04.08.2014 Tarih ve 209 Nolu Meclis Kararı

  

             T.C.

  TİRE BELEDİYE

MECLİSİ                                                                                     

KARAR ÖZETİ           :

5393 Sayılı Kanunun 48. maddesi gereğince “Kırsal Hizmetler Müdürlüğü”kurulmasına, norm kadromuzda mevcut 2. dereceli Su Kanalizasyon Müdürü kadrosunun kaldırılarak 1. dereceli “Kırsal Hizmetler Müdürü” kadrosunun ihdas olunmasına dair karar.

KARAR NO  :      209 

KARAR TA.  : 04.08.2014 

 

 

            Belediyemiz İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 4.8.2014 tarih ve 397 sayılı tezkeresi Meclisimizde okunup işin müzakeresi yapıldıktan sonra gereği düşünüldü.

            5393 sayılı Kanunun 48. maddesi gereğince “Kırsal Hizmetler Müdürlüğü” kurulmasına ihtiyaç duyulduğundan bahisle Kırsal Hizmetler Müdürlüğü'nun kurulup onaylanmasına, Belediyemiz norm kadrosunda mevcut 2. dereceli Su Kanalizasyon Müdürü kadrosunun kaldırılarak 1. dereceli “Kırsal Hizmetler Müdürü” kadrosunun ihdas olunmasına,

            Belediyemiz Meclisinin Onsekizinci Seçim Devresi Birinci Yılı Ağustos/2014 Ay'ı Normal Toplantılarının 04.08.2014 tarihli birleşiminde işaretle oylanmak suretiyle  26 kabul oyla oybirliği  ile karar verildi.

 

           

 

 

      TAYFUR ÇİÇEK                         Bahadır ÖZTÜRK                     Nazmi BEZCİ

BELEDİYE BAŞKANI                            KÂTİP                                     KÂTİP