümlülüklerini yerine getirmeyen müteahhit firma İZYAPI MAKİNA İNŞAAT HAYVANCILIK ve İMALAT SAN. TİC. LTD. ŞTİ'ye  (V.K.No: 4840866787) 5.698,92 TL (beşbinaltıyüzdoksansekizlira doksanikikuruş) idari para verilmesi hususunun görüşülmesi.

20- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ nün 17.03.2020 tarih ve 4432 sayılı; İlçemiz Çayırlı Mahallesi,  103 ada 2 parselde 330 m² kaide alanlı ruhsat alınmadan Güneş Enerji Santrali Tesisi ve 55 m² güvenlik kulübesi yapıldığı tespit edilmiştir.
3194 sayılı İmar Kanunun 32. maddesine göre; 1 ay içerisinde ruhsatsız yapılan Güneş Enerji Santrali Tesisinin ruhsatlandırılmasına ya da eski haline getirilmesine, aynı kanunun 42. maddesine göre (T.C.:34510805534) ALİ APALI‘ya 11876,53TL (onbirbinsekizyüzyetmişaltılira elliüçkuruş) idari para cezası verilmesi hususunda, hususunun görüşülmesi.

21- Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’ nün 17.03.2020 tarih ve 4496 sayılı; Nazlı SÜPÜRGE-Zeynep ÖKKE-Kamile BULGURCU- İncinaz YILDIZ ve Mehmet AKSOY’ un nakdi yardım yapılması hususunun görüşülmesi.

22- Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ nün 17.03.2020 tarih ve 4473 sayılı; Mülkiyeti Belediyemiz Tüzel Kişiliğine ait şehrimiz Gökçen Mahallesi Şht. Seyhan Kafalı Cad. No: 4/A ve 4/B adresinde bulunan işyeri vasıflı taşınmazları 04.03.2020 tarih ve 195 sayılı Encümen Kararı ile kiralayan Mustafa BAĞRIAÇIK İçkili Lokanta yapmak istemiş fakat İçkili Lokanta Ruhsatı alamadığından dolayı ( Söz konusu alan İçkili Yer Bölgesi  olmadığından Ruhsat verilememiştir.) Kiralamaktan vazgeçmiştir. Kiracılığından vazgeçtiği hususunun görüşülmesi.

23- Mali Hizmetler Müdürlüğü’ nün 17.03.2020 tarih ve 4474 sayılı; Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 36. 37. 38. maddelerinde belirtildiği şekilde bütçenin düzenlenmesi ve görüşülmesi sırasında bütçede tertibi bulunmayan, Belediyemiz Hukuk Müşavirliği bütçesi içinde 46.35.30.24.03.3.9.5.03.07.01.01 Büro ve İşyeri Mal ve Malzeme Alımları  tertibinin açılmasına ve bu tertibe Mali Hizmetler  Müdürlüğü Bütçesi içindeki 46.35.30.38.01.1.2.5.09.06 Yedek Ödenek kaleminden 20.000,00-TL.,  aktarım yapılması hususunun görüşülmesi.

24- Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ nün 17.03.2020 tarih ve 4497 sayılı;  Mülkiyeti Belediyemiz Tüzel Kişiliğine ait  İpekçiler Mahallesi Selahattin Çakır bulvarı No:24 adresinde bulunan Büfe vasıflı taşınmazın ihaleye çıkılması.

25- Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ nün 17.03.2020 tarih ve 4508 sayılı; Mülkiyeti Belediyemiz Tüzel Kişiliğine ait  Cumhuriyet Mah. İbn-i Melek Caddesi No:33/C adresinde bulunan İşyeri vasıflı taşınmazın ihaleye çıkılması.

26- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ nün 18.03.2020 tarih ve 4534 sayılı; İlçemiz Kurşak Mahallesi, 798 parselde yapılmış olan Güneş Enerjisi Santrali (GES) için hesaplanan yol katılım ücretinin 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun Harcamalara Katılma Payları ile İlgili Hükümlerinin Uygulamasına İlişkin Yönetmeliğin 5. Maddesine göre hesaplanıp tahakkuk edilmesi talep edilmektedir .Bahse konu 96.135,36 m2 yüzölçümünde ve arsa niteliğindeki parselin yol katılım hesabı yapılmış olup Toplam 92.626,90 TL tutarın görüşülmesi.

27-İlçemiz İhsaniye Mahallesi, 658 ada 9 parselde 6mt x 8mt ebatlı demir direkler üzerinde saçlarla kapatılmak sureti ile kapalı alan oluşturulduğu tespit edilerek yapı tatil tutanağı görüşülmesi.

28- Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 36. 37. 38. maddelerinde belirtildiği şekilde bütçenin düzenlenmesi ve görüşülmesi sırasında bütçede tertibi bulunmayan, Belediyemiz Veterinerlik Müdürlüğü  bütçesi içinde 46.35.30.49.07.9.9.5.03.05.01.04 Müteahhitlik Hizmetleri  tertibinin açılmasına ve bu tertibe Mali Hizmetler  Müdürlüğü Bütçesi içindeki 46.35.30.38.01.1.2.5.09.06 Yedek Ödenek kaleminden 15.000,00-TL.,  aktarma yapılması hususunun görüşülmesi.

Encümen Gündemi

 

1- Fen İşleri Müdürlüğü’ nün 26.02.2020 tarih ve 191 sayılı karara ektir.           İlçemiz Kurtuluş Mahallesi 1058 Ada,101 Parselde(Eski SSK Hastanesi) bulunan gayrimenkulün yıkımı ile Yeni Mahalle,68 Ada,45 Parselde (Jandarma Karakolu) bulunan gayrimenkulün yıkım işinin; 483.762,76.-TL Muhammen Bedel(Hurda Bedeli) üzerinden 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi gereği Açık Teklif Usulü ile ihaleye çıkılması.

2- 26.02.2020 tarih ve 173 sayılı karara ektir. Kıymet takdir Komisyonuna havale edilerek muhammen bedelleri belirlenen kullanım ömrünü tamamlamış 6 adet iş makinalarının 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre satılabilmesi hususunda ihaleye çıkılması.

3- 04.03.2020 tarih ve 209 sayılı karara ektir. Mülkiyeti Belediyemiz Tüzel Kişiliğine ait İlçemiz yeni Mahalle, Cumhuriyet Meydanı No:6/7 ve 6/8 no.lu Büfe vasıflı taşınmazların kiraya verilmesi hususunda ihaleye çıkılması.

4- T.C. Tire kaymakamlığı İlçe Jandarma Komutanlığı’ nın 24.02.2020 tarih ve 422 sayılı; İlçemiz Başköy Mahallesinde Meyhane tarzı yerde yapılan kontrolde Hasan Hüseyin ADIBELLİ isimli şahsın işletmecisi ve sahibi olduğu meyhanede ruhsatsız ve izinsiz olarak müşterilere servis yaptığı ve alkol içildiği tespit edildiği, konu hakkında gerekli yasal işlemin yapılması hususunun görüşülmesi.

5- T.C. Tire Kaymakamlığı İlçe Emniyet Müdürlüğü’ nün 09.03.2020 tarih ve 29 sayılı; İlçemiz de bulunan umuma açık iş yerlerinde yapılan kontrolde Yeni Kuşbaz Kahvehanesi, Kesikbaş Kahvehanesi, Cansu BEKTAŞ’ a ait kahvehane, Aslanlı Çeşme Kıraathanesi, Han Kıraathanesi isimli işyerlerinin iş yeri açma ve çalıştırma ruhsatlarının olmadığı tespit edildiği, konu hakkında gerekli yasal işlemin  yapılması hususunun görüşülmesi.

6- T.C. Tire Kaymakamlığı İlçe Emniyet Müdürlüğü’ nün 09.03.2020 tarih ve 30 sayılı; İlçemiz de bulunan umuma açık iş yerlerinde yapılan kontrolde; Gizli Vadi, Teras Et ve Süt ürünleri, İbrahim MENDEGÜMELİ’ ye ait kahvehane, Ali Efe Kahvehanesi, Kısmet Kıraathanesi, Çıtır Waffle, isimli umuma açık iş yerlerinin iş yeri sahiplerinin başında olmadığı işyerlerinin mesul müdürünün olmadığı tespit edildiği, konu hakkında gerekli yasal işlemin  yapılması hususunun görüşülmesi.

7- T.C. Tire Kaymakamlığı İlçe Emniyet Müdürlüğü’ nün 10.03.2020 tarih ve 31 sayılı; İlçemiz İhsaniye Mahallesi,İnkilap Caddesi No:35 Tire İzmir adresinde faaliyet gösteren Dutlu Kahvehanesi isimli işyerinde yapılan kontrolde işyerinin ruhsatının olmadığı tespit edildiği, konu hakkında gerekli yasal işlemin  yapılması hususunun görüşülmesi.

8- Mehmet UYSAL’ ın 18.03.2020 tarihli dilekçesi; İlçemiz Dumlupınar Mh. 1. Harlak Sk.48 numarada ikamet eden, evinde Sosyal yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından tadilat yapılacak olup kullanılacak olan 1 traktör kum,20 torba hamur kireç ve 10 torba çimentonun Belediyemizce karşılanması hususunun görüşülmesi.

9- Zabıta Müdürlüğü’ nün 13.03.2020 tarih ve 4334 sayılı; Alican TOKTAŞ’ ın  İlçemiz pazarı olan Salı günleri Ekmekçiali Sk.No:3/A’da bulunan işyerinin ön tarafına tekabül eden 2 metrelik sergi yerinin kendisine tahsis edilmesi hususunun görüşülmesi.

10- Zabıta Müdürlüğü’ nün 13.03.2020 tarih ve 4337 sayılı; İlçemiz 4 Eylül Mahallesi,Şehit Yüzbaşı Gültekin Başargan Caddesi üzerinde 35 YIE 48 plakalı araç ile “Emre Aykırı Davranış” fiilini gerçekleştiren, Deniz Meşrubat Gıda Turizm İnş.Tic.Ltd.Şti. hakkında 5326 Sayılı Kabahatlar Kanunun 32. Maddesi gereğince İdari yaptırım karar Tutanakları düzenlenmiş olup gerekli kararın alınması hususunun görüşülmesi.

11- Mali Hizmetler Müdürlüğü’ nün 13.03.2020 tarih ve 4318 sayılı;  Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 36. 37. 38. maddelerinde belirtildiği şekilde bütçenin düzenlenmesi ve görüşülmesi sırasında bütçede tertibi bulunmayan, Belediyemiz Hukuk Müşavirliği bütçesi içinde 46.35.30.24.03.3.9.5.03.07.01.02 Büro ve İşyeri Makine ve Teçhizat Alımları  tertibinin açılmasına ve bu tertibe Mali Hizmetler  Müdürlüğü Bütçesi içindeki 46.35.30.38.01.1.2.5.09.06 Yedek Ödenek kaleminden 30.000,00-TL.,  aktarım yapılması hususunun görüşülmesi.

12- Mali Hizmetler Müdürlüğü’ nün 13.03.2020 tarih ve 4335 sayılı;  Belediyemiz Ocak/2020 dönemine ait olup 16/03/2020 tarihine kadar ödenmesi gereken işçi personellerinden kesilen 175.131,92 TL (Yüzyetmişbeşbinyüztuzbir TL doksaniki KR) olan sigorta prim giderleri Sosyal Güvenlik Kurumuna vezne yetersizliği nedeniyle  ödenemediğinden,Vezne durumu müsait olduğunda gecikme faizinin bütçe kalemlerinden ve vergilerin 368 no'lu vadesi geçmiş, ertelenmiş ve taksitlendirilmiş borçlar hesabına alınıp daha sonra ödenmesi hususunun görüşülmesi.

13- Mustafa AKARSU’ nun  16.03.2020 tarihli dilekçesi; 22.02.2020 günü İlçemiz Paşa Mh. Ekinhisarı Cd. 80 no.lu adresteki kontrolde işyeri sahibinin yemeğe gittiği için yarım saatliğine baktığı kahvehanenin polis kontrollerinde ruhsatı olmadığı tarafına işyeri sorumlusu diye tutulan tutanağa istinaden tarafına ceza verildiği hususunun görüşülmesi.

14- T.C. Tire Kaymakamlığı İlçe Jandarma Komutanlığı’ nın 05.03.2020 tarih ve 1277605 sayılı; İlçemiz Kahrat Mahallesinde faaliyet gösteren ve işletmeciliğini Mehmet ARSLANER isimli şahsın yaptığı Kahrat Mh.kahvehanenin izin almadan faaliyet gösterdiği alkollü içki içirildiği yapılan kontrol sonucunda tespit olunduğu  hususunun görüşülmesi.

15- T.C. Tire Kaymakamlığı Büyükkale Jandarma Karakol Komutanlığı’ nın 10.03.2020 tarih ve 138 sayılı; İlçemiz Büyükkale Mh. Cumhuriyet Sk.No:2 Tire-İzmir adresinde yer alan ve işletmeciliğini Hüseyin CEKA isimli şahsın yaptığı kahvehanede işyeri açma ve çalıştırma ruhsatı olmadığından gerekli işlemin yapılması hususunun görüşülmesi.

16- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ nün 16.03.2020 tarih ve 4366 sayılı;  İlçemiz Atatürk Mahallesi 1099 ada 1 parsel Toplu Konut Sitesi B-3 Blok zemin 1 nolu bağımsız bölümde  yapılan ruhsat eklerine aykırı işlere ilişkin ilgi (a) encümen kararıyla 3194 sayılı İmar Kanunun 42. maddesi gereği idari para cezası ve aynı kanunun 32. maddesi uyarınca aykırılığın giderilmesi için bir ay mühlet verilmiştir.  Bahsi geçen yapılarla ilişkin alınan yapı kayıt belgesinin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İzmir İl Müdürlüğünün ilgi (b) yazısıyla iptal edildiği görülmüştür.3194 Sayılı İmar Kanununun 32.maddesi gereğince; aykırılıkların mal sahibi tarafından giderilmediği görüldüğünden; Belediye ekipleri tarafından ruhsat eklerine uygun hale getirilmesine ve masraflarının yapı sahibi (T.C: 28849994182) Fahri KARADUMAN'dan   tahsil edilmesi hususunun görüşülmesi.

17- Zabıta Müdürlüğü’ nün 16/03/2020 tarih ve 4420 sayılı;  İlçemiz Kahrat Mahallesi Köy  Civarı  Mevkiinde sıvı gübre dökerek çevreye rahatsızlık verdiği ve kirliliğe sebep olduğundan dolayı Ensar İnşaat Sanayi ve Ticaret Ltd.Şti. hakkında  Belediye Emir ve Yasakları Yönetmeliğinin 2/4.maddesi gereğince tanzim olunan Zabıt Varakası hususunun görüşülmesi.

18- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ nün 17.03.2020 tarih ve 4430 sayılı; İlgi yapı tatil zaptı ile İlçemiz Çayırlı Mahallesi,  103 ada 3 parselde 330 m² kaide alanlı ruhsat alınmadan Güneş Enerji Santrali Tesisi yapıldığı tespit edilmiştir.
3194 sayılı İmar Kanunun 32. maddesine göre; 1 ay içerisinde ruhsatsız yapılan Güneş Enerji Santrali Tesisinin ruhsatlandırılmasına ya da eski haline getirilmesine, aynı kanunun 42. maddesine göre (T.C.:34510805534) ALİ APALI‘ya 9027,17TL (dokuzbinyirmiyedilira onyedikuruş) idari para cezası verilmesi hususunun görüşülmesi.

19- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ nün 17.03.2020 tarih ve 4431 sayılı;  İlçemiz Yeğenli Mahallesi 160 ada 5 parselde 20.05.2019 tarih 71 sayılı yapı ruhsatı düzenlenen hayvancılık yapılarının temel, subasman vb. vizeleri yapılmadan inşaatın tamamlandığı tespit edilmiş olup ilgi yapı tatil zaptı düzenlenmiştir.
3194 sayılı İmar Kanununun 42. maddesi gereğince mevzuat hükümleri gereğince yükümlülüklerini yerine getirmeyen müteahhit firma İZYAPI MAKİNA İNŞAAT HAYVANCILIK ve İMALAT SAN. TİC. LTD. ŞTİ'ye  (V.K.No: 4840866787) 5.698,92 TL (beşbinaltıyüzdoksansekizlira doksanikikuruş) idari para verilmesi hususunun görüşülmesi.

20- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ nün 17.03.2020 tarih ve 4432 sayılı; İlçemiz Çayırlı Mahallesi,  103 ada 2 parselde 330 m² kaide alanlı ruhsat alınmadan Güneş Enerji Santrali Tesisi ve 55 m² güvenlik kulübesi yapıldığı tespit edilmiştir.
3194 sayılı İmar Kanunun 32. maddesine göre; 1 ay içerisinde ruhsatsız yapılan Güneş Enerji Santrali Tesisinin ruhsatlandırılmasına ya da eski haline getirilmesine, aynı kanunun 42. maddesine göre (T.C.:34510805534) ALİ APALI‘ya 11876,53TL (onbirbinsekizyüzyetmişaltılira elliüçkuruş) idari para cezası verilmesi hususunda, hususunun görüşülmesi.

21- Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’ nün 17.03.2020 tarih ve 4496 sayılı; Nazlı SÜPÜRGE-Zeynep ÖKKE-Kamile BULGURCU- İncinaz YILDIZ ve Mehmet AKSOY’ un nakdi yardım yapılması hususunun görüşülmesi.

22- Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ nün 17.03.2020 tarih ve 4473 sayılı; Mülkiyeti Belediyemiz Tüzel Kişiliğine ait şehrimiz Gökçen Mahallesi Şht. Seyhan Kafalı Cad. No: 4/A ve 4/B adresinde bulunan işyeri vasıflı taşınmazları 04.03.2020 tarih ve 195 sayılı Encümen Kararı ile kiralayan Mustafa BAĞRIAÇIK İçkili Lokanta yapmak istemiş fakat İçkili Lokanta Ruhsatı alamadığından dolayı ( Söz konusu alan İçkili Yer Bölgesi  olmadığından Ruhsat verilememiştir.) Kiralamaktan vazgeçmiştir. Kiracılığından vazgeçtiği hususunun görüşülmesi.

23- Mali Hizmetler Müdürlüğü’ nün 17.03.2020 tarih ve 4474 sayılı; Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 36. 37. 38. maddelerinde belirtildiği şekilde bütçenin düzenlenmesi ve görüşülmesi sırasında bütçede tertibi bulunmayan, Belediyemiz Hukuk Müşavirliği bütçesi içinde 46.35.30.24.03.3.9.5.03.07.01.01 Büro ve İşyeri Mal ve Malzeme Alımları  tertibinin açılmasına ve bu tertibe Mali Hizmetler  Müdürlüğü Bütçesi içindeki 46.35.30.38.01.1.2.5.09.06 Yedek Ödenek kaleminden 20.000,00-TL.,  aktarım yapılması hususunun görüşülmesi.

24- Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ nün 17.03.2020 tarih ve 4497 sayılı;  Mülkiyeti Belediyemiz Tüzel Kişiliğine ait  İpekçiler Mahallesi Selahattin Çakır bulvarı No:24 adresinde bulunan Büfe vasıflı taşınmazın ihaleye çıkılması.

25- Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ nün 17.03.2020 tarih ve 4508 sayılı; Mülkiyeti Belediyemiz Tüzel Kişiliğine ait  Cumhuriyet Mah. İbn-i Melek Caddesi No:33/C adresinde bulunan İşyeri vasıflı taşınmazın ihaleye çıkılması.

26- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ nün 18.03.2020 tarih ve 4534 sayılı; İlçemiz Kurşak Mahallesi, 798 parselde yapılmış olan Güneş Enerjisi Santrali (GES) için hesaplanan yol katılım ücretinin 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun Harcamalara Katılma Payları ile İlgili Hükümlerinin Uygulamasına İlişkin Yönetmeliğin 5. Maddesine göre hesaplanıp tahakkuk edilmesi talep edilmektedir .Bahse konu 96.135,36 m2 yüzölçümünde ve arsa niteliğindeki parselin yol katılım hesabı yapılmış olup Toplam 92.626,90 TL tutarın görüşülmesi.

27-İlçemiz İhsaniye Mahallesi, 658 ada 9 parselde 6mt x 8mt ebatlı demir direkler üzerinde saçlarla kapatılmak sureti ile kapalı alan oluşturulduğu tespit edilerek yapı tatil tutanağı görüşülmesi.

28- Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 36. 37. 38. maddelerinde belirtildiği şekilde bütçenin düzenlenmesi ve görüşülmesi sırasında bütçede tertibi bulunmayan, Belediyemiz Veterinerlik Müdürlüğü  bütçesi içinde 46.35.30.49.07.9.9.5.03.05.01.04 Müteahhitlik Hizmetleri  tertibinin açılmasına ve bu tertibe Mali Hizmetler  Müdürlüğü Bütçesi içindeki 46.35.30.38.01.1.2.5.09.06 Yedek Ödenek kaleminden 15.000,00-TL.,  aktarma yapılması hususunun görüşülmesi.

Encümen Gündemi

 

1- Fen İşleri Müdürlüğü’ nün 26.02.2020 tarih ve 191 sayılı karara ektir.           İlçemiz Kurtuluş Mahallesi 1058 Ada,101 Parselde(Eski SSK Hastanesi) bulunan gayrimenkulün yıkımı ile Yeni Mahalle,68 Ada,45 Parselde (Jandarma Karakolu) bulunan gayrimenkulün yıkım işinin; 483.762,76.-TL Muhammen Bedel(Hurda Bedeli) üzerinden 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi gereği Açık Teklif Usulü ile ihaleye çıkılması.

2- 26.02.2020 tarih ve 173 sayılı karara ektir. Kıymet takdir Komisyonuna havale edilerek muhammen bedelleri belirlenen kullanım ömrünü tamamlamış 6 adet iş makinalarının 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre satılabilmesi hususunda ihaleye çıkılması.

3- 04.03.2020 tarih ve 209 sayılı karara ektir. Mülkiyeti Belediyemiz Tüzel Kişiliğine ait İlçemiz yeni Mahalle, Cumhuriyet Meydanı No:6/7 ve 6/8 no.lu Büfe vasıflı taşınmazların kiraya verilmesi hususunda ihaleye çıkılması.

4- T.C. Tire kaymakamlığı İlçe Jandarma Komutanlığı’ nın 24.02.2020 tarih ve 422 sayılı; İlçemiz Başköy Mahallesinde Meyhane tarzı yerde yapılan kontrolde Hasan Hüseyin ADIBELLİ isimli şahsın işletmecisi ve sahibi olduğu meyhanede ruhsatsız ve izinsiz olarak müşterilere servis yaptığı ve alkol içildiği tespit edildiği, konu hakkında gerekli yasal işlemin yapılması hususunun görüşülmesi.

5- T.C. Tire Kaymakamlığı İlçe Emniyet Müdürlüğü’ nün 09.03.2020 tarih ve 29 sayılı; İlçemiz de bulunan umuma açık iş yerlerinde yapılan kontrolde Yeni Kuşbaz Kahvehanesi, Kesikbaş Kahvehanesi, Cansu BEKTAŞ’ a ait kahvehane, Aslanlı Çeşme Kıraathanesi, Han Kıraathanesi isimli işyerlerinin iş yeri açma ve çalıştırma ruhsatlarının olmadığı tespit edildiği, konu hakkında gerekli yasal işlemin  yapılması hususunun görüşülmesi.

6- T.C. Tire Kaymakamlığı İlçe Emniyet Müdürlüğü’ nün 09.03.2020 tarih ve 30 sayılı; İlçemiz de bulunan umuma açık iş yerlerinde yapılan kontrolde; Gizli Vadi, Teras Et ve Süt ürünleri, İbrahim MENDEGÜMELİ’ ye ait kahvehane, Ali Efe Kahvehanesi, Kısmet Kıraathanesi, Çıtır Waffle, isimli umuma açık iş yerlerinin iş yeri sahiplerinin başında olmadığı işyerlerinin mesul müdürünün olmadığı tespit edildiği, konu hakkında gerekli yasal işlemin  yapılması hususunun görüşülmesi.

7- T.C. Tire Kaymakamlığı İlçe Emniyet Müdürlüğü’ nün 10.03.2020 tarih ve 31 sayılı; İlçemiz İhsaniye Mahallesi,İnkilap Caddesi No:35 Tire İzmir adresinde faaliyet gösteren Dutlu Kahvehanesi isimli işyerinde yapılan kontrolde işyerinin ruhsatının olmadığı tespit edildiği, konu hakkında gerekli yasal işlemin  yapılması hususunun görüşülmesi.

8- Mehmet UYSAL’ ın 18.03.2020 tarihli dilekçesi; İlçemiz Dumlupınar Mh. 1. Harlak Sk.48 numarada ikamet eden, evinde Sosyal yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından tadilat yapılacak olup kullanılacak olan 1 traktör kum,20 torba hamur kireç ve 10 torba çimentonun Belediyemizce karşılanması hususunun görüşülmesi.

9- Zabıta Müdürlüğü’ nün 13.03.2020 tarih ve 4334 sayılı; Alican TOKTAŞ’ ın  İlçemiz pazarı olan Salı günleri Ekmekçiali Sk.No:3/A’da bulunan işyerinin ön tarafına tekabül eden 2 metrelik sergi yerinin kendisine tahsis edilmesi hususunun görüşülmesi.

10- Zabıta Müdürlüğü’ nün 13.03.2020 tarih ve 4337 sayılı; İlçemiz 4 Eylül Mahallesi,Şehit Yüzbaşı Gültekin Başargan Caddesi üzerinde 35 YIE 48 plakalı araç ile “Emre Aykırı Davranış” fiilini gerçekleştiren, Deniz Meşrubat Gıda Turizm İnş.Tic.Ltd.Şti. hakkında 5326 Sayılı Kabahatlar Kanunun 32. Maddesi gereğince İdari yaptırım karar Tutanakları düzenlenmiş olup gerekli kararın alınması hususunun görüşülmesi.

11- Mali Hizmetler Müdürlüğü’ nün 13.03.2020 tarih ve 4318 sayılı;  Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 36. 37. 38. maddelerinde belirtildiği şekilde bütçenin düzenlenmesi ve görüşülmesi sırasında bütçede tertibi bulunmayan, Belediyemiz Hukuk Müşavirliği bütçesi içinde 46.35.30.24.03.3.9.5.03.07.01.02 Büro ve İşyeri Makine ve Teçhizat Alımları  tertibinin açılmasına ve bu tertibe Mali Hizmetler  Müdürlüğü Bütçesi içindeki 46.35.30.38.01.1.2.5.09.06 Yedek Ödenek kaleminden 30.000,00-TL.,  aktarım yapılması hususunun görüşülmesi.

12- Mali Hizmetler Müdürlüğü’ nün 13.03.2020 tarih ve 4335 sayılı;  Belediyemiz Ocak/2020 dönemine ait olup 16/03/2020 tarihine kadar ödenmesi gereken işçi personellerinden kesilen 175.131,92 TL (Yüzyetmişbeşbinyüztuzbir TL doksaniki KR) olan sigorta prim giderleri Sosyal Güvenlik Kurumuna vezne yetersizliği nedeniyle  ödenemediğinden,Vezne durumu müsait olduğunda gecikme faizinin bütçe kalemlerinden ve vergilerin 368 no'lu vadesi geçmiş, ertelenmiş ve taksitlendirilmiş borçlar hesabına alınıp daha sonra ödenmesi hususunun görüşülmesi.

13- Mustafa AKARSU’ nun  16.03.2020 tarihli dilekçesi; 22.02.2020 günü İlçemiz Paşa Mh. Ekinhisarı Cd. 80 no.lu adresteki kontrolde işyeri sahibinin yemeğe gittiği için yarım saatliğine baktığı kahvehanenin polis kontrollerinde ruhsatı olmadığı tarafına işyeri sorumlusu diye tutulan tutanağa istinaden tarafına ceza verildiği hususunun görüşülmesi.

14- T.C. Tire Kaymakamlığı İlçe Jandarma Komutanlığı’ nın 05.03.2020 tarih ve 1277605 sayılı; İlçemiz Kahrat Mahallesinde faaliyet gösteren ve işletmeciliğini Mehmet ARSLANER isimli şahsın yaptığı Kahrat Mh.kahvehanenin izin almadan faaliyet gösterdiği alkollü içki içirildiği yapılan kontrol sonucunda tespit olunduğu  hususunun görüşülmesi.

15- T.C. Tire Kaymakamlığı Büyükkale Jandarma Karakol Komutanlığı’ nın 10.03.2020 tarih ve 138 sayılı; İlçemiz Büyükkale Mh. Cumhuriyet Sk.No:2 Tire-İzmir adresinde yer alan ve işletmeciliğini Hüseyin CEKA isimli şahsın yaptığı kahvehanede işyeri açma ve çalıştırma ruhsatı olmadığından gerekli işlemin yapılması hususunun görüşülmesi.

16- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ nün 16.03.2020 tarih ve 4366 sayılı;  İlçemiz Atatürk Mahallesi 1099 ada 1 parsel Toplu Konut Sitesi B-3 Blok zemin 1 nolu bağımsız bölümde  yapılan ruhsat eklerine aykırı işlere ilişkin ilgi (a) encümen kararıyla 3194 sayılı İmar Kanunun 42. maddesi gereği idari para cezası ve aynı kanunun 32. maddesi uyarınca aykırılığın giderilmesi için bir ay mühlet verilmiştir.  Bahsi geçen yapılarla ilişkin alınan yapı kayıt belgesinin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İzmir İl Müdürlüğünün ilgi (b) yazısıyla iptal edildiği görülmüştür.3194 Sayılı İmar Kanununun 32.maddesi gereğince; aykırılıkların mal sahibi tarafından giderilmediği görüldüğünden; Belediye ekipleri tarafından ruhsat eklerine uygun hale getirilmesine ve masraflarının yapı sahibi (T.C: 28849994182) Fahri KARADUMAN'dan   tahsil edilmesi hususunun görüşülmesi.

17- Zabıta Müdürlüğü’ nün 16/03/2020 tarih ve 4420 sayılı;  İlçemiz Kahrat Mahallesi Köy  Civarı  Mevkiinde sıvı gübre dökerek çevreye rahatsızlık verdiği ve kirliliğe sebep olduğundan dolayı Ensar İnşaat Sanayi ve Ticaret Ltd.Şti. hakkında  Belediye Emir ve Yasakları Yönetmeliğinin 2/4.maddesi gereğince tanzim olunan Zabıt Varakası hususunun görüşülmesi.

18- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ nün 17.03.2020 tarih ve 4430 sayılı; İlgi yapı tatil zaptı ile İlçemiz Çayırlı Mahallesi,  103 ada 3 parselde 330 m² kaide alanlı ruhsat alınmadan Güneş Enerji Santrali Tesisi yapıldığı tespit edilmiştir.
3194 sayılı İmar Kanunun 32. maddesine göre; 1 ay içerisinde ruhsatsız yapılan Güneş Enerji Santrali Tesisinin ruhsatlandırılmasına ya da eski haline getirilmesine, aynı kanunun 42. maddesine göre (T.C.:34510805534) ALİ APALI‘ya 9027,17TL (dokuzbinyirmiyedilira onyedikuruş) idari para cezası verilmesi hususunun görüşülmesi.

19- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ nün 17.03.2020 tarih ve 4431 sayılı;  İlçemiz Yeğenli Mahallesi 160 ada 5 parselde 20.05.2019 tarih 71 sayılı yapı ruhsatı düzenlenen hayvancılık yapılarının temel, subasman vb. vizeleri yapılmadan inşaatın tamamlandığı tespit edilmiş olup ilgi yapı tatil zaptı düzenlenmiştir.
3194 sayılı İmar Kanununun 42. maddesi gereğince mevzuat hükümleri gereğince yükümlülüklerini yerine getirmeyen müteahhit firma İZYAPI MAKİNA İNŞAAT HAYVANCILIK ve İMALAT SAN. TİC. LTD. ŞTİ'ye  (V.K.No: 4840866787) 5.698,92 TL (beşbinaltıyüzdoksansekizlira doksanikikuruş) idari para verilmesi hususunun görüşülmesi.

20- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ nün 17.03.2020 tarih ve 4432 sayılı; İlçemiz Çayırlı Mahallesi,  103 ada 2 parselde 330 m² kaide alanlı ruhsat alınmadan Güneş Enerji Santrali Tesisi ve 55 m² güvenlik kulübesi yapıldığı tespit edilmiştir.
3194 sayılı İmar Kanunun 32. maddesine göre; 1 ay içerisinde ruhsatsız yapılan Güneş Enerji Santrali Tesisinin ruhsatlandırılmasına ya da eski haline getirilmesine, aynı kanunun 42. maddesine göre (T.C.:34510805534) ALİ APALI‘ya 11876,53TL (onbirbinsekizyüzyetmişaltılira elliüçkuruş) idari para cezası verilmesi hususunda, hususunun görüşülmesi.

21- Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’ nün 17.03.2020 tarih ve 4496 sayılı; Nazlı SÜPÜRGE-Zeynep ÖKKE-Kamile BULGURCU- İncinaz YILDIZ ve Mehmet AKSOY’ un nakdi yardım yapılması hususunun görüşülmesi.

22- Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ nün 17.03.2020 tarih ve 4473 sayılı; Mülkiyeti Belediyemiz Tüzel Kişiliğine ait şehrimiz Gökçen Mahallesi Şht. Seyhan Kafalı Cad. No: 4/A ve 4/B adresinde bulunan işyeri vasıflı taşınmazları 04.03.2020 tarih ve 195 sayılı Encümen Kararı ile kiralayan Mustafa BAĞRIAÇIK İçkili Lokanta yapmak istemiş fakat İçkili Lokanta Ruhsatı alamadığından dolayı ( Söz konusu alan İçkili Yer Bölgesi  olmadığından Ruhsat verilememiştir.) Kiralamaktan vazgeçmiştir. Kiracılığından vazgeçtiği hususunun görüşülmesi.

23- Mali Hizmetler Müdürlüğü’ nün 17.03.2020 tarih ve 4474 sayılı; Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 36. 37. 38. maddelerinde belirtildiği şekilde bütçenin düzenlenmesi ve görüşülmesi sırasında bütçede tertibi bulunmayan, Belediyemiz Hukuk Müşavirliği bütçesi içinde 46.35.30.24.03.3.9.5.03.07.01.01 Büro ve İşyeri Mal ve Malzeme Alımları  tertibinin açılmasına ve bu tertibe Mali Hizmetler  Müdürlüğü Bütçesi içindeki 46.35.30.38.01.1.2.5.09.06 Yedek Ödenek kaleminden 20.000,00-TL.,  aktarım yapılması hususunun görüşülmesi.

24- Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ nün 17.03.2020 tarih ve 4497 sayılı;  Mülkiyeti Belediyemiz Tüzel Kişiliğine ait  İpekçiler Mahallesi Selahattin Çakır bulvarı No:24 adresinde bulunan Büfe vasıflı taşınmazın ihaleye çıkılması.

25- Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ nün 17.03.2020 tarih ve 4508 sayılı; Mülkiyeti Belediyemiz Tüzel Kişiliğine ait  Cumhuriyet Mah. İbn-i Melek Caddesi No:33/C adresinde bulunan İşyeri vasıflı taşınmazın ihaleye çıkılması.

26- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ nün 18.03.2020 tarih ve 4534 sayılı; İlçemiz Kurşak Mahallesi, 798 parselde yapılmış olan Güneş Enerjisi Santrali (GES) için hesaplanan yol katılım ücretinin 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun Harcamalara Katılma Payları ile İlgili Hükümlerinin Uygulamasına İlişkin Yönetmeliğin 5. Maddesine göre hesaplanıp tahakkuk edilmesi talep edilmektedir .Bahse konu 96.135,36 m2 yüzölçümünde ve arsa niteliğindeki parselin yol katılım hesabı yapılmış olup Toplam 92.626,90 TL tutarın görüşülmesi.

27-İlçemiz İhsaniye Mahallesi, 658 ada 9 parselde 6mt x 8mt ebatlı demir direkler üzerinde saçlarla kapatılmak sureti ile kapalı alan oluşturulduğu tespit edilerek yapı tatil tutanağı görüşülmesi.

28- Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 36. 37. 38. maddelerinde belirtildiği şekilde bütçenin düzenlenmesi ve görüşülmesi sırasında bütçede tertibi bulunmayan, Belediyemiz Veterinerlik Müdürlüğü  bütçesi içinde 46.35.30.49.07.9.9.5.03.05.01.04 Müteahhitlik Hizmetleri  tertibinin açılmasına ve bu tertibe Mali Hizmetler  Müdürlüğü Bütçesi içindeki 46.35.30.38.01.1.2.5.09.06 Yedek Ödenek kaleminden 15.000,00-TL.,  aktarma yapılması hususunun görüşülmesi.

İletişim Merkezi : 0(232) 512 10 59
Fax : 0(232) 511 20 77
Cumhuriyet Mahallesi 29 Ekim Caddesi No:19
İletişim Merkezi : 0(232) 512 10 59
Fax : 0(232) 511 20 77
Cumhuriyet Mahallesi 29 Ekim Caddesi No:19
logo

T.C. Tire Belediyesi

Tüm hakları sakladır. 2019 © T.C. Tire Belediyesi