04.08.2014 Tarih ve 210 Nolu Meclis Kararı

  

             T.C.

  TİRE BELEDİYE

MECLİSİ                                                                                     

KARAR ÖZETİ           :

Atatürk Mahallesi, 31 L-III A pafta, 1454 ada, 1 parsel üzerinde yapılması düşünülen dershane ve talebe misafirhanesi ile ilgili arka çekme mesafesinin h/2 yerine daha önce verildiği gibi 3 metre olarak düzenlenmesi talebinin incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesine dair karar.

KARAR NO  :      210 

KARAR TA.  : 04.08.2014 

 

                   Gökhan ÜRÜ'nün 04.08.2014 tarihli dilekçesi Meclisimizde okunup işin müzakeresi yapıldıktan sonra gereği düşünüldü.

            Tire Atatürk Mahallesi, 31 L-IIIA pafta, 1454 ada, 1 parsel üzerinde dersane ve talebe misafirhanesi amaçlı bina yapmak istediğinden bahisle arka çekme mesafesinin h/2 yerine daha önceden verildiği gibi 3 metre olarak düzenlenmesi talebinde bulunan Gökhan ÜRÜ'nün vaki talebi üzerine Meclisimizde yapılan değerlendirmede, söz konusu talebin evvelemirde tetkik olunmak üzere İmar Komisyonuna havalesine,

            Belediyemiz Meclisinin Onsekizinci Seçim Devresi Birinci Yılı Ağustos/2014 Ay'ı Normal Toplantılarının 04.08.2014 tarihli birleşiminde işaretle oylanmak suretiyle  26 kabul oyla oybirliği  ile karar verildi.

 

           

 

 

      TAYFUR ÇİÇEK                         Bahadır ÖZTÜRK                     Nazmi BEZCİ

BELEDİYE BAŞKANI                            KÂTİP                                     KÂTİP