T.C. Tire Belediyesi
Encümen Gündemi

T.C.
TİRE BELEDİYE BAŞKANLIĞI
ENCÜMEN TOPLANTISI GÜNDEMİ

1-Mülkiyeti Belediyemiz Tüzel Kişiliğine ait Yeni Mahalle Cumhuriyet Meydanı 55 ada 2 parsel No:B/24 (sandviççiler sokağı)  adresinde bulunan Büfe vasıflı taşınmazın 5 yıllığına kiraya verilmesi amacıyla 2886 Sayılı Kanunun 45. Maddesi gereğince Açık Teklif Usulü ile ihaleye çıkarılmasına, ihalesinin 12/08/2020 tarihinde Encümen huzurunda yapılmasına. (29.07.2020 tarih ve 528 nolu Encümen kararı),

2-Mülkiyeti Belediyemiz Tüzel Kişiliğine ait Cambazlı Mahallesi 233 ada 4 parsel adresinde bulunan Kahvehane vasıflı işyerinin, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi hükümleri uyarınca; Açık Teklif Usulü ile 12/08/2020 tarihinde 5 yıl süre ile kiralama ihalesine çıkılmasına.(29/07/2020 tarih ve 529 nolu Encümen Kararı)

3-Mülkiyeti Belediyemiz Tüzel Kişiliğine ait Gökçen Mahallesi, 182 ada 18 parselde bulunan İşyerlerinin(3 Adet) kiraya verilmesi işinin; 2886 Sayılı Kanununun 49. Maddesi gereği Pazarlık Usulü ile 5 yıl süre ile kiraya verilmesi ihalesinin, 12.08.2020 tarihinde Encümen huzurunda yapılmasına.(05/08/2020 tarih ve 531 nolu Encümen Kararı)

4-Belediyemiz Zabıta Müdürlüğü’ nün 10.08.2020 tarih ve 10759 sayılı yazılarına istinaden; İlçemiz Tire Kaymakamlığı İlçe Emniyet Müdürlüğünün 09.03.2020 tarih ve 2020/İd-29 sayılı yazılarında  İlçemiz Ketenci Mahallesi Sabunhane Caddesi 7/A nolu işletmeciliğini Ünal YILMAZTÜRK'ün yaptığı işletmenin işyeri Açma ve Çalıştırma Yönetmeliğin 6.maddesi  ve Polis Vazife ve Salahiyet Kanunun 7.maddesinin 3.bendi gereğince söz konusu işyerini 01.04.2020 tarihinde 2 kapısı otomatik mühür ile mühürlenmek suretiyle mühürlenmiştir. İlgili dilekçesinde işyeri ruhsatı alabilmesi için işyerinin tadilat ve tamirat işlerini yapacağından dolayı geçici olarak mühürlemenin kaldırılması hususunun görüşülmesi.

5-Belediyemiz Zabıta Müdürlüğü’ nün 10.08.2020 tarih ve 10760 sayılı yazılarına istinaden; Lütfi SAYIN’ a ait İlçemiz Atatürk Caddesi 13 no.lu sergi yerinin iptal edilmesi hususunun görüşülmesi.       

6-Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ nün 11.08.2020 tarih ve 10828 sayılı yazılarına istinaden; Şehrimiz Akyurt Mahallesi, L19-d-23-d-2 pafta, 155 ada 1 ve 2 nolu parsellerde yer alan kargir incirlik ve kargir ev niteliğindeki taşınmazın tevhidi ve 2'ye ifraz işlemi hususunun görüşülmesi.

7-Belediyemiz Zabıta Müdürlüğü’ nün 11.08.2020 tarih ve 10827 sayılı yazılarına istinaden; Atatürk Caddesi 27 nolu sergi yerini  kullanmakta olan Hüseyin SARKUM ’un sağlık sorunu nedeniyle sergi yerini açmak istemediğinden sergi yerinin iptal edilmesi hususunun görüşülmesi.

8-Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ nün 11.08.2020 tarih ve 10869 sayılı yazılarına istinaden; Mülkiyeti İlker Horasan'a ait şehrimiz Cumhuriyet Mahallesi, 10 ada 10 nolu parselde yer alan kargir dükkan niteliğindeki taşınmazın tapu kaydında yer alan 23.06.1992 tarih ve 2172 yevmiye numaralı 18. madde uygulama şerhinin kaldırılması hususunun görüşülmesi.

9-Belediyemiz İşletme ve İştirakler Müdürlüğü’ nün 11.08.2020 tarih ve 10844 sayılı yazılarına istinaden; Belediyemiz İşletme ve İştirakler Müdürlüğüne bağlı Fırın işletmesinde satışa sunduğumuz ekmeğin gramajının 200 gr'dan 210 gr'a çıkarılıp fiyatının belirlenmesi hususunun görüşülmesi.

10-Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü’ nün 26.06.2020 tarih ve E.8661 sayılı yazılarına istinaden; Belediyemiz mülkiyetinde bulunan arazilerde yetiştirilen  Anasonun; (76 Kg) 1 kg satış fiyatı 20.-TL üzerinden; 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 51/k maddesi gereği satış ihalesinin çıkılması hususunun görüşülmesi.

Encümen Gündemi

1-Mülkiyeti Belediyemiz Tüzel Kişiliğine ait Yeni Mahalle Cumhuriyet Meydanı 55 ada 2 parsel No:B/24 (sandviççiler sokağı)  adresinde bulunan Büfe vasıflı taşınmazın 5 yıllığına kiraya verilmesi amacıyla 2886 Sayılı Kanunun 45. Maddesi gereğince Açık Teklif Usulü ile ihaleye çıkarılmasına, ihalesinin 12/08/2020 tarihinde Encümen huzurunda yapılmasına. (29.07.2020 tarih ve 528 nolu Encümen kararı),

2-Mülkiyeti Belediyemiz Tüzel Kişiliğine ait Cambazlı Mahallesi 233 ada 4 parsel adresinde bulunan Kahvehane vasıflı işyerinin, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi hükümleri uyarınca; Açık Teklif Usulü ile 12/08/2020 tarihinde 5 yıl süre ile kiralama ihalesine çıkılmasına.(29/07/2020 tarih ve 529 nolu Encümen Kararı)

3-Mülkiyeti Belediyemiz Tüzel Kişiliğine ait Gökçen Mahallesi, 182 ada 18 parselde bulunan İşyerlerinin(3 Adet) kiraya verilmesi işinin; 2886 Sayılı Kanununun 49. Maddesi gereği Pazarlık Usulü ile 5 yıl süre ile kiraya verilmesi ihalesinin, 12.08.2020 tarihinde Encümen huzurunda yapılmasına.(05/08/2020 tarih ve 531 nolu Encümen Kararı)

4-Belediyemiz Zabıta Müdürlüğü’ nün 10.08.2020 tarih ve 10759 sayılı yazılarına istinaden; İlçemiz Tire Kaymakamlığı İlçe Emniyet Müdürlüğünün 09.03.2020 tarih ve 2020/İd-29 sayılı yazılarında  İlçemiz Ketenci Mahallesi Sabunhane Caddesi 7/A nolu işletmeciliğini Ünal YILMAZTÜRK'ün yaptığı işletmenin işyeri Açma ve Çalıştırma Yönetmeliğin 6.maddesi  ve Polis Vazife ve Salahiyet Kanunun 7.maddesinin 3.bendi gereğince söz konusu işyerini 01.04.2020 tarihinde 2 kapısı otomatik mühür ile mühürlenmek suretiyle mühürlenmiştir. İlgili dilekçesinde işyeri ruhsatı alabilmesi için işyerinin tadilat ve tamirat işlerini yapacağından dolayı geçici olarak mühürlemenin kaldırılması hususunun görüşülmesi.

5-Belediyemiz Zabıta Müdürlüğü’ nün 10.08.2020 tarih ve 10760 sayılı yazılarına istinaden; Lütfi SAYIN’ a ait İlçemiz Atatürk Caddesi 13 no.lu sergi yerinin iptal edilmesi hususunun görüşülmesi.       

6-Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ nün 11.08.2020 tarih ve 10828 sayılı yazılarına istinaden; Şehrimiz Akyurt Mahallesi, L19-d-23-d-2 pafta, 155 ada 1 ve 2 nolu parsellerde yer alan kargir incirlik ve kargir ev niteliğindeki taşınmazın tevhidi ve 2'ye ifraz işlemi hususunun görüşülmesi.

7-Belediyemiz Zabıta Müdürlüğü’ nün 11.08.2020 tarih ve 10827 sayılı yazılarına istinaden; Atatürk Caddesi 27 nolu sergi yerini  kullanmakta olan Hüseyin SARKUM ’un sağlık sorunu nedeniyle sergi yerini açmak istemediğinden sergi yerinin iptal edilmesi hususunun görüşülmesi.

8-Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ nün 11.08.2020 tarih ve 10869 sayılı yazılarına istinaden; Mülkiyeti İlker Horasan'a ait şehrimiz Cumhuriyet Mahallesi, 10 ada 10 nolu parselde yer alan kargir dükkan niteliğindeki taşınmazın tapu kaydında yer alan 23.06.1992 tarih ve 2172 yevmiye numaralı 18. madde uygulama şerhinin kaldırılması hususunun görüşülmesi.

9-Belediyemiz İşletme ve İştirakler Müdürlüğü’ nün 11.08.2020 tarih ve 10844 sayılı yazılarına istinaden; Belediyemiz İşletme ve İştirakler Müdürlüğüne bağlı Fırın işletmesinde satışa sunduğumuz ekmeğin gramajının 200 gr'dan 210 gr'a çıkarılıp fiyatının belirlenmesi hususunun görüşülmesi.

10-Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü’ nün 26.06.2020 tarih ve E.8661 sayılı yazılarına istinaden; Belediyemiz mülkiyetinde bulunan arazilerde yetiştirilen  Anasonun; (76 Kg) 1 kg satış fiyatı 20.-TL üzerinden; 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 51/k maddesi gereği satış ihalesinin çıkılması hususunun görüşülmesi.

Encümen Gündemi

1-Mülkiyeti Belediyemiz Tüzel Kişiliğine ait Yeni Mahalle Cumhuriyet Meydanı 55 ada 2 parsel No:B/24 (sandviççiler sokağı)  adresinde bulunan Büfe vasıflı taşınmazın 5 yıllığına kiraya verilmesi amacıyla 2886 Sayılı Kanunun 45. Maddesi gereğince Açık Teklif Usulü ile ihaleye çıkarılmasına, ihalesinin 12/08/2020 tarihinde Encümen huzurunda yapılmasına. (29.07.2020 tarih ve 528 nolu Encümen kararı),

2-Mülkiyeti Belediyemiz Tüzel Kişiliğine ait Cambazlı Mahallesi 233 ada 4 parsel adresinde bulunan Kahvehane vasıflı işyerinin, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi hükümleri uyarınca; Açık Teklif Usulü ile 12/08/2020 tarihinde 5 yıl süre ile kiralama ihalesine çıkılmasına.(29/07/2020 tarih ve 529 nolu Encümen Kararı)

3-Mülkiyeti Belediyemiz Tüzel Kişiliğine ait Gökçen Mahallesi, 182 ada 18 parselde bulunan İşyerlerinin(3 Adet) kiraya verilmesi işinin; 2886 Sayılı Kanununun 49. Maddesi gereği Pazarlık Usulü ile 5 yıl süre ile kiraya verilmesi ihalesinin, 12.08.2020 tarihinde Encümen huzurunda yapılmasına.(05/08/2020 tarih ve 531 nolu Encümen Kararı)

4-Belediyemiz Zabıta Müdürlüğü’ nün 10.08.2020 tarih ve 10759 sayılı yazılarına istinaden; İlçemiz Tire Kaymakamlığı İlçe Emniyet Müdürlüğünün 09.03.2020 tarih ve 2020/İd-29 sayılı yazılarında  İlçemiz Ketenci Mahallesi Sabunhane Caddesi 7/A nolu işletmeciliğini Ünal YILMAZTÜRK'ün yaptığı işletmenin işyeri Açma ve Çalıştırma Yönetmeliğin 6.maddesi  ve Polis Vazife ve Salahiyet Kanunun 7.maddesinin 3.bendi gereğince söz konusu işyerini 01.04.2020 tarihinde 2 kapısı otomatik mühür ile mühürlenmek suretiyle mühürlenmiştir. İlgili dilekçesinde işyeri ruhsatı alabilmesi için işyerinin tadilat ve tamirat işlerini yapacağından dolayı geçici olarak mühürlemenin kaldırılması hususunun görüşülmesi.

5-Belediyemiz Zabıta Müdürlüğü’ nün 10.08.2020 tarih ve 10760 sayılı yazılarına istinaden; Lütfi SAYIN’ a ait İlçemiz Atatürk Caddesi 13 no.lu sergi yerinin iptal edilmesi hususunun görüşülmesi.       

6-Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ nün 11.08.2020 tarih ve 10828 sayılı yazılarına istinaden; Şehrimiz Akyurt Mahallesi, L19-d-23-d-2 pafta, 155 ada 1 ve 2 nolu parsellerde yer alan kargir incirlik ve kargir ev niteliğindeki taşınmazın tevhidi ve 2'ye ifraz işlemi hususunun görüşülmesi.

7-Belediyemiz Zabıta Müdürlüğü’ nün 11.08.2020 tarih ve 10827 sayılı yazılarına istinaden; Atatürk Caddesi 27 nolu sergi yerini  kullanmakta olan Hüseyin SARKUM ’un sağlık sorunu nedeniyle sergi yerini açmak istemediğinden sergi yerinin iptal edilmesi hususunun görüşülmesi.

8-Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ nün 11.08.2020 tarih ve 10869 sayılı yazılarına istinaden; Mülkiyeti İlker Horasan'a ait şehrimiz Cumhuriyet Mahallesi, 10 ada 10 nolu parselde yer alan kargir dükkan niteliğindeki taşınmazın tapu kaydında yer alan 23.06.1992 tarih ve 2172 yevmiye numaralı 18. madde uygulama şerhinin kaldırılması hususunun görüşülmesi.

9-Belediyemiz İşletme ve İştirakler Müdürlüğü’ nün 11.08.2020 tarih ve 10844 sayılı yazılarına istinaden; Belediyemiz İşletme ve İştirakler Müdürlüğüne bağlı Fırın işletmesinde satışa sunduğumuz ekmeğin gramajının 200 gr'dan 210 gr'a çıkarılıp fiyatının belirlenmesi hususunun görüşülmesi.

10-Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü’ nün 26.06.2020 tarih ve E.8661 sayılı yazılarına istinaden; Belediyemiz mülkiyetinde bulunan arazilerde yetiştirilen  Anasonun; (76 Kg) 1 kg satış fiyatı 20.-TL üzerinden; 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 51/k maddesi gereği satış ihalesinin çıkılması hususunun görüşülmesi.

Encümen Gündemi

1-Mülkiyeti Belediyemiz Tüzel Kişiliğine ait Yeni Mahalle Cumhuriyet Meydanı 55 ada 2 parsel No:B/24 (sandviççiler sokağı)  adresinde bulunan Büfe vasıflı taşınmazın 5 yıllığına kiraya verilmesi amacıyla 2886 Sayılı Kanunun 45. Maddesi gereğince Açık Teklif Usulü ile ihaleye çıkarılmasına, ihalesinin 12/08/2020 tarihinde Encümen huzurunda yapılmasına. (29.07.2020 tarih ve 528 nolu Encümen kararı),

2-Mülkiyeti Belediyemiz Tüzel Kişiliğine ait Cambazlı Mahallesi 233 ada 4 parsel adresinde bulunan Kahvehane vasıflı işyerinin, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi hükümleri uyarınca; Açık Teklif Usulü ile 12/08/2020 tarihinde 5 yıl süre ile kiralama ihalesine çıkılmasına.(29/07/2020 tarih ve 529 nolu Encümen Kararı)

3-Mülkiyeti Belediyemiz Tüzel Kişiliğine ait Gökçen Mahallesi, 182 ada 18 parselde bulunan İşyerlerinin(3 Adet) kiraya verilmesi işinin; 2886 Sayılı Kanununun 49. Maddesi gereği Pazarlık Usulü ile 5 yıl süre ile kiraya verilmesi ihalesinin, 12.08.2020 tarihinde Encümen huzurunda yapılmasına.(05/08/2020 tarih ve 531 nolu Encümen Kararı)

4-Belediyemiz Zabıta Müdürlüğü’ nün 10.08.2020 tarih ve 10759 sayılı yazılarına istinaden; İlçemiz Tire Kaymakamlığı İlçe Emniyet Müdürlüğünün 09.03.2020 tarih ve 2020/İd-29 sayılı yazılarında  İlçemiz Ketenci Mahallesi Sabunhane Caddesi 7/A nolu işletmeciliğini Ünal YILMAZTÜRK'ün yaptığı işletmenin işyeri Açma ve Çalıştırma Yönetmeliğin 6.maddesi  ve Polis Vazife ve Salahiyet Kanunun 7.maddesinin 3.bendi gereğince söz konusu işyerini 01.04.2020 tarihinde 2 kapısı otomatik mühür ile mühürlenmek suretiyle mühürlenmiştir. İlgili dilekçesinde işyeri ruhsatı alabilmesi için işyerinin tadilat ve tamirat işlerini yapacağından dolayı geçici olarak mühürlemenin kaldırılması hususunun görüşülmesi.

5-Belediyemiz Zabıta Müdürlüğü’ nün 10.08.2020 tarih ve 10760 sayılı yazılarına istinaden; Lütfi SAYIN’ a ait İlçemiz Atatürk Caddesi 13 no.lu sergi yerinin iptal edilmesi hususunun görüşülmesi.       

6-Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ nün 11.08.2020 tarih ve 10828 sayılı yazılarına istinaden; Şehrimiz Akyurt Mahallesi, L19-d-23-d-2 pafta, 155 ada 1 ve 2 nolu parsellerde yer alan kargir incirlik ve kargir ev niteliğindeki taşınmazın tevhidi ve 2'ye ifraz işlemi hususunun görüşülmesi.

7-Belediyemiz Zabıta Müdürlüğü’ nün 11.08.2020 tarih ve 10827 sayılı yazılarına istinaden; Atatürk Caddesi 27 nolu sergi yerini  kullanmakta olan Hüseyin SARKUM ’un sağlık sorunu nedeniyle sergi yerini açmak istemediğinden sergi yerinin iptal edilmesi hususunun görüşülmesi.

8-Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ nün 11.08.2020 tarih ve 10869 sayılı yazılarına istinaden; Mülkiyeti İlker Horasan'a ait şehrimiz Cumhuriyet Mahallesi, 10 ada 10 nolu parselde yer alan kargir dükkan niteliğindeki taşınmazın tapu kaydında yer alan 23.06.1992 tarih ve 2172 yevmiye numaralı 18. madde uygulama şerhinin kaldırılması hususunun görüşülmesi.

9-Belediyemiz İşletme ve İştirakler Müdürlüğü’ nün 11.08.2020 tarih ve 10844 sayılı yazılarına istinaden; Belediyemiz İşletme ve İştirakler Müdürlüğüne bağlı Fırın işletmesinde satışa sunduğumuz ekmeğin gramajının 200 gr'dan 210 gr'a çıkarılıp fiyatının belirlenmesi hususunun görüşülmesi.

10-Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü’ nün 26.06.2020 tarih ve E.8661 sayılı yazılarına istinaden; Belediyemiz mülkiyetinde bulunan arazilerde yetiştirilen  Anasonun; (76 Kg) 1 kg satış fiyatı 20.-TL üzerinden; 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 51/k maddesi gereği satış ihalesinin çıkılması hususunun görüşülmesi.

İletişim Merkezi : 0(232) 512 10 59
Fax : 0(232) 511 20 77
Cumhuriyet Mahallesi 29 Ekim Caddesi No:19
İletişim Merkezi : 0(232) 512 10 59
Fax : 0(232) 511 20 77
Cumhuriyet Mahallesi 29 Ekim Caddesi No:19
logo

T.C. Tire Belediyesi

Tüm hakları sakladır. 2019 © T.C. Tire Belediyesi