04.08.2014 Tarih ve 206 Nolu Meclis Kararı

 

             T.C.

  TİRE BELEDİYE                                                                                     KARAR ÖZETİ           :

         MECLİSİ    


                                                                                    6360 sayılı Kanun gereği

KARAR NO  :      206                                                tüzel kişiliği kaldırılan ve mahalle olarak Beledi

KARAR TA.  : 04.08.2014                                        yemize bağlanan köylerde mevcut Sondaj kuyularından elde edilen tarımsal                                                                                                                                                                            amaçlı kullanma suyunun saat bazında satış ücret tarifesinin

                                                                                     belirlenmesi için konunun Tarife Komisyonuna havale olunmasına dair karar.

 

 

            Belediyemiz Özel Kalam Mlüdürlüğünün 01.08.2014 tarih 1222 sayılı tezkeresi Meclisimizde okunup işin müzakeresi yapıldıktan sonra gereği düşünüldü.

            6360 Sayılı Kanun gereği tüzel kişilikleri kaldırılarak mahalle olarak Belediyemize bağlanan köylerde mevcut sondaj kuyularından elde edilen Tarımsal Sulama Amaçlı kullanılan suyun saat bazında satış ücret tarifesinin belirlenmesi için konunun Tarife Komisyonuna havalesine,

            Belediyemiz Meclisinin Onsekizinci Seçim Devresi Birinci Yılı Ağustos/2014 Ay'ı Normal Toplantılarının 04.08.2014 tarihli birleşiminde işaretle oylanmak suretiyle  26 kabul oyla oybirliği  ile karar verildi.

 

           

 

 

      TAYFUR ÇİÇEK                         Bahadır ÖZTÜRK                     Nazmi BEZCİ

BELEDİYE BAŞKANI                            KÂTİP                                     KÂTİP