KORUMA AMAÇLI İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ

KORUMA AMAÇLI İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ

İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 11.06.2018 tarih, 05.726 sayılı kararı ile KAUİP-14812,3 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli koruma amaçlı uygulama imar planı değişiklik önerisi 11.09.2017 tarih 05.1102 sayılı Büyükşehir Meclisi kararı ile uygun görülmüş olup, İzmir 1 numaralı kültür varlıklarını koruma bölge kurulunun 26.07.2018 tarih 7819 sayılı kararı ile de uygun bulunarak 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi

İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 11.06.2018 tarih, 05.726 sayılı kararı ile KAUİP-14812,3 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli koruma amaçlı uygulama imar planı değişiklik önerisi 11.09.2017 tarih 05.1102 sayılı Büyükşehir Meclisi kararı ile uygun görülmüş olup, İzmir 1 numaralı kültür varlıklarını koruma bölge kurulunun 26.07.2018 tarih 7819 sayılı kararı ile de uygun bulunarak 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu 7/b maddesi uyarınca onaylanmıştır. Onaylanan söz konusu 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Belediye Başkanlığımızca, 27.09.2018 tarihi ile 29.10.2018 tarihi mesai bitimine kadar 1 ay süreyle askıya çıkartılmıştır.

İlgili Haberler