Mehmet Bey Cami

Untitled Document
Mehmet Bey Cami, Tire’nin Dere Mahallesi Alacamescit semtinde yer almaktadır. Caminin adı da kayıtlarda Alacamescit olarak geçmektedir; Caminin asıl banisi bilinmemekle birlikte asıl bani olarak, camiyi onaran Hüsam Dede'nin (Hüsamettin) oğlu Mehmet Bey'in adı geçmektedir. Tüm vakıf kayıtlarında caminin Emir Mehmet tarafından onarıldığı bilgisinin bulunması, camiyi daha önceki bir tarihe götürmektedir.
 
Gerek Tire Şer'iye Sicil Defterleri'nde, gerek, yukarıda sözü edilen 1531 tarihli Evkaf Defteri kayıtları birliktelik göstermektedir; “Mescid-i mezbur harabeye müteveccih olup Mehmet Bey nam sahibilhayr tarafından tamir edilip cami olmuştur.” Bu bilgiyi esas alacak olursak Mehmet Bey, caminin ikinci banisidir ki Tire camilerinin bazılarında bu şekilde ikinci bani adları görülmekte ve camiler sonraki adlarla anılmaktadır.
 
Caminin kuzeyinde de Meh-met Bey'in kardeşi Osman Ağa'nın Medresesi yer almaktaydı. Aydın Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nün kayıtlarında, Mehmet Bey'in kardeşi Osman Ağa'nın bu camiye vakfı olduğu anlaşılmaktadır.
 
Mehmet Bey Camisi, mimari özellikleri itibariyle minaresinde kısa üçgenli küpten sonra gövde iki sıra süslü şeritle başlar, tuğlaların dizilmesiyle zikzak formlar verilmiş olan iki sıra süsleme arasında yine tuğlaların yaptığı baklava biçimli koyu renkli bezemeler yukarıdaki süslü ince şeride kadar dizelerle uzanırlar. Sonra gelen beyaz bir bilezik, alt gövde süslemelerini, şerefe altına dek devam eden iç içe geçmiş Y motiflerin oluşturduğu bezemeli bölümden ayırır. Son cemaat yeri iki kubbeli olan caminin son cemaat yerinin bir duvarı çeşmedir. Caminin yanında taş ve tuğla işçiliği bir arada görülmektedir. Minaresi tek şerefelidir.
 
Kaynak: Prof. Dr. Mehmet Şeker