• KORUMA AMAÇLI İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ

    KORUMA AMAÇLI İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ

    İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 11.06.2018 tarih, 05.726 sayılı kararı ile KAUİP-14812,3 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli koruma amaçlı uygulama imar planı değişiklik önerisi 11.09.2017 tarih 05.1102 sayılı Büyükşehir Meclisi kararı ile uygun görülmüş olup, İzmir 1 numaralı kültür varlıklarını koruma bölge kurulunun 26.07.2018 tarih 7819 sayılı kararı ile de uygun bulunarak 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi

  • EK SINAV SONUÇLARI

    EK SINAV SONUÇLARI

      T.C. TİRE BELEDİYESİ                                                                                                                                                       375 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN GEÇİCİ 23 VE GEÇİCİ 24 ÜNCÜ MADDELERİNİN UYGULANMASINA DAİR USUL VE ESASLARIN 39 UNCU MADDESİ KAPSAMINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN EK SINAV SONUÇLARI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              S.NO. AD-SOYAD TC. KİMLİK NO SONUÇ 1. DAVUT AKBAŞAK 2702905**** BAŞARILI