Ali Han Mescidi

Ulu Cami doğusunda yer alan mescit, buradaki Orta medrese bahçesinde bulunmaktadır.
 
Alihan, Batı Anadolu'nun özellikle Büyük ve Küçük Menderes havzalarının en kayda değer adlarının başında yer almaktadır. Beylik devrinin efsanevi isimlerindendir. Alihan adı Aydın Sancağı ile adetâ özdeşleşmiş gibidir. Sancak kazalarından Bozdoğan, Söke ve Sart'da Alihan köyleri bulunurken, Birgi'de Alihan Boğazı gibi coğrafi terimlerde de adına rastlanmaktadır.
 
Zaviyenin alt katındaki türbe kitabesi esas alınacak olunursa; Alihan Zaviyesi Ulucami ile birlikte kitabesel anlamda en eski ve öncül yapılardan olması gerekir.
 
Kaynak: A. Munis Armağan