T.C. Tire Belediyesi
Encümen Gündemi

T.C.
TİRE BELEDİYE BAŞKANLIĞI
ENCÜMEN TOPLANTISI GÜNDEMİ

1- Belediyemiz Zabıta Müdürlüğünün 20.05.2020 tarih ve E.6793 sayılı yazısına istinaden; İlçemiz Bahariye Mahallesi Batı dağı Küme Evleri No: 22 adresinde kendisine ait zeytinlik içerisine 170 m2  kapalı alan inşa ettiğinden  dolayı;  3194 Sayılı İmar Kanununun 32 ve 42. maddeleri  gereğince tanzim olunan Zabıt Varakası ile ilgili hususun görüşülmesi.

2- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 27.05.2020 tarih ve E.6954 sayılı yazısına istinaden; İlçemiz Cumhuriyet Mahallesi, 1464 ada 3 parselde bulunan taşınmaz üzerinde ruhsat eklerine aykırı yapılaşma sebebiyle ilgi (a) encümen kararı alınmıştır. Kararda belirtilen süre içerisinde yapının ruhsatlandırılmadığı ya da aykırılığın giderilmediği ilgi (b) tutanak ile tespit edilmiştir. 3194 sayılı İmar Kanunun 32. Maddesi gereğince ilgilisi tarafından ruhsatsız yapılaşma ile ilgili aykırılıkların giderilmemesi sebebiyle Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü görevlilerince ön bahçe mesafesi içerisinde yapılan yapının yıkımının yapılması, masraflarının ilgilisi (T.C.:391********) Cihan SAKLI’dan tahsil edilmesi, aynı zamanda yasal süre içerisinde gereğinin yapılmaması sebebiyle Hukuk İşleri Müdürlüğünce hukuki işlerin başlatılması ile ilgili hususun  görüşülmesi. 

3- Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünün 27.05.2020 tarih ve E.6955 sayılı yazısına istinaden; Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği'nin 38. maddesine göre Belediyemiz 2020 Mali yılı bütçesinden görülen ihtiyaç üzerine belirlenen tertipler arasında aktarma yapılması hususunun görüşülmesi.

Encümen Gündemi

1- Belediyemiz Zabıta Müdürlüğünün 20.05.2020 tarih ve E.6793 sayılı yazısına istinaden; İlçemiz Bahariye Mahallesi Batı dağı Küme Evleri No: 22 adresinde kendisine ait zeytinlik içerisine 170 m2  kapalı alan inşa ettiğinden  dolayı;  3194 Sayılı İmar Kanununun 32 ve 42. maddeleri  gereğince tanzim olunan Zabıt Varakası ile ilgili hususun görüşülmesi.

2- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 27.05.2020 tarih ve E.6954 sayılı yazısına istinaden; İlçemiz Cumhuriyet Mahallesi, 1464 ada 3 parselde bulunan taşınmaz üzerinde ruhsat eklerine aykırı yapılaşma sebebiyle ilgi (a) encümen kararı alınmıştır. Kararda belirtilen süre içerisinde yapının ruhsatlandırılmadığı ya da aykırılığın giderilmediği ilgi (b) tutanak ile tespit edilmiştir. 3194 sayılı İmar Kanunun 32. Maddesi gereğince ilgilisi tarafından ruhsatsız yapılaşma ile ilgili aykırılıkların giderilmemesi sebebiyle Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü görevlilerince ön bahçe mesafesi içerisinde yapılan yapının yıkımının yapılması, masraflarının ilgilisi (T.C.:391********) Cihan SAKLI’dan tahsil edilmesi, aynı zamanda yasal süre içerisinde gereğinin yapılmaması sebebiyle Hukuk İşleri Müdürlüğünce hukuki işlerin başlatılması ile ilgili hususun  görüşülmesi. 

3- Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünün 27.05.2020 tarih ve E.6955 sayılı yazısına istinaden; Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği'nin 38. maddesine göre Belediyemiz 2020 Mali yılı bütçesinden görülen ihtiyaç üzerine belirlenen tertipler arasında aktarma yapılması hususunun görüşülmesi.

Encümen Gündemi

1- Belediyemiz Zabıta Müdürlüğünün 20.05.2020 tarih ve E.6793 sayılı yazısına istinaden; İlçemiz Bahariye Mahallesi Batı dağı Küme Evleri No: 22 adresinde kendisine ait zeytinlik içerisine 170 m2  kapalı alan inşa ettiğinden  dolayı;  3194 Sayılı İmar Kanununun 32 ve 42. maddeleri  gereğince tanzim olunan Zabıt Varakası ile ilgili hususun görüşülmesi.

2- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 27.05.2020 tarih ve E.6954 sayılı yazısına istinaden; İlçemiz Cumhuriyet Mahallesi, 1464 ada 3 parselde bulunan taşınmaz üzerinde ruhsat eklerine aykırı yapılaşma sebebiyle ilgi (a) encümen kararı alınmıştır. Kararda belirtilen süre içerisinde yapının ruhsatlandırılmadığı ya da aykırılığın giderilmediği ilgi (b) tutanak ile tespit edilmiştir. 3194 sayılı İmar Kanunun 32. Maddesi gereğince ilgilisi tarafından ruhsatsız yapılaşma ile ilgili aykırılıkların giderilmemesi sebebiyle Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü görevlilerince ön bahçe mesafesi içerisinde yapılan yapının yıkımının yapılması, masraflarının ilgilisi (T.C.:391********) Cihan SAKLI’dan tahsil edilmesi, aynı zamanda yasal süre içerisinde gereğinin yapılmaması sebebiyle Hukuk İşleri Müdürlüğünce hukuki işlerin başlatılması ile ilgili hususun  görüşülmesi. 

3- Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünün 27.05.2020 tarih ve E.6955 sayılı yazısına istinaden; Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği'nin 38. maddesine göre Belediyemiz 2020 Mali yılı bütçesinden görülen ihtiyaç üzerine belirlenen tertipler arasında aktarma yapılması hususunun görüşülmesi.

Encümen Gündemi

1- Belediyemiz Zabıta Müdürlüğünün 20.05.2020 tarih ve E.6793 sayılı yazısına istinaden; İlçemiz Bahariye Mahallesi Batı dağı Küme Evleri No: 22 adresinde kendisine ait zeytinlik içerisine 170 m2  kapalı alan inşa ettiğinden  dolayı;  3194 Sayılı İmar Kanununun 32 ve 42. maddeleri  gereğince tanzim olunan Zabıt Varakası ile ilgili hususun görüşülmesi.

2- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 27.05.2020 tarih ve E.6954 sayılı yazısına istinaden; İlçemiz Cumhuriyet Mahallesi, 1464 ada 3 parselde bulunan taşınmaz üzerinde ruhsat eklerine aykırı yapılaşma sebebiyle ilgi (a) encümen kararı alınmıştır. Kararda belirtilen süre içerisinde yapının ruhsatlandırılmadığı ya da aykırılığın giderilmediği ilgi (b) tutanak ile tespit edilmiştir. 3194 sayılı İmar Kanunun 32. Maddesi gereğince ilgilisi tarafından ruhsatsız yapılaşma ile ilgili aykırılıkların giderilmemesi sebebiyle Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü görevlilerince ön bahçe mesafesi içerisinde yapılan yapının yıkımının yapılması, masraflarının ilgilisi (T.C.:391********) Cihan SAKLI’dan tahsil edilmesi, aynı zamanda yasal süre içerisinde gereğinin yapılmaması sebebiyle Hukuk İşleri Müdürlüğünce hukuki işlerin başlatılması ile ilgili hususun  görüşülmesi. 

3- Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünün 27.05.2020 tarih ve E.6955 sayılı yazısına istinaden; Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği'nin 38. maddesine göre Belediyemiz 2020 Mali yılı bütçesinden görülen ihtiyaç üzerine belirlenen tertipler arasında aktarma yapılması hususunun görüşülmesi.

İletişim Merkezi : 0(232) 512 10 59
Fax : 0(232) 511 20 77
Cumhuriyet Mahallesi 29 Ekim Caddesi No:19
İletişim Merkezi : 0(232) 512 10 59
Fax : 0(232) 511 20 77
Cumhuriyet Mahallesi 29 Ekim Caddesi No:19
logo

T.C. Tire Belediyesi

Tüm hakları sakladır. 2019 © T.C. Tire Belediyesi