Theos Mozolesi

Tire’nin Halkapınar Köyü yakınlarında yer alan Mezar Anıtının kime ait olduğu bugün halen arkeologlar arasında tartışma konusu olmakla beraber, M.Ö. 246 Efes'te ölen Selevkos Devleti Krallarından II. Theos adına yaptırıldığı görüşü ağır basmaktadır. Mezar civarında ayrıca arkaik çağa tarihlenen bir tümülüs bulunmaktadır. Bir kaide üzerine tapınak formunda inşa edilen Anıt Mezar, korint nizamındaki sütun başlıkları süslemekte idi. Ayrıca mezar çatısında dekoratif grifonlar ile taş vazo tasvirleri yer almaktaydı. Lahtin üzerinde yarı uzanmış kişi, mezarın sahibini temsil etmektedir.

Kaynak: A. Munis Armağan