Kurt ve Doğancıyan Zaviyesi

Untitled Document

Kurt ve Doğancıyan Zaviyesi, Aydınoğulları Doğancıları ile, yine Aydınoğullarının Başkent Kadılarından, Kurt Bey tarafından 14. yüzyılda yaptırılmıştır. Bu eser, değişik özellikleri nedeniyle, yalnız Kent tarihi açısından değil, Türkiye tarihi açısından da değer taşımaktadır.

Tire'nin Paşa Mahallesi, Kayalık Semtinde bulunan ve çevrede daha çok Güdük Minare olarak tanınan Zaviye, iki hücreli olup, bu hücreler, doğubatı doğrultusunu paylaşmaktadır.

Minaresi, Tire minareleri içinde seçkin bir yere sahiptir. Doğudaki hücrenin üst örtüleri şitli kayraklardan oluşmaktadır. Kayıtlarda, Kurt Bey'in adı kimi kez, Şeyh Sücaeddin olarak geçtiği halde, halk kendisinden “Soğan Dede” olarak söz etmektedir.

Kaynak: A. Munis Armağan