T.C. Tire Belediyesi
Encümen Gündemi

T.C.
TİRE BELEDİYE BAŞKANLIĞI
ENCÜMEN TOPLANTISI GÜNDEMİ

1-Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün 24.09.2020 tarih E.13191 sayılı yazsısına istinaden; Mülkiyeti Belediyemiz Tüzel Kişiliğine ait şehrimiz Eğridere Mahallesinde bulunan tarla vasıflı gayrimenkullerin kiraya çıkılması amacıyla 2886 Sayılı Kanunun 45. Maddesi gereğince Açık Arttırma Usulü ile ihaleye çıkılmasına.

2-Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün 24.09.2020 tarih E.13192 sayılı yazsısına istinaden; Mülkiyeti Belediyemiz Tüzel Kişiliğine ait şehrimiz Cambazlı Mahallesinde bulunan tarla vasıflı gayrimenkullerin kiraya verilmesi işinin; 2886 Sayılı Kanununun 45. Maddesi gereğince Açık Arttırma Usulü ile ihaleye çıkılmasına.

3-Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün 24.09.2020 tarih E.13193 sayılı yazsısına istinaden;  Mülkiyeti Belediyemiz Tüzel Kişiliğine ait şehrimiz Osmancık Mahallesinde bulunan gayrimenkullerin kiraya verilmesi işinin; 2886 Sayılı Kanunun 45. Maddesi gereğince Açık Arttırma  Usulü  ile ihaleye çıkılmasına.

4-Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün 24.09.2020 tarih E.13194 sayılı yazsısına istinaden;  Mülkiyeti Belediyemiz Tüzel Kişiliğine ait şehrimiz Saruhanlı Mahallesinde bulunan tarla vasıflı gayrimenkullerin kiraya verilmesi işinin; 2886 Sayılı Kanunun 45. Maddesi gereğince Açık Arttırma Usulü  ile ihaleye çıkılmasına.

5-Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün 24.09.2020 tarih E.13196 sayılı yazsısına istinaden;  Mülkiyeti Belediyemiz Tüzel Kişiliğine ait şehrimiz Yenişehir Mahallesinde bulunan tarla vasıflı gayrimenkullerin kiraya verilmesi işinin; 2886 Sayılı Kanunun 45. Maddesi gereğince  Açık Arttırma Usulü ile ihaleye çıkılmasına.

6-Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün 29.09.2020 tarih E.13397 sayılı yazsısına istinaden;  Mülkiyeti Belediyemiz Tüzel Kişiliğine ait şehrimiz Dere Mahallesi Şamdan Sokak No:9/A adresinde bulunan işyeri (içkisiz Sosyal Tesis) vasıflı taşınmazın kiraya verilmesi işinin; 2886 Sayılı Kanunun 45. Maddesi gereğince  Açık Arttırma Usulü ile ihaleye çıkılmasına.

7-Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün 29.09.2020 tarih E.13398 sayılı yazsısına istinaden;  Mülkiyeti Belediyemiz Tüzel Kişiliğine ait şehrimiz Gökçen Mahallesi,122 ada,21 parsel Şehit Seyhan Kafalı Caddesi No:13 adresinde bulunan taşınmazın kiraya verilmesi işinin; 2886 Sayılı Kanunun 45. Maddesi gereğince Açık Arttırma Usulü ile ihaleye çıkılmasına.

8-Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün 29.09.2020 tarih E.13399 sayılı yazsısına istinaden;  Mülkiyeti Belediyemiz Tüzel Kişiliğine ait şehrimiz Peşrefli Mahallesi,265 ada 1 parsel Körfez Sokak No:18/1 adresinde bulunan taşınmazın kiraya verilmesi işinin; 2886 Sayılı Kanunun 45. Maddesi gereğince  Açık Arttırma Usulü ile ihaleye çıkılmasına.

9-Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün 22.09.2020 tarih E.13054 sayılı yazsısına istinaden;  Mülkiyeti Belediyemiz Tüzel Kişiliğine ait şehrimiz Kireli Mahallesinde bulunan tarla vasıflı gayrimenkullerin kiraya verilmesi işinin; 2886 Sayılı Kanunun 49. Maddesi gereğince Pazarlık Usulü ile ihaleye çıkılmasına.

10-Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün 22.09.2020 tarih E.13052 sayılı yazsısına istinaden;  Mülkiyeti Belediyemiz Tüzel Kişiliğine ait şehrimiz Boynuyoğun Mahallesinde bulunan gayrimenkullerin kiraya verilmesi işinin; 2886 Sayılı Kanunun 49. Maddesi gereğince Pazarlık Usulü ile ihaleye çıkılmasına.

11-Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün 22.09.2020 tarih E.13053 sayılı yazsısına istinaden;  Mülkiyeti Belediyemiz Tüzel Kişiliğine ait şehrimiz Kırtepe Mahallesinde bulunan tarla vasıflı gayrimenkullerin kiraya verilmesi işinin; 2886 Sayılı Kanunun 49. Maddesi gereğince Pazarlık Usulü ile ihaleye çıkılmasına.

12-Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün 22.09.2020 tarih E.13051 sayılı yazsısına istinaden;  Mülkiyeti Belediyemiz Tüzel Kişiliğine ait şehrimiz Peşrefli Mahallesinde bulunan tarla vasıflı gayrimenkullerin kiraya verilmesi işinin; 2886 Sayılı Kanunun 49. Maddesi gereğince Pazarlık Usulü ile ihaleye çıkılmasına.

13-Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün 12.10.2020 tarih E.13991 sayılı yazısına istinaden; İlgi Dilekçe gereği şehrimiz Karateke Mahallesi 111 ada 4 parselde bulunan taşınmazımızın üzerinde 3367 Sayılı yasanın 15. Maddesi gereğince Karateke Köy Tüzel Kişiliği tarafından 02/09/1998 tarih ve 2615 no'lu yevmiye ile konan 10 yıllık takyitin süresi dolduğundan şerhin kaldırılması ile ilgili hususun görüşülmesi.

14-Belediyemiz Zabıta Müdürlüğü’nün 12.10.2020 tarih E.13992 sayılı yazısına istinaden; Yeni Gümüşpala Caddesi 38 nolu sergi yerini kullanmakta  olanAli YANIK'ın  Pazar Yerleri Hakkındaki Yönetmeliğinin 27.maddesinin ( c ) bendi "Hukuken geçerli bir mazereti bulunmaksızın, satış yerini üst üste üç (3) kez  veya bir takvim yılında sekiz (8) kez kullanmayanların tahsisleri Belediye Encümenince iptal edilir" gereğince söz konusu sergi yerinin iptal işlemi Müdürlüğümüzce uygun görülmüş olup; Sayın Encümen Heyetince konunun görüşülmesi.

15-Belediyemiz Emlak ve İstimlak  Müdürlüğü’nün 12.10.2020 tarih E.13993 sayılı yazısına istinaden; İlgi dilekçe gereği Yaşar BUZ Kullanım hakkı Belediyemiz Tüzel Kişiliğine ait olan Arappınarı Piknik alanı mevkiindeki defnelerin kesimini yapmak istemektedir. Konuyla ilgili hususun görüşülmesi.

16-Belediyemiz Zabıta Müdürlüğü’ nün 12.10.2020 tarih E.14057 sayılı yazısına istinaden;İlçemiz Duatepe Mahallesi Yeni Sanayi Sitesi D Blok No:19-21 Tire adresinde faaliyet gösteren Ali İhsan  ARAÇ (Araç Süt Ürünleri ) ünvanlı işyerinde yapılan kontroller neticesinde; mevcut işletmenin  Belediyemizden 13.12.2012 tarih ve 392/74 sıra nolu Tereyağı Üretim-Paketleme ve Soğuk Hava Deposu faaliyet konulu  İşyeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatının mevcut olduğu, ancak yapılan denetimler esnasında  faaliyet konusuna aykırı olarak yoğurt ve peynir  üretimi  yapıldığı tespit edildiğinden  İşyeri Açma ve Çalıştırma Yönetmeliğinin 7/17.maddesi gereğince tanzim olunan Zabıt Varakası hususunun görüşülmesi.

17-Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 12.10.2020 tarih E.14058 sayılı yazısına istinaden; İlçemiz Akçaşehir Mahallesi 13 pafta, - ada, 810 parsel tarla ve incirlik niteliğindeki taşınmaz üzerinde ruhsatsız yapılaşmaya ilişkin ilgi (a) encümen kararıyla 3194 sayılı İmar Kanunun 42. maddesi gereği idari para cezası ve aynı kanunun 32. maddesi uyarınca aykırılığın giderilmesi için bir ay mühlet verilmiştir. Bahsi geçen yapıya ilişkin yapı sahibi tarafından alınan; yapı kayıt belgesinin Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünün ilgi (b) yazısıyla, yapının 31.12.2017 tarihinden sonra yapıldığının belirlenmesi nedeniyle belge iptali yapılmıştır. Bu nedenle yapı kayıt belgesinin iptali gerçekleşen yapının mal sahibi tarafından ruhsatlandırılmadığı yada yıkılmadığı ekte bulunan fotoğraflardan görülmektedir. 3194 Sayılı İmar Kanununun 32. maddesi gereğince; ruhsatsız yapının mal sahibi tarafından ruhsatlandırılmaması yada yıkılmaması sebebiyle; Belediye ekipleri tarafından ruhsatsız yapının yıkımının yapılmasına ve masraflarının yapı sahibi(T.C:199******78) Nuri EŞİYOK' tan tahsil edilmesi hususunun görüşülmesi.

18-Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 13.10.2020 tarih E.14117 sayılı yazısına istinaden; Şehrimiz Duatepe mahallesi, 106 pafta, 813 ada 9 nolu parselde yer alan incir bahçesi niteliğindeki taşınmazın 2 'ye ifraz işlemi hususunun görüşülmesi.

19-Belediyemiz Zabıta Müdürlüğü’nün 13.10.2020 tarih E.14118 sayılı yazısına istinaden; Müdürlüğümüze 28.09.2020 tarihinde intikal eden 02.08.2020 tarih ve 2003479091  sayılı CİMER başvurusuna istinaden; İlçemiz Toki Mahallesi adresinde doğu çevre yolu ile Tire Bayındır yolunun kesiştiği alanda bulunan İmalathane vasıflı depolar hakkında yapılan şikayetin değerlendirilmesi neticesinde, Toki Mahallesi  Hasan Tahsin Caddesi 10/B nolu işyerinin Belediyemizden işyeri Açma ve çalıştırma Ruhsatı almaksızın faaliyet gösterdiğinden dolayı İşyeri Açma ve Çalıştırma Yönetmeliğinin 6.maddesi gereğince Zabıt Varakası tanzim edilmiş olup, söz konusu işyerine 07.10.2020 tarih ve 682 sayılı Encümen kararınca 392,00 TL idari para cezası ve işyeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatı alabilmesi için  15 gün süre verilmiştir. Mustafa Nuri KUTLU tarafından  Toki Mahallesi Hasan Tahsin Caddesi No:10/B  adresinde faaliyet gösteren işyerinin başka bir adrese nakil işlemi yapılacağından dolayı, tanzim olunan Zabıt Varakasının iptaline dair hususunun görüşülmesi.

20-Belediyemiz İşletme ve İştirakler Müdürlüğü’ nün 13.10.2020 tarih ve E.14130 sayılı yazısına istinaden;5174 Sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Kanunu'nun 24. ve 25. maddeleri gereğince (2020) yılı  munzam aidatın bedelini teşkil eden 957,33 TL nin  ödenmesi gerekmektedir.Bu nedenle Tire Belediyesi adına tahakkuk ettirilen 2020 yılı munzam  aidat tutarını teşkil eden (987,33 TL.) nin Tire Ticaret Odası'na ödenebilmesi hususunun görüşülmesi.

21-Belediyemiz Zabıta Müdürlüğü’ nün 14.10.2020 tarih ve E.14233 sayılı yazısına istinaden;İlçemiz pazarı olan Salı günleri  Aydınoğlu Caddesi  üzerinde sergi açan pazarcı esnafının  sergi yeri tahsis bilgileri ekli listede sunulmuş olup, gerektiğinde M2 cinsinden düzenleme yapma hakkı saklı kalmak kaydıyla gerekli kararın alınması hususunun görüşülmesi.

22-Belediyemiz Zabıta Müdürlüğü’ nün 14.10.2020 tarih ve E.14231 sayılı yazısına istinaden; İlçemiz pazarı olan Salı günleri Yeni Gümüşpala Caddesi 23 nolu sergi yerinin Ayşe ÇETİN tahsis edilmesi hususunun görüşülmesi.

23-Belediyemiz Zabıta Müdürlüğü’ nün 14.10.2020 tarih ve E.14232 sayılı yazısına istinaden; İlçemiz pazarı olan Salı günleri  İbnimelek Caddesi  üzerinde sergi açan pazarcı esnafının  sergi yeri tahsis bilgileri ekli listede sunulmuş olup, gerektiğinde M2 cinsinden düzenleme yapma hakkı saklı kalmak kaydıyla gerekli kararın alınması hususunun görüşülmesi.

24-Belediyemiz Zabıta Müdürlüğü’ nün 14.10.2020 tarih ve E.14234 sayılı yazısına istinaden; İlçemiz pazarı olan Salı günleri  Portakal Pazarı üzerinde sergi açan pazarcı esnafının  sergi yeri tahsis bilgileri ekli listede sunulmuş olup, gerektiğinde M2 cinsinden düzenleme yapma hakkı saklı kalmak kaydıyla,  gerekli kararın alınması hususunun görüşülmesi.

25-Belediyemiz Zabıta Müdürlüğü’ nün  14.10.2020 tarih ve E.14235 sayılı yazısına istinaden;İlçemiz pazarı olan Salı günleri müstahsil pazarcıların bulunduğu Yeni Aydınoğlu Caddesinde taraflarına tahsisli sergi yerlerini ,  Pazar Yerleri Hakkındaki Yönetmeliğinin 27.maddesinin ( c ) bendi "Hukuken geçerli bir mazereti bulunmaksızın, satış yerini üst üste üç (3) kez  veya bir takvim yılında sekiz (8) kez kullanmayanların tahsisleri Belediye Encümenince iptal edilir" gereğince, ilişikte sunulan Tutanakta ismi geçen pazarcı esnafına ait sergi yerlerinin iptal işlemi Müdürlüğümüzce uygun görülmüş olup; gerekli kararın alınmasını hususunun görüşülmesi.

26-Belediyemiz İşletme ve İştirakler Müdürlüğü’nün 14.10.2020 tarih E.14228sayılı yazısına istinaden; Belediyemiz İşletme ve İştirakler Müdürlüğü' ne bağlı Derekahve Kafeteryası 'nda  halkımıza satışa sunulacak olan, ekli listede maliyeti sunulan yeni ürünün satış fiyatının Encümenimizce değerlendirilerek belirlenebilmesi hususunun görüşülmesi.

27-Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün 14.10.2020 tarih E.14229sayılı yazısına istinaden; Mülkiyeti Belediyemiz Tüzel Kişiliğine ait Şehrimiz Kaplan Mahallesi (Kaplan deresi- Göçüklük- Tayyarın yer altı- kaplan bahçesi) mevkiinde bulunan kestane ağaçlarının kiraya çıkılması hususunun görüşülmesi.


 

Encümen Gündemi

1-Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün 24.09.2020 tarih E.13191 sayılı yazsısına istinaden; Mülkiyeti Belediyemiz Tüzel Kişiliğine ait şehrimiz Eğridere Mahallesinde bulunan tarla vasıflı gayrimenkullerin kiraya çıkılması amacıyla 2886 Sayılı Kanunun 45. Maddesi gereğince Açık Arttırma Usulü ile ihaleye çıkılmasına.

2-Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün 24.09.2020 tarih E.13192 sayılı yazsısına istinaden; Mülkiyeti Belediyemiz Tüzel Kişiliğine ait şehrimiz Cambazlı Mahallesinde bulunan tarla vasıflı gayrimenkullerin kiraya verilmesi işinin; 2886 Sayılı Kanununun 45. Maddesi gereğince Açık Arttırma Usulü ile ihaleye çıkılmasına.

3-Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün 24.09.2020 tarih E.13193 sayılı yazsısına istinaden;  Mülkiyeti Belediyemiz Tüzel Kişiliğine ait şehrimiz Osmancık Mahallesinde bulunan gayrimenkullerin kiraya verilmesi işinin; 2886 Sayılı Kanunun 45. Maddesi gereğince Açık Arttırma  Usulü  ile ihaleye çıkılmasına.

4-Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün 24.09.2020 tarih E.13194 sayılı yazsısına istinaden;  Mülkiyeti Belediyemiz Tüzel Kişiliğine ait şehrimiz Saruhanlı Mahallesinde bulunan tarla vasıflı gayrimenkullerin kiraya verilmesi işinin; 2886 Sayılı Kanunun 45. Maddesi gereğince Açık Arttırma Usulü  ile ihaleye çıkılmasına.

5-Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün 24.09.2020 tarih E.13196 sayılı yazsısına istinaden;  Mülkiyeti Belediyemiz Tüzel Kişiliğine ait şehrimiz Yenişehir Mahallesinde bulunan tarla vasıflı gayrimenkullerin kiraya verilmesi işinin; 2886 Sayılı Kanunun 45. Maddesi gereğince  Açık Arttırma Usulü ile ihaleye çıkılmasına.

6-Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün 29.09.2020 tarih E.13397 sayılı yazsısına istinaden;  Mülkiyeti Belediyemiz Tüzel Kişiliğine ait şehrimiz Dere Mahallesi Şamdan Sokak No:9/A adresinde bulunan işyeri (içkisiz Sosyal Tesis) vasıflı taşınmazın kiraya verilmesi işinin; 2886 Sayılı Kanunun 45. Maddesi gereğince  Açık Arttırma Usulü ile ihaleye çıkılmasına.

7-Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün 29.09.2020 tarih E.13398 sayılı yazsısına istinaden;  Mülkiyeti Belediyemiz Tüzel Kişiliğine ait şehrimiz Gökçen Mahallesi,122 ada,21 parsel Şehit Seyhan Kafalı Caddesi No:13 adresinde bulunan taşınmazın kiraya verilmesi işinin; 2886 Sayılı Kanunun 45. Maddesi gereğince Açık Arttırma Usulü ile ihaleye çıkılmasına.

8-Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün 29.09.2020 tarih E.13399 sayılı yazsısına istinaden;  Mülkiyeti Belediyemiz Tüzel Kişiliğine ait şehrimiz Peşrefli Mahallesi,265 ada 1 parsel Körfez Sokak No:18/1 adresinde bulunan taşınmazın kiraya verilmesi işinin; 2886 Sayılı Kanunun 45. Maddesi gereğince  Açık Arttırma Usulü ile ihaleye çıkılmasına.

9-Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün 22.09.2020 tarih E.13054 sayılı yazsısına istinaden;  Mülkiyeti Belediyemiz Tüzel Kişiliğine ait şehrimiz Kireli Mahallesinde bulunan tarla vasıflı gayrimenkullerin kiraya verilmesi işinin; 2886 Sayılı Kanunun 49. Maddesi gereğince Pazarlık Usulü ile ihaleye çıkılmasına.

10-Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün 22.09.2020 tarih E.13052 sayılı yazsısına istinaden;  Mülkiyeti Belediyemiz Tüzel Kişiliğine ait şehrimiz Boynuyoğun Mahallesinde bulunan gayrimenkullerin kiraya verilmesi işinin; 2886 Sayılı Kanunun 49. Maddesi gereğince Pazarlık Usulü ile ihaleye çıkılmasına.

11-Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün 22.09.2020 tarih E.13053 sayılı yazsısına istinaden;  Mülkiyeti Belediyemiz Tüzel Kişiliğine ait şehrimiz Kırtepe Mahallesinde bulunan tarla vasıflı gayrimenkullerin kiraya verilmesi işinin; 2886 Sayılı Kanunun 49. Maddesi gereğince Pazarlık Usulü ile ihaleye çıkılmasına.

12-Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün 22.09.2020 tarih E.13051 sayılı yazsısına istinaden;  Mülkiyeti Belediyemiz Tüzel Kişiliğine ait şehrimiz Peşrefli Mahallesinde bulunan tarla vasıflı gayrimenkullerin kiraya verilmesi işinin; 2886 Sayılı Kanunun 49. Maddesi gereğince Pazarlık Usulü ile ihaleye çıkılmasına.

13-Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün 12.10.2020 tarih E.13991 sayılı yazısına istinaden; İlgi Dilekçe gereği şehrimiz Karateke Mahallesi 111 ada 4 parselde bulunan taşınmazımızın üzerinde 3367 Sayılı yasanın 15. Maddesi gereğince Karateke Köy Tüzel Kişiliği tarafından 02/09/1998 tarih ve 2615 no'lu yevmiye ile konan 10 yıllık takyitin süresi dolduğundan şerhin kaldırılması ile ilgili hususun görüşülmesi.

14-Belediyemiz Zabıta Müdürlüğü’nün 12.10.2020 tarih E.13992 sayılı yazısına istinaden; Yeni Gümüşpala Caddesi 38 nolu sergi yerini kullanmakta  olanAli YANIK'ın  Pazar Yerleri Hakkındaki Yönetmeliğinin 27.maddesinin ( c ) bendi "Hukuken geçerli bir mazereti bulunmaksızın, satış yerini üst üste üç (3) kez  veya bir takvim yılında sekiz (8) kez kullanmayanların tahsisleri Belediye Encümenince iptal edilir" gereğince söz konusu sergi yerinin iptal işlemi Müdürlüğümüzce uygun görülmüş olup; Sayın Encümen Heyetince konunun görüşülmesi.

15-Belediyemiz Emlak ve İstimlak  Müdürlüğü’nün 12.10.2020 tarih E.13993 sayılı yazısına istinaden; İlgi dilekçe gereği Yaşar BUZ Kullanım hakkı Belediyemiz Tüzel Kişiliğine ait olan Arappınarı Piknik alanı mevkiindeki defnelerin kesimini yapmak istemektedir. Konuyla ilgili hususun görüşülmesi.

16-Belediyemiz Zabıta Müdürlüğü’ nün 12.10.2020 tarih E.14057 sayılı yazısına istinaden;İlçemiz Duatepe Mahallesi Yeni Sanayi Sitesi D Blok No:19-21 Tire adresinde faaliyet gösteren Ali İhsan  ARAÇ (Araç Süt Ürünleri ) ünvanlı işyerinde yapılan kontroller neticesinde; mevcut işletmenin  Belediyemizden 13.12.2012 tarih ve 392/74 sıra nolu Tereyağı Üretim-Paketleme ve Soğuk Hava Deposu faaliyet konulu  İşyeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatının mevcut olduğu, ancak yapılan denetimler esnasında  faaliyet konusuna aykırı olarak yoğurt ve peynir  üretimi  yapıldığı tespit edildiğinden  İşyeri Açma ve Çalıştırma Yönetmeliğinin 7/17.maddesi gereğince tanzim olunan Zabıt Varakası hususunun görüşülmesi.

17-Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 12.10.2020 tarih E.14058 sayılı yazısına istinaden; İlçemiz Akçaşehir Mahallesi 13 pafta, - ada, 810 parsel tarla ve incirlik niteliğindeki taşınmaz üzerinde ruhsatsız yapılaşmaya ilişkin ilgi (a) encümen kararıyla 3194 sayılı İmar Kanunun 42. maddesi gereği idari para cezası ve aynı kanunun 32. maddesi uyarınca aykırılığın giderilmesi için bir ay mühlet verilmiştir. Bahsi geçen yapıya ilişkin yapı sahibi tarafından alınan; yapı kayıt belgesinin Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünün ilgi (b) yazısıyla, yapının 31.12.2017 tarihinden sonra yapıldığının belirlenmesi nedeniyle belge iptali yapılmıştır. Bu nedenle yapı kayıt belgesinin iptali gerçekleşen yapının mal sahibi tarafından ruhsatlandırılmadığı yada yıkılmadığı ekte bulunan fotoğraflardan görülmektedir. 3194 Sayılı İmar Kanununun 32. maddesi gereğince; ruhsatsız yapının mal sahibi tarafından ruhsatlandırılmaması yada yıkılmaması sebebiyle; Belediye ekipleri tarafından ruhsatsız yapının yıkımının yapılmasına ve masraflarının yapı sahibi(T.C:199******78) Nuri EŞİYOK' tan tahsil edilmesi hususunun görüşülmesi.

18-Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 13.10.2020 tarih E.14117 sayılı yazısına istinaden; Şehrimiz Duatepe mahallesi, 106 pafta, 813 ada 9 nolu parselde yer alan incir bahçesi niteliğindeki taşınmazın 2 'ye ifraz işlemi hususunun görüşülmesi.

19-Belediyemiz Zabıta Müdürlüğü’nün 13.10.2020 tarih E.14118 sayılı yazısına istinaden; Müdürlüğümüze 28.09.2020 tarihinde intikal eden 02.08.2020 tarih ve 2003479091  sayılı CİMER başvurusuna istinaden; İlçemiz Toki Mahallesi adresinde doğu çevre yolu ile Tire Bayındır yolunun kesiştiği alanda bulunan İmalathane vasıflı depolar hakkında yapılan şikayetin değerlendirilmesi neticesinde, Toki Mahallesi  Hasan Tahsin Caddesi 10/B nolu işyerinin Belediyemizden işyeri Açma ve çalıştırma Ruhsatı almaksızın faaliyet gösterdiğinden dolayı İşyeri Açma ve Çalıştırma Yönetmeliğinin 6.maddesi gereğince Zabıt Varakası tanzim edilmiş olup, söz konusu işyerine 07.10.2020 tarih ve 682 sayılı Encümen kararınca 392,00 TL idari para cezası ve işyeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatı alabilmesi için  15 gün süre verilmiştir. Mustafa Nuri KUTLU tarafından  Toki Mahallesi Hasan Tahsin Caddesi No:10/B  adresinde faaliyet gösteren işyerinin başka bir adrese nakil işlemi yapılacağından dolayı, tanzim olunan Zabıt Varakasının iptaline dair hususunun görüşülmesi.

20-Belediyemiz İşletme ve İştirakler Müdürlüğü’ nün 13.10.2020 tarih ve E.14130 sayılı yazısına istinaden;5174 Sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Kanunu'nun 24. ve 25. maddeleri gereğince (2020) yılı  munzam aidatın bedelini teşkil eden 957,33 TL nin  ödenmesi gerekmektedir.Bu nedenle Tire Belediyesi adına tahakkuk ettirilen 2020 yılı munzam  aidat tutarını teşkil eden (987,33 TL.) nin Tire Ticaret Odası'na ödenebilmesi hususunun görüşülmesi.

21-Belediyemiz Zabıta Müdürlüğü’ nün 14.10.2020 tarih ve E.14233 sayılı yazısına istinaden;İlçemiz pazarı olan Salı günleri  Aydınoğlu Caddesi  üzerinde sergi açan pazarcı esnafının  sergi yeri tahsis bilgileri ekli listede sunulmuş olup, gerektiğinde M2 cinsinden düzenleme yapma hakkı saklı kalmak kaydıyla gerekli kararın alınması hususunun görüşülmesi.

22-Belediyemiz Zabıta Müdürlüğü’ nün 14.10.2020 tarih ve E.14231 sayılı yazısına istinaden; İlçemiz pazarı olan Salı günleri Yeni Gümüşpala Caddesi 23 nolu sergi yerinin Ayşe ÇETİN tahsis edilmesi hususunun görüşülmesi.

23-Belediyemiz Zabıta Müdürlüğü’ nün 14.10.2020 tarih ve E.14232 sayılı yazısına istinaden; İlçemiz pazarı olan Salı günleri  İbnimelek Caddesi  üzerinde sergi açan pazarcı esnafının  sergi yeri tahsis bilgileri ekli listede sunulmuş olup, gerektiğinde M2 cinsinden düzenleme yapma hakkı saklı kalmak kaydıyla gerekli kararın alınması hususunun görüşülmesi.

24-Belediyemiz Zabıta Müdürlüğü’ nün 14.10.2020 tarih ve E.14234 sayılı yazısına istinaden; İlçemiz pazarı olan Salı günleri  Portakal Pazarı üzerinde sergi açan pazarcı esnafının  sergi yeri tahsis bilgileri ekli listede sunulmuş olup, gerektiğinde M2 cinsinden düzenleme yapma hakkı saklı kalmak kaydıyla,  gerekli kararın alınması hususunun görüşülmesi.

25-Belediyemiz Zabıta Müdürlüğü’ nün  14.10.2020 tarih ve E.14235 sayılı yazısına istinaden;İlçemiz pazarı olan Salı günleri müstahsil pazarcıların bulunduğu Yeni Aydınoğlu Caddesinde taraflarına tahsisli sergi yerlerini ,  Pazar Yerleri Hakkındaki Yönetmeliğinin 27.maddesinin ( c ) bendi "Hukuken geçerli bir mazereti bulunmaksızın, satış yerini üst üste üç (3) kez  veya bir takvim yılında sekiz (8) kez kullanmayanların tahsisleri Belediye Encümenince iptal edilir" gereğince, ilişikte sunulan Tutanakta ismi geçen pazarcı esnafına ait sergi yerlerinin iptal işlemi Müdürlüğümüzce uygun görülmüş olup; gerekli kararın alınmasını hususunun görüşülmesi.

26-Belediyemiz İşletme ve İştirakler Müdürlüğü’nün 14.10.2020 tarih E.14228sayılı yazısına istinaden; Belediyemiz İşletme ve İştirakler Müdürlüğü' ne bağlı Derekahve Kafeteryası 'nda  halkımıza satışa sunulacak olan, ekli listede maliyeti sunulan yeni ürünün satış fiyatının Encümenimizce değerlendirilerek belirlenebilmesi hususunun görüşülmesi.

27-Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün 14.10.2020 tarih E.14229sayılı yazısına istinaden; Mülkiyeti Belediyemiz Tüzel Kişiliğine ait Şehrimiz Kaplan Mahallesi (Kaplan deresi- Göçüklük- Tayyarın yer altı- kaplan bahçesi) mevkiinde bulunan kestane ağaçlarının kiraya çıkılması hususunun görüşülmesi.


 

Encümen Gündemi

1-Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün 24.09.2020 tarih E.13191 sayılı yazsısına istinaden; Mülkiyeti Belediyemiz Tüzel Kişiliğine ait şehrimiz Eğridere Mahallesinde bulunan tarla vasıflı gayrimenkullerin kiraya çıkılması amacıyla 2886 Sayılı Kanunun 45. Maddesi gereğince Açık Arttırma Usulü ile ihaleye çıkılmasına.

2-Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün 24.09.2020 tarih E.13192 sayılı yazsısına istinaden; Mülkiyeti Belediyemiz Tüzel Kişiliğine ait şehrimiz Cambazlı Mahallesinde bulunan tarla vasıflı gayrimenkullerin kiraya verilmesi işinin; 2886 Sayılı Kanununun 45. Maddesi gereğince Açık Arttırma Usulü ile ihaleye çıkılmasına.

3-Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün 24.09.2020 tarih E.13193 sayılı yazsısına istinaden;  Mülkiyeti Belediyemiz Tüzel Kişiliğine ait şehrimiz Osmancık Mahallesinde bulunan gayrimenkullerin kiraya verilmesi işinin; 2886 Sayılı Kanunun 45. Maddesi gereğince Açık Arttırma  Usulü  ile ihaleye çıkılmasına.

4-Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün 24.09.2020 tarih E.13194 sayılı yazsısına istinaden;  Mülkiyeti Belediyemiz Tüzel Kişiliğine ait şehrimiz Saruhanlı Mahallesinde bulunan tarla vasıflı gayrimenkullerin kiraya verilmesi işinin; 2886 Sayılı Kanunun 45. Maddesi gereğince Açık Arttırma Usulü  ile ihaleye çıkılmasına.

5-Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün 24.09.2020 tarih E.13196 sayılı yazsısına istinaden;  Mülkiyeti Belediyemiz Tüzel Kişiliğine ait şehrimiz Yenişehir Mahallesinde bulunan tarla vasıflı gayrimenkullerin kiraya verilmesi işinin; 2886 Sayılı Kanunun 45. Maddesi gereğince  Açık Arttırma Usulü ile ihaleye çıkılmasına.

6-Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün 29.09.2020 tarih E.13397 sayılı yazsısına istinaden;  Mülkiyeti Belediyemiz Tüzel Kişiliğine ait şehrimiz Dere Mahallesi Şamdan Sokak No:9/A adresinde bulunan işyeri (içkisiz Sosyal Tesis) vasıflı taşınmazın kiraya verilmesi işinin; 2886 Sayılı Kanunun 45. Maddesi gereğince  Açık Arttırma Usulü ile ihaleye çıkılmasına.

7-Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün 29.09.2020 tarih E.13398 sayılı yazsısına istinaden;  Mülkiyeti Belediyemiz Tüzel Kişiliğine ait şehrimiz Gökçen Mahallesi,122 ada,21 parsel Şehit Seyhan Kafalı Caddesi No:13 adresinde bulunan taşınmazın kiraya verilmesi işinin; 2886 Sayılı Kanunun 45. Maddesi gereğince Açık Arttırma Usulü ile ihaleye çıkılmasına.

8-Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün 29.09.2020 tarih E.13399 sayılı yazsısına istinaden;  Mülkiyeti Belediyemiz Tüzel Kişiliğine ait şehrimiz Peşrefli Mahallesi,265 ada 1 parsel Körfez Sokak No:18/1 adresinde bulunan taşınmazın kiraya verilmesi işinin; 2886 Sayılı Kanunun 45. Maddesi gereğince  Açık Arttırma Usulü ile ihaleye çıkılmasına.

9-Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün 22.09.2020 tarih E.13054 sayılı yazsısına istinaden;  Mülkiyeti Belediyemiz Tüzel Kişiliğine ait şehrimiz Kireli Mahallesinde bulunan tarla vasıflı gayrimenkullerin kiraya verilmesi işinin; 2886 Sayılı Kanunun 49. Maddesi gereğince Pazarlık Usulü ile ihaleye çıkılmasına.

10-Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün 22.09.2020 tarih E.13052 sayılı yazsısına istinaden;  Mülkiyeti Belediyemiz Tüzel Kişiliğine ait şehrimiz Boynuyoğun Mahallesinde bulunan gayrimenkullerin kiraya verilmesi işinin; 2886 Sayılı Kanunun 49. Maddesi gereğince Pazarlık Usulü ile ihaleye çıkılmasına.

11-Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün 22.09.2020 tarih E.13053 sayılı yazsısına istinaden;  Mülkiyeti Belediyemiz Tüzel Kişiliğine ait şehrimiz Kırtepe Mahallesinde bulunan tarla vasıflı gayrimenkullerin kiraya verilmesi işinin; 2886 Sayılı Kanunun 49. Maddesi gereğince Pazarlık Usulü ile ihaleye çıkılmasına.

12-Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün 22.09.2020 tarih E.13051 sayılı yazsısına istinaden;  Mülkiyeti Belediyemiz Tüzel Kişiliğine ait şehrimiz Peşrefli Mahallesinde bulunan tarla vasıflı gayrimenkullerin kiraya verilmesi işinin; 2886 Sayılı Kanunun 49. Maddesi gereğince Pazarlık Usulü ile ihaleye çıkılmasına.

13-Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün 12.10.2020 tarih E.13991 sayılı yazısına istinaden; İlgi Dilekçe gereği şehrimiz Karateke Mahallesi 111 ada 4 parselde bulunan taşınmazımızın üzerinde 3367 Sayılı yasanın 15. Maddesi gereğince Karateke Köy Tüzel Kişiliği tarafından 02/09/1998 tarih ve 2615 no'lu yevmiye ile konan 10 yıllık takyitin süresi dolduğundan şerhin kaldırılması ile ilgili hususun görüşülmesi.

14-Belediyemiz Zabıta Müdürlüğü’nün 12.10.2020 tarih E.13992 sayılı yazısına istinaden; Yeni Gümüşpala Caddesi 38 nolu sergi yerini kullanmakta  olanAli YANIK'ın  Pazar Yerleri Hakkındaki Yönetmeliğinin 27.maddesinin ( c ) bendi "Hukuken geçerli bir mazereti bulunmaksızın, satış yerini üst üste üç (3) kez  veya bir takvim yılında sekiz (8) kez kullanmayanların tahsisleri Belediye Encümenince iptal edilir" gereğince söz konusu sergi yerinin iptal işlemi Müdürlüğümüzce uygun görülmüş olup; Sayın Encümen Heyetince konunun görüşülmesi.

15-Belediyemiz Emlak ve İstimlak  Müdürlüğü’nün 12.10.2020 tarih E.13993 sayılı yazısına istinaden; İlgi dilekçe gereği Yaşar BUZ Kullanım hakkı Belediyemiz Tüzel Kişiliğine ait olan Arappınarı Piknik alanı mevkiindeki defnelerin kesimini yapmak istemektedir. Konuyla ilgili hususun görüşülmesi.

16-Belediyemiz Zabıta Müdürlüğü’ nün 12.10.2020 tarih E.14057 sayılı yazısına istinaden;İlçemiz Duatepe Mahallesi Yeni Sanayi Sitesi D Blok No:19-21 Tire adresinde faaliyet gösteren Ali İhsan  ARAÇ (Araç Süt Ürünleri ) ünvanlı işyerinde yapılan kontroller neticesinde; mevcut işletmenin  Belediyemizden 13.12.2012 tarih ve 392/74 sıra nolu Tereyağı Üretim-Paketleme ve Soğuk Hava Deposu faaliyet konulu  İşyeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatının mevcut olduğu, ancak yapılan denetimler esnasında  faaliyet konusuna aykırı olarak yoğurt ve peynir  üretimi  yapıldığı tespit edildiğinden  İşyeri Açma ve Çalıştırma Yönetmeliğinin 7/17.maddesi gereğince tanzim olunan Zabıt Varakası hususunun görüşülmesi.

17-Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 12.10.2020 tarih E.14058 sayılı yazısına istinaden; İlçemiz Akçaşehir Mahallesi 13 pafta, - ada, 810 parsel tarla ve incirlik niteliğindeki taşınmaz üzerinde ruhsatsız yapılaşmaya ilişkin ilgi (a) encümen kararıyla 3194 sayılı İmar Kanunun 42. maddesi gereği idari para cezası ve aynı kanunun 32. maddesi uyarınca aykırılığın giderilmesi için bir ay mühlet verilmiştir. Bahsi geçen yapıya ilişkin yapı sahibi tarafından alınan; yapı kayıt belgesinin Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünün ilgi (b) yazısıyla, yapının 31.12.2017 tarihinden sonra yapıldığının belirlenmesi nedeniyle belge iptali yapılmıştır. Bu nedenle yapı kayıt belgesinin iptali gerçekleşen yapının mal sahibi tarafından ruhsatlandırılmadığı yada yıkılmadığı ekte bulunan fotoğraflardan görülmektedir. 3194 Sayılı İmar Kanununun 32. maddesi gereğince; ruhsatsız yapının mal sahibi tarafından ruhsatlandırılmaması yada yıkılmaması sebebiyle; Belediye ekipleri tarafından ruhsatsız yapının yıkımının yapılmasına ve masraflarının yapı sahibi(T.C:199******78) Nuri EŞİYOK' tan tahsil edilmesi hususunun görüşülmesi.

18-Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 13.10.2020 tarih E.14117 sayılı yazısına istinaden; Şehrimiz Duatepe mahallesi, 106 pafta, 813 ada 9 nolu parselde yer alan incir bahçesi niteliğindeki taşınmazın 2 'ye ifraz işlemi hususunun görüşülmesi.

19-Belediyemiz Zabıta Müdürlüğü’nün 13.10.2020 tarih E.14118 sayılı yazısına istinaden; Müdürlüğümüze 28.09.2020 tarihinde intikal eden 02.08.2020 tarih ve 2003479091  sayılı CİMER başvurusuna istinaden; İlçemiz Toki Mahallesi adresinde doğu çevre yolu ile Tire Bayındır yolunun kesiştiği alanda bulunan İmalathane vasıflı depolar hakkında yapılan şikayetin değerlendirilmesi neticesinde, Toki Mahallesi  Hasan Tahsin Caddesi 10/B nolu işyerinin Belediyemizden işyeri Açma ve çalıştırma Ruhsatı almaksızın faaliyet gösterdiğinden dolayı İşyeri Açma ve Çalıştırma Yönetmeliğinin 6.maddesi gereğince Zabıt Varakası tanzim edilmiş olup, söz konusu işyerine 07.10.2020 tarih ve 682 sayılı Encümen kararınca 392,00 TL idari para cezası ve işyeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatı alabilmesi için  15 gün süre verilmiştir. Mustafa Nuri KUTLU tarafından  Toki Mahallesi Hasan Tahsin Caddesi No:10/B  adresinde faaliyet gösteren işyerinin başka bir adrese nakil işlemi yapılacağından dolayı, tanzim olunan Zabıt Varakasının iptaline dair hususunun görüşülmesi.

20-Belediyemiz İşletme ve İştirakler Müdürlüğü’ nün 13.10.2020 tarih ve E.14130 sayılı yazısına istinaden;5174 Sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Kanunu'nun 24. ve 25. maddeleri gereğince (2020) yılı  munzam aidatın bedelini teşkil eden 957,33 TL nin  ödenmesi gerekmektedir.Bu nedenle Tire Belediyesi adına tahakkuk ettirilen 2020 yılı munzam  aidat tutarını teşkil eden (987,33 TL.) nin Tire Ticaret Odası'na ödenebilmesi hususunun görüşülmesi.

21-Belediyemiz Zabıta Müdürlüğü’ nün 14.10.2020 tarih ve E.14233 sayılı yazısına istinaden;İlçemiz pazarı olan Salı günleri  Aydınoğlu Caddesi  üzerinde sergi açan pazarcı esnafının  sergi yeri tahsis bilgileri ekli listede sunulmuş olup, gerektiğinde M2 cinsinden düzenleme yapma hakkı saklı kalmak kaydıyla gerekli kararın alınması hususunun görüşülmesi.

22-Belediyemiz Zabıta Müdürlüğü’ nün 14.10.2020 tarih ve E.14231 sayılı yazısına istinaden; İlçemiz pazarı olan Salı günleri Yeni Gümüşpala Caddesi 23 nolu sergi yerinin Ayşe ÇETİN tahsis edilmesi hususunun görüşülmesi.

23-Belediyemiz Zabıta Müdürlüğü’ nün 14.10.2020 tarih ve E.14232 sayılı yazısına istinaden; İlçemiz pazarı olan Salı günleri  İbnimelek Caddesi  üzerinde sergi açan pazarcı esnafının  sergi yeri tahsis bilgileri ekli listede sunulmuş olup, gerektiğinde M2 cinsinden düzenleme yapma hakkı saklı kalmak kaydıyla gerekli kararın alınması hususunun görüşülmesi.

24-Belediyemiz Zabıta Müdürlüğü’ nün 14.10.2020 tarih ve E.14234 sayılı yazısına istinaden; İlçemiz pazarı olan Salı günleri  Portakal Pazarı üzerinde sergi açan pazarcı esnafının  sergi yeri tahsis bilgileri ekli listede sunulmuş olup, gerektiğinde M2 cinsinden düzenleme yapma hakkı saklı kalmak kaydıyla,  gerekli kararın alınması hususunun görüşülmesi.

25-Belediyemiz Zabıta Müdürlüğü’ nün  14.10.2020 tarih ve E.14235 sayılı yazısına istinaden;İlçemiz pazarı olan Salı günleri müstahsil pazarcıların bulunduğu Yeni Aydınoğlu Caddesinde taraflarına tahsisli sergi yerlerini ,  Pazar Yerleri Hakkındaki Yönetmeliğinin 27.maddesinin ( c ) bendi "Hukuken geçerli bir mazereti bulunmaksızın, satış yerini üst üste üç (3) kez  veya bir takvim yılında sekiz (8) kez kullanmayanların tahsisleri Belediye Encümenince iptal edilir" gereğince, ilişikte sunulan Tutanakta ismi geçen pazarcı esnafına ait sergi yerlerinin iptal işlemi Müdürlüğümüzce uygun görülmüş olup; gerekli kararın alınmasını hususunun görüşülmesi.

26-Belediyemiz İşletme ve İştirakler Müdürlüğü’nün 14.10.2020 tarih E.14228sayılı yazısına istinaden; Belediyemiz İşletme ve İştirakler Müdürlüğü' ne bağlı Derekahve Kafeteryası 'nda  halkımıza satışa sunulacak olan, ekli listede maliyeti sunulan yeni ürünün satış fiyatının Encümenimizce değerlendirilerek belirlenebilmesi hususunun görüşülmesi.

27-Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün 14.10.2020 tarih E.14229sayılı yazısına istinaden; Mülkiyeti Belediyemiz Tüzel Kişiliğine ait Şehrimiz Kaplan Mahallesi (Kaplan deresi- Göçüklük- Tayyarın yer altı- kaplan bahçesi) mevkiinde bulunan kestane ağaçlarının kiraya çıkılması hususunun görüşülmesi.


 

Encümen Gündemi

1-Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün 24.09.2020 tarih E.13191 sayılı yazsısına istinaden; Mülkiyeti Belediyemiz Tüzel Kişiliğine ait şehrimiz Eğridere Mahallesinde bulunan tarla vasıflı gayrimenkullerin kiraya çıkılması amacıyla 2886 Sayılı Kanunun 45. Maddesi gereğince Açık Arttırma Usulü ile ihaleye çıkılmasına.

2-Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün 24.09.2020 tarih E.13192 sayılı yazsısına istinaden; Mülkiyeti Belediyemiz Tüzel Kişiliğine ait şehrimiz Cambazlı Mahallesinde bulunan tarla vasıflı gayrimenkullerin kiraya verilmesi işinin; 2886 Sayılı Kanununun 45. Maddesi gereğince Açık Arttırma Usulü ile ihaleye çıkılmasına.

3-Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün 24.09.2020 tarih E.13193 sayılı yazsısına istinaden;  Mülkiyeti Belediyemiz Tüzel Kişiliğine ait şehrimiz Osmancık Mahallesinde bulunan gayrimenkullerin kiraya verilmesi işinin; 2886 Sayılı Kanunun 45. Maddesi gereğince Açık Arttırma  Usulü  ile ihaleye çıkılmasına.

4-Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün 24.09.2020 tarih E.13194 sayılı yazsısına istinaden;  Mülkiyeti Belediyemiz Tüzel Kişiliğine ait şehrimiz Saruhanlı Mahallesinde bulunan tarla vasıflı gayrimenkullerin kiraya verilmesi işinin; 2886 Sayılı Kanunun 45. Maddesi gereğince Açık Arttırma Usulü  ile ihaleye çıkılmasına.

5-Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün 24.09.2020 tarih E.13196 sayılı yazsısına istinaden;  Mülkiyeti Belediyemiz Tüzel Kişiliğine ait şehrimiz Yenişehir Mahallesinde bulunan tarla vasıflı gayrimenkullerin kiraya verilmesi işinin; 2886 Sayılı Kanunun 45. Maddesi gereğince  Açık Arttırma Usulü ile ihaleye çıkılmasına.

6-Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün 29.09.2020 tarih E.13397 sayılı yazsısına istinaden;  Mülkiyeti Belediyemiz Tüzel Kişiliğine ait şehrimiz Dere Mahallesi Şamdan Sokak No:9/A adresinde bulunan işyeri (içkisiz Sosyal Tesis) vasıflı taşınmazın kiraya verilmesi işinin; 2886 Sayılı Kanunun 45. Maddesi gereğince  Açık Arttırma Usulü ile ihaleye çıkılmasına.

7-Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün 29.09.2020 tarih E.13398 sayılı yazsısına istinaden;  Mülkiyeti Belediyemiz Tüzel Kişiliğine ait şehrimiz Gökçen Mahallesi,122 ada,21 parsel Şehit Seyhan Kafalı Caddesi No:13 adresinde bulunan taşınmazın kiraya verilmesi işinin; 2886 Sayılı Kanunun 45. Maddesi gereğince Açık Arttırma Usulü ile ihaleye çıkılmasına.

8-Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün 29.09.2020 tarih E.13399 sayılı yazsısına istinaden;  Mülkiyeti Belediyemiz Tüzel Kişiliğine ait şehrimiz Peşrefli Mahallesi,265 ada 1 parsel Körfez Sokak No:18/1 adresinde bulunan taşınmazın kiraya verilmesi işinin; 2886 Sayılı Kanunun 45. Maddesi gereğince  Açık Arttırma Usulü ile ihaleye çıkılmasına.

9-Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün 22.09.2020 tarih E.13054 sayılı yazsısına istinaden;  Mülkiyeti Belediyemiz Tüzel Kişiliğine ait şehrimiz Kireli Mahallesinde bulunan tarla vasıflı gayrimenkullerin kiraya verilmesi işinin; 2886 Sayılı Kanunun 49. Maddesi gereğince Pazarlık Usulü ile ihaleye çıkılmasına.

10-Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün 22.09.2020 tarih E.13052 sayılı yazsısına istinaden;  Mülkiyeti Belediyemiz Tüzel Kişiliğine ait şehrimiz Boynuyoğun Mahallesinde bulunan gayrimenkullerin kiraya verilmesi işinin; 2886 Sayılı Kanunun 49. Maddesi gereğince Pazarlık Usulü ile ihaleye çıkılmasına.

11-Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün 22.09.2020 tarih E.13053 sayılı yazsısına istinaden;  Mülkiyeti Belediyemiz Tüzel Kişiliğine ait şehrimiz Kırtepe Mahallesinde bulunan tarla vasıflı gayrimenkullerin kiraya verilmesi işinin; 2886 Sayılı Kanunun 49. Maddesi gereğince Pazarlık Usulü ile ihaleye çıkılmasına.

12-Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün 22.09.2020 tarih E.13051 sayılı yazsısına istinaden;  Mülkiyeti Belediyemiz Tüzel Kişiliğine ait şehrimiz Peşrefli Mahallesinde bulunan tarla vasıflı gayrimenkullerin kiraya verilmesi işinin; 2886 Sayılı Kanunun 49. Maddesi gereğince Pazarlık Usulü ile ihaleye çıkılmasına.

13-Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün 12.10.2020 tarih E.13991 sayılı yazısına istinaden; İlgi Dilekçe gereği şehrimiz Karateke Mahallesi 111 ada 4 parselde bulunan taşınmazımızın üzerinde 3367 Sayılı yasanın 15. Maddesi gereğince Karateke Köy Tüzel Kişiliği tarafından 02/09/1998 tarih ve 2615 no'lu yevmiye ile konan 10 yıllık takyitin süresi dolduğundan şerhin kaldırılması ile ilgili hususun görüşülmesi.

14-Belediyemiz Zabıta Müdürlüğü’nün 12.10.2020 tarih E.13992 sayılı yazısına istinaden; Yeni Gümüşpala Caddesi 38 nolu sergi yerini kullanmakta  olanAli YANIK'ın  Pazar Yerleri Hakkındaki Yönetmeliğinin 27.maddesinin ( c ) bendi "Hukuken geçerli bir mazereti bulunmaksızın, satış yerini üst üste üç (3) kez  veya bir takvim yılında sekiz (8) kez kullanmayanların tahsisleri Belediye Encümenince iptal edilir" gereğince söz konusu sergi yerinin iptal işlemi Müdürlüğümüzce uygun görülmüş olup; Sayın Encümen Heyetince konunun görüşülmesi.

15-Belediyemiz Emlak ve İstimlak  Müdürlüğü’nün 12.10.2020 tarih E.13993 sayılı yazısına istinaden; İlgi dilekçe gereği Yaşar BUZ Kullanım hakkı Belediyemiz Tüzel Kişiliğine ait olan Arappınarı Piknik alanı mevkiindeki defnelerin kesimini yapmak istemektedir. Konuyla ilgili hususun görüşülmesi.

16-Belediyemiz Zabıta Müdürlüğü’ nün 12.10.2020 tarih E.14057 sayılı yazısına istinaden;İlçemiz Duatepe Mahallesi Yeni Sanayi Sitesi D Blok No:19-21 Tire adresinde faaliyet gösteren Ali İhsan  ARAÇ (Araç Süt Ürünleri ) ünvanlı işyerinde yapılan kontroller neticesinde; mevcut işletmenin  Belediyemizden 13.12.2012 tarih ve 392/74 sıra nolu Tereyağı Üretim-Paketleme ve Soğuk Hava Deposu faaliyet konulu  İşyeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatının mevcut olduğu, ancak yapılan denetimler esnasında  faaliyet konusuna aykırı olarak yoğurt ve peynir  üretimi  yapıldığı tespit edildiğinden  İşyeri Açma ve Çalıştırma Yönetmeliğinin 7/17.maddesi gereğince tanzim olunan Zabıt Varakası hususunun görüşülmesi.

17-Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 12.10.2020 tarih E.14058 sayılı yazısına istinaden; İlçemiz Akçaşehir Mahallesi 13 pafta, - ada, 810 parsel tarla ve incirlik niteliğindeki taşınmaz üzerinde ruhsatsız yapılaşmaya ilişkin ilgi (a) encümen kararıyla 3194 sayılı İmar Kanunun 42. maddesi gereği idari para cezası ve aynı kanunun 32. maddesi uyarınca aykırılığın giderilmesi için bir ay mühlet verilmiştir. Bahsi geçen yapıya ilişkin yapı sahibi tarafından alınan; yapı kayıt belgesinin Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünün ilgi (b) yazısıyla, yapının 31.12.2017 tarihinden sonra yapıldığının belirlenmesi nedeniyle belge iptali yapılmıştır. Bu nedenle yapı kayıt belgesinin iptali gerçekleşen yapının mal sahibi tarafından ruhsatlandırılmadığı yada yıkılmadığı ekte bulunan fotoğraflardan görülmektedir. 3194 Sayılı İmar Kanununun 32. maddesi gereğince; ruhsatsız yapının mal sahibi tarafından ruhsatlandırılmaması yada yıkılmaması sebebiyle; Belediye ekipleri tarafından ruhsatsız yapının yıkımının yapılmasına ve masraflarının yapı sahibi(T.C:199******78) Nuri EŞİYOK' tan tahsil edilmesi hususunun görüşülmesi.

18-Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 13.10.2020 tarih E.14117 sayılı yazısına istinaden; Şehrimiz Duatepe mahallesi, 106 pafta, 813 ada 9 nolu parselde yer alan incir bahçesi niteliğindeki taşınmazın 2 'ye ifraz işlemi hususunun görüşülmesi.

19-Belediyemiz Zabıta Müdürlüğü’nün 13.10.2020 tarih E.14118 sayılı yazısına istinaden; Müdürlüğümüze 28.09.2020 tarihinde intikal eden 02.08.2020 tarih ve 2003479091  sayılı CİMER başvurusuna istinaden; İlçemiz Toki Mahallesi adresinde doğu çevre yolu ile Tire Bayındır yolunun kesiştiği alanda bulunan İmalathane vasıflı depolar hakkında yapılan şikayetin değerlendirilmesi neticesinde, Toki Mahallesi  Hasan Tahsin Caddesi 10/B nolu işyerinin Belediyemizden işyeri Açma ve çalıştırma Ruhsatı almaksızın faaliyet gösterdiğinden dolayı İşyeri Açma ve Çalıştırma Yönetmeliğinin 6.maddesi gereğince Zabıt Varakası tanzim edilmiş olup, söz konusu işyerine 07.10.2020 tarih ve 682 sayılı Encümen kararınca 392,00 TL idari para cezası ve işyeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatı alabilmesi için  15 gün süre verilmiştir. Mustafa Nuri KUTLU tarafından  Toki Mahallesi Hasan Tahsin Caddesi No:10/B  adresinde faaliyet gösteren işyerinin başka bir adrese nakil işlemi yapılacağından dolayı, tanzim olunan Zabıt Varakasının iptaline dair hususunun görüşülmesi.

20-Belediyemiz İşletme ve İştirakler Müdürlüğü’ nün 13.10.2020 tarih ve E.14130 sayılı yazısına istinaden;5174 Sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Kanunu'nun 24. ve 25. maddeleri gereğince (2020) yılı  munzam aidatın bedelini teşkil eden 957,33 TL nin  ödenmesi gerekmektedir.Bu nedenle Tire Belediyesi adına tahakkuk ettirilen 2020 yılı munzam  aidat tutarını teşkil eden (987,33 TL.) nin Tire Ticaret Odası'na ödenebilmesi hususunun görüşülmesi.

21-Belediyemiz Zabıta Müdürlüğü’ nün 14.10.2020 tarih ve E.14233 sayılı yazısına istinaden;İlçemiz pazarı olan Salı günleri  Aydınoğlu Caddesi  üzerinde sergi açan pazarcı esnafının  sergi yeri tahsis bilgileri ekli listede sunulmuş olup, gerektiğinde M2 cinsinden düzenleme yapma hakkı saklı kalmak kaydıyla gerekli kararın alınması hususunun görüşülmesi.

22-Belediyemiz Zabıta Müdürlüğü’ nün 14.10.2020 tarih ve E.14231 sayılı yazısına istinaden; İlçemiz pazarı olan Salı günleri Yeni Gümüşpala Caddesi 23 nolu sergi yerinin Ayşe ÇETİN tahsis edilmesi hususunun görüşülmesi.

23-Belediyemiz Zabıta Müdürlüğü’ nün 14.10.2020 tarih ve E.14232 sayılı yazısına istinaden; İlçemiz pazarı olan Salı günleri  İbnimelek Caddesi  üzerinde sergi açan pazarcı esnafının  sergi yeri tahsis bilgileri ekli listede sunulmuş olup, gerektiğinde M2 cinsinden düzenleme yapma hakkı saklı kalmak kaydıyla gerekli kararın alınması hususunun görüşülmesi.

24-Belediyemiz Zabıta Müdürlüğü’ nün 14.10.2020 tarih ve E.14234 sayılı yazısına istinaden; İlçemiz pazarı olan Salı günleri  Portakal Pazarı üzerinde sergi açan pazarcı esnafının  sergi yeri tahsis bilgileri ekli listede sunulmuş olup, gerektiğinde M2 cinsinden düzenleme yapma hakkı saklı kalmak kaydıyla,  gerekli kararın alınması hususunun görüşülmesi.

25-Belediyemiz Zabıta Müdürlüğü’ nün  14.10.2020 tarih ve E.14235 sayılı yazısına istinaden;İlçemiz pazarı olan Salı günleri müstahsil pazarcıların bulunduğu Yeni Aydınoğlu Caddesinde taraflarına tahsisli sergi yerlerini ,  Pazar Yerleri Hakkındaki Yönetmeliğinin 27.maddesinin ( c ) bendi "Hukuken geçerli bir mazereti bulunmaksızın, satış yerini üst üste üç (3) kez  veya bir takvim yılında sekiz (8) kez kullanmayanların tahsisleri Belediye Encümenince iptal edilir" gereğince, ilişikte sunulan Tutanakta ismi geçen pazarcı esnafına ait sergi yerlerinin iptal işlemi Müdürlüğümüzce uygun görülmüş olup; gerekli kararın alınmasını hususunun görüşülmesi.

26-Belediyemiz İşletme ve İştirakler Müdürlüğü’nün 14.10.2020 tarih E.14228sayılı yazısına istinaden; Belediyemiz İşletme ve İştirakler Müdürlüğü' ne bağlı Derekahve Kafeteryası 'nda  halkımıza satışa sunulacak olan, ekli listede maliyeti sunulan yeni ürünün satış fiyatının Encümenimizce değerlendirilerek belirlenebilmesi hususunun görüşülmesi.

27-Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün 14.10.2020 tarih E.14229sayılı yazısına istinaden; Mülkiyeti Belediyemiz Tüzel Kişiliğine ait Şehrimiz Kaplan Mahallesi (Kaplan deresi- Göçüklük- Tayyarın yer altı- kaplan bahçesi) mevkiinde bulunan kestane ağaçlarının kiraya çıkılması hususunun görüşülmesi.


 

İletişim Merkezi : 0(232) 512 10 59
Fax : 0(232) 511 20 77
Cumhuriyet Mahallesi 29 Ekim Caddesi No:19
İletişim Merkezi : 0(232) 512 10 59
Fax : 0(232) 511 20 77
Cumhuriyet Mahallesi 29 Ekim Caddesi No:19
logo

T.C. Tire Belediyesi

Tüm hakları sakladır. 2019 © T.C. Tire Belediyesi