04.08.2014 Tarih ve 208 Nolu Meclis Kararı

              T.C.

  TİRE BELEDİYE  

MECLİSİ

                                                                                   
KARAR ÖZETİ           :

Tire Belediye Spor Kulübü Başkanlığı'nın talebi üzerine mülkiyeti Belediyemiz tüzel kişiliğine ait Adnan Menderes Bulvarı, Mahmut Aşık Caddesi, Ali Okan Caddesi, İstasyon Caddesi, Şehitler Parkı önünde bulunan reklam panoları ile Faik Tokluoğlu Bulvarı üzerindeki Tire Park AVM doğusunda kalan yeşil alanın Faik Tokluoğlu Bulvarına cephe alan bölümünün, İstasyon Caddesi hastane kavşağı güneyinde kalan yeşil alanın taraflarına tahsis olunmasına dair karar.

 

KARAR NO  :      208

KARAR TA.  : 04.08.2014                                                                               

 

 

               Tire Belediye Spor Kulübü Başkanlığı'nın 01.08.2014 tarihli dilekçeleri Meclisimizde okunup işin müzakeresi yapıldıktan sonra gereği düşünüldü.

            Belediyemize ait Adnan Menderes Bulvarı, Mahmut Aşık Caddesi, Ali Okan Caddesi, İstasyon Caddesi, Şehitler Parkı önünde bulunan reklam panolarının ve Faik Tokluoğlu Bulvarı üzerinde bulunan Tire Park AVM'nin doğusunda kalan yeşil alanın Faik Tokluoğlu Bulvarı'na cephe alan bölümünün, İstasyon Caddesi Hastane Kavşağı güneyinde kalan yeşil alanın Tire Belediye Spor Kulübüne tahsisine,

            Belediyemiz Meclisinin Onsekizinci Seçim Devresi Birinci Yılı Ağustos/2014 Ay'ı Normal Toplantılarının 04.08.2014 tarihli birleşiminde işaretle oylanmak suretiyle  Belediyemiz Meclis Üyelerinden Ali TAYKUT, Ali AYYILDIZ, Yahya SALDIK, Fatoş Banu YILDIRIR ŞEN, Hüseyin ÖZTÜRK, M.Selman İÇELLİ 'nin red, İsmail TAPKIN, Mustafa MALTEPE'nin çekimser oylarına karşılık 18  kabul oyla oyçokluğu   ile karar verildi.

 

           

 

 

      TAYFUR ÇİÇEK                         Bahadır ÖZTÜRK                     Nazmi BEZCİ

BELEDİYE BAŞKANI                            KÂTİP                                     KÂTİP