• İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ

    İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ

    Şehrimiz Peşrefli Mahallesi L19- C-12- c-3a paftasında 110 Ada 7 ve 8 Parseller üzerinde akaryakıt ve LPG servis istasyonu alanı olarak düzenlenmesine yönelik hazırlanan UİP35 850 Belediye Meclisi’nin 11 Şubat 2019 tarih ve 05.128 sayılı kararı ile uygun bulunmuş olup uygun bulunan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği belediye başkanlığımızca 16 Nisan 2019 tarihi ile

  • TİRE BELEDİYESİ ETİK KOMİSYONU

    TİRE BELEDİYESİ ETİK KOMİSYONU

    Kamu görevlileri etik davranış ilkeleri ile başvuru usul ve esasları hakkında yönetmeliğin 29. maddesine istinaden, idaremiz etik komisyonu güncellenmiştir. Etik Komisyon Listesi ekte gösterildiği gibidir.