Ahşap Oymacılığı

Untitled Document
Türk el sanatları içinde, ahşap oyma işçiliği kendine özgü bir yere sahiptir. Dini yapıların minber, pencere, kapı ve tavan süslemelerinde dikkati çeken ağaç oyma sanatı, bir bakıma Türklerin sanatsal kimliğinin kanıtıdır. Geometrik ve bitkisel motiflerin kimi kez ayrı ayrı, kimi kez birlikte ele alındıkları bu sanat dalı, ne yazık ki günümüze pek az örnek getirebilmiştir. Tire’de dini yapıların dışında, konakların benzer süslemeleri de aynı durumdadır. Yeşil İmaret, Yeniceköy ve Kazanoğlu Camilerinin kapı ve pencerelerinde görülen işçilik, yıpranmalarına karşılık güzelliklerini koruyan örneklerdir.
 
Evlerdeki ve Tire Camilerindeki kapı, pencere, dolap kanatlarına, sandık ve ayna gibi diğer ahşap eserlere bakıldığında ağaç oymacılığın Tire’de  çok eski ve parlak bir geçmişe sahip olduğu anlaşılmaktadır.
 
Özellikle ev eşyalarında ve bazı dini mekanların kapı pencere kısımlarında kullanılan ahşap işçiliklere dikkatlice bakmak Tireli ahşap sanatçılarının ince zekalarının sanat ve estetik anlayışlarının orijinaliğini kavramak açısından önemli ipuçları verecektir.
 
Ahşap oymacılık ve işçiliği Tire’de halen Hüseyin Usta gibi bir iki kişi tarafından geleneksel yöntemler ile devam ettirilmekte.
 
Kaynak: Burcu Aydınoğlu