04.08.2014 Tarih ve 207 Nolu Meclis Kararı

              T.C.

  TİRE BELEDİYE  

MECLİSİ

                                                                                    KARAR ÖZETİ           :

2464 Sayılı Kanunun 97. maddesi gereğince Tire İlçe Merkezinde ve 6360 Sayılı Kanun gereği bağlanan yerlerde Belediye nikah salonu, evler, dış mekan vs. salonlarda isteğe bağlı olacak nikahlardan yol karşılığı alınacak ücret tarifesinin belirlenmesi için konunun Tarife Komisyonuna havalesine dair karar.

KARAR NO  :      207

KARAR TA.  : 04.08.2014                                                                               

 

 

                 Belediyemiz Özel Kalam Mlüdürlüğünün 04.08.2014 tarih 1223 sayılı tezkeresi Meclisimizde okunup işin müzakeresi yapıldıktan sonra gereği düşünüldü.

            2464 Sayılı Kanunun 97. maddesi gereğince Tire İlçe Merkezinde ve 6360 Sayılı Kanun gereği bağlanan yerlerde Belediye nikah salonu, evler, dış mekan vs. salonlarda isteğe bağlı olacak nikahlardan yol karşılığı alınacak ücre tarifesinin  belirlenmesi için konunun Tarife Komisyonuna havalesine,

            Belediyemiz Meclisinin Onsekizinci Seçim Devresi Birinci Yılı Ağustos/2014 Ay'ı Normal Toplantılarının 04.08.2014 tarihli birleşiminde işaretle oylanmak suretiyle  26 kabul oyla oybirliği  ile karar verildi.

 

           

 

 

      TAYFUR ÇİÇEK                         Bahadır ÖZTÜRK                     Nazmi BEZCİ

BELEDİYE BAŞKANI                            KÂTİP                                     KÂTİP