Sire (Sır) Hatunlar Mescidi

Untitled Document
Evliya Çelebi Tire’nin kurucusu olarak Sire Hatun’u göstermekte ve onun İranlı bir melike olduğundan söz etmektedir. Bugüne değin, Sire Hatun ile ilgili bu bilgiyi doğrulayıcı herhangi bir belgeye rastlanılmamıştır. Ancak, kaynaklarda Tire adı olarak “Sire” adı kullanılmıştır.
 
Paşa Mahallesi, Çapraz semtinde bulunan iki katlı yapı vakıf kayıtlarında Sire Hatun mescidi olarak yer almaktadır. İki katlı binanın alt katı türbe üst katı zaviyedir. Zaviye daha sonra mescide dönüştürülmüştür. Türbede ise Sire Hatun’un kızları ifadesiyle 7 kız mezarı bulunmaktadır.
 
Halk arasında gizemliliği konu alan efsanelerine göre Sır Hatunlar adıyla anılan Sire Hatunlar Türbesinde yatanların Buğday Dede’nin kızları ya da torunları olduğu söylenmektedir.
 
Türbe, mimari açıdan beylik devri plan tipini taşıması nedeniyle de ayrı bir değer taşımaktadır.
 
Kaynak: A. Munis Armağan