Yalınayak Cami

Yalınayak Camii, bağlı olduğu külliyenin bir parçasıdır. Bânisi Hasan Çavuş, Kanuni ve Sultan II. Selim Devri Sadrazamlarından, Ferhat Paşa'nın oğludur.

Halk arasında, bu caminin, Mimar Sinan'ın plânından çıktığı yolunda söylentiler varsa da, eserin Mimar Sinan'a ait olduğunu belirten bir kitâbeye henüz rastlanmamıştır.

Ancak aynı dönem sadrazamlarından Siyavuş Paşa'nın camiye hediye ettiği ve halen camide bulunan şamdanlardan birinin sahibi olduğu düşünülürse, bu sav'ın ciddi olabileceği akla gelir ki, bu nedenle caminin 16. yüzyıl eserlerinden olduğunu söylemek yanlış olmaz.

Camii hareminin, her cepheden genişleyen plânı ve iç dekorasyonu, Tire Camileri içinde seçkin bir yer kazanmasına sebeb olmuştur.

Özellikle bu camide görülen mihrap, minber ve kalem işçiliği yanında şadırvanını bir bordür halinde çevreleyen çiçek bezemeleri, camiye gösterilen ilginin kanıtıdır.

Külliye ünitelerinden medrese yıkılmış olup diğer ünitelerinden hamamı ise, ayaktadır. Caminin, oldukça süslemeli son cemaât yeri, beş bölmeli olup, minaresi batı yönünde yer almaktadır.

Kaynak: A. Munis Armağan