T.C.

TİRE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

                        Yazı İşleri Müdürlüğü

                   

 

Sayı   : 48461740-05-02-01.2                                                                                      08/01/2021                             

Konu  : Meclis Toplantı Gündemi

 

 

DUYURU

 

Tire Belediye Meclisinin 2021 Yılı Ocak Ayı Olağan Meclis Toplantısı II. Birleşimi 08/01/2021 tarihinde, Saat:19.00’da, Tire Belediyesi Meclis Salonunda gerçekleştirilecek olup; Covıd-19 tedbirleri kapsamında halka açık olmayacaktır. 5393 sayılı Belediye Kanununun 21. maddesi gereği, Toplantı Gündemi aşağıda sunulmuştur.

 

Sayın halkımıza duyurulur.

 

                                                                                                                       Salih Atakan DURAN

                                                                                                                           Belediye Başkanı

 

 

T.C.
TİRE BELEDİYESİ

2021 YILI OCAK AYI TOPLANTISI II. BİRLEŞİMİ

  MECLİS GÜNDEMİ

 

Gündem No   : 48461740-05-01.2                                                   Toplantı Tarihi   : 08/01/2021

Toplantı Yeri  : Tire Belediyesi Meclis Salonu                               Toplantı Saati     : 19.00

 

I. BAŞKAN TARAFINDAN MECLİSİN AÇILIŞI

 

II.  MECLİS ÜYELERİNCE VERİLECEK ÖNERGELERİN GÖRÜŞÜLMESİ

 

 

III.KOMİSYONLARDAN GELEN RAPORLARIN GÖRÜŞÜLMESİ

 

1-Belediyemizin iş ve işlemlerinin daha düzenli yürütülmesi, aksaklığa sebebiyet verilmemesi ve halkımıza daha hızlı ve zamanında hizmet sunulabilmesi için araç alımına ihtiyaç duyulmaktadır. Buna bağlı olarak 237 sayılı Taşıtlar Kanununun 10. Maddesi kapsamında Zabıta  Müdürlüğü bünyesinde kurulacak olan Motorize Zabıta timinde kullanılmak üzere 2 adet T cetveli 18.sırada belirtilen Motosiklet (En fazla 600 cc.lik) taşıt alınmasına, alınacak taşıtların 2021 Mali yılında satın alınan Taşıtlar Listesi T cetveline eklenmesine, tüm iş ve işlemlerin yapılabilmesi hususunda ihtiyaç duyulan uygun donanımlı 2 adet motosiklet satın alınması hususunun, Plan ve Bütçe Komisyonunca “ilgili birimce teklif edildiği şekilde” oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin komisyon raporunun görüşülmesi. (Zabıta Müdürlüğü’nün 31/12/2020 tarih ve E.17741 sayılı Önergesi)

 

2- Belediyemizin iş ve işlemlerinin daha düzenli yürütülmesi, aksaklığa sebebiyet verilmemesi ve halkımıza daha hızlı ve zamanında hizmet sunulabilmesi için araç alımına ihtiyaç duyulmaktadır. 237 sayılı Taşıtlar Kanununun 10. Maddesi kapsamında, Koordinasyon İşleri Müdürlüğü hizmetlerinde kullanılmak üzere 2 adet T cetveli 2. sırada belirtilen Binek Otomobil taşıt alınmasına, İşletme ve İştirakler Müdürlüğü hizmetlerinde kullanılmak üzere 1 adet T cetveli 7. sırada belirtilen Pick-Up (Kamyonet, sürücü dahil 3 veya 6 kişilik) taşıt alınmasına, Temizlik İşleri Müdürlüğü hizmetlerinde kullanılmak üzere 4 adet T cetveli 7. sırada belirtilen Pick-Up (Kamyonet, sürücü dahil 3 veya 6 kişilik) taşıt alınmasına, alınacak taşıtların 2021 Mali yılında satın alınan Taşıtlar Listesi T cetveline eklenmesi, tüm iş ve işlemlerin yapılabilmesi hususunun, Plan ve Bütçe Komisyonunca “ilgili birimce teklif edildiği şekilde” oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin komisyon raporunun görüşülmesi (Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 29/12/2020 tarihli ve E.17641 Sayılı Önergesi)

 

3- Tire Devlet Hastanesinin 11.12.2020 tarihli ve 158.04 sayılı yazısı ile son günlerde baş gösteren Covid-19 Pandemi nedeniyle, hasta sayılarında artış meydana gelmesi ve yoğun bakımlarda yoğunluk yaşanmasından dolayı talep edilen Solunum Cihazı (Ventilatör) satın alınmış olup; İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü ambarına  (40449-2020-1) sicil numarası ile kayıt edilmiştir. Belirtilen Solunum Cihazının (Ventilatör)  5393 Sayılı Belediye Kanununun 15. Maddesi (a) bendi ile 38. Maddesinin (m) bendi ve 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunun 7. Maddesinin (n) bendine istinaden, Tire Devlet Hastanesinin talebi üzerine satın alınan Solunum Cihazının Tire Devlet Hastanesine  hibe edilmesi  hususunun, Plan ve Bütçe Komisyonu, Hukuk Komisyonunca “5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7. Maddesi gereği solunum cihazının Tire Devlet Hastanesine hibe edilmesi, ilgili birimce teklif edildiği şekilde” oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin komisyon raporunun görüşülmesi (Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 31/12/2020 tarihli ve E.17718 Sayılı Önergesi)

 

4- İbni Melek Mahallesi Samim ÜZER Caddesi üzerinde bulunan ve Tire Belediyesi tarafından yapılan parka (apollo cafe üstü, tenis kortu yanı) İzmir Adliyesi önünde şehit edilen, şehit polis memurumuz Fethi SEKİN’in isminin verilmesini hususunun, Hukuk Komisyonunca oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin komisyon raporunun görüşülmesi. (MHP Meclis Üyeleri Arif DEMİRKAN, Okan ÇULHA, Hasan ÇELTİK ve Nafiz KÜKRER’in 04/01/2021 tarihli ve E.119 Sayılı Önergesi)

 

5-Mülkiyeti Belediyemiz Tüzel Kişiliğine ait Şehrimiz Yeni Mahalle 669 ada 36 parselde bulunan gayrimenkulün 10 (on) yıl süre ile kiralanması hususunun, Hukuk Komisyonunca oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin komisyon raporunun görüşülmesi.(Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün 31/12/2020 tarih ve E.17697 sayılı Önergesi)

 

6-Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 2020/27 genelgesi hükümleri gereği, Belediyemiz gayrimenkullerinde kiracı olarak bulunan ve Covit-19 pandemi sürecinde faaliyetleri durdurulmuş  ve bazı işletmelerin faaliyetlerinde ise kısıtlamalara gidilmiştir. Pandemi sürecinde  alının tedbirlerin halen devam ediyor olması nedeniyle, faaliyetleri durdurulan  işletmelerin faaliyette bulunamadığı ve ekonomik kayıplara uğradığından dolayı kapalı olduğu döneme ilişkin olarak kira bedellerinin tahsil edilmemesi ve bu süreler kadar sözleşme süresinin uzatılması,  yine pandemi sürecine bağlı olarak  faaliyetlerinde azalma meydana gelen işyerlerinden  tahsil edilecek olan, Aralık 2020-Ocak 2021 ve Şubat 2021 dönemine ait kira bedellerinin ertelenmesi hususunun, Hukuk Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonunca”1-Faaliyetlerinde azalma meydana gelen işyerlerinin Aralık-2020, Ocak-2021, Şubat-2021 aylarına ait kira bedellerinin 15.06.2021 tarihine kadar ödenmesinin ertelenmesi, ertelenen kiraların 15.06.2021 tarihinden başlamak üzere 6 (altı ) eşit taksitte ödenmesi, 2-Faaliyetleri durdurulan veya faaliyette bulunamayan işletmelerde ise  faaliyette bulunmadığı dönemin kira bedellerinin tahsil edilmemesi ve ayrıca faaliyette bulunmadığı süre kadar sözleşme sürelerinin  uzatılması, 3-Pandemi sürecinin devam etmesi ve Genel İdarenin işyerlerinin faaliyetlerini kısıtlama kararını uzatması halinde, Genel İdarenin belirleyeceği ek süre kadar erteleme ve uzatma kararlarımızdaki sürelerin uzatılması” görüşü doğrultusunda Hukuk Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonunca oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin komisyon raporlarının görüşülmesi. (Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün 31/12/2020 tarih ve E.17719 sayılı Önergesi)

 

IV- GÜNDEM DIŞI KONUŞMA TALEBİ

V- TOPLANTIYA KATILAMAYAN MECLİS ÜYELERİNİN MAZERETLERİNİN

GÖRÜŞÜLMESİ

VI- TOPLANTI GÜN VE SAATİNİN TESPİTİ VE KAPANIŞ.

                                                                                                                            

                                                                                                                            Salih Atakan DURAN

                                                                                                                                 Belediye Başkanı

08.01.2021_ocak_ayi_meclis_gundem_2.birlesim-_duyuru_06064.pdf

Paylaş