İdari Yapılanma

Untitled Document
Tire tarihi seyri içinde her dönem önemli bir yerleşim merkezi olmuştur. Türk hakimiyetine geçmeden önceki dönemlerde prenslik ve piskoposluk merkezi olan Tire, Türk nüfusun yerleşimi ile birlikte önemli bir kent merkezi olma özelliğini devam ettirmiştir.
 
14 yıl Aydınoğulları Beyliğinin beylik merkezi olarak tarihteki yerini alan Tire, daha sonra da Katip Çelebi'nin ifadesi ile 19. yüzyıla kadar “Aydın'ın payitaht”lığını yapmıştır. Aydınoğulları beyliğinin ortadan kaldırılması sonucunda Osmanlı Devletinin kurduğu idari yapılanma içerisinde Aydın Sancağının merkezi olan Tire, 1426 yılından 19. yüzyıla kadar bu konumunu muhafaza etmiştir. 19. yüzyıldan itibaren sancak merkezi Aydın vilayetine taşınmış olup Tire, 1867 yılına değin bu vilayete bağlı bir şehirdir. Tire 1867 yılında ise Aydın Vilayetinin İzmir sancağına bağlı bir merkez konumundadır. Cumhuriyetin ilanından sonra da İzmir ilinin bir ilçesi olmuş ve 1923 yılından günümüze değin bu konumunu muhafaza etmektedir. Tire Kaymakamlığının bu günkü hizmet binası 1933 yılında yapılmıştır.
 
Tire Belediyesi ise Türkiye'nin en eski belediye teşkilatlarından biri olarak dikkat çekmektedir. 1864 yılında kurulan Tire Belediyesi, “İntisap Nazırlığı” ve “Şehir Eminliği” gibi yapılanmalar içinde yer alıp, 1869 yılında kabul edilen “İdarei Belediye Nizamnamesi”nin kabul edilmesinden sonra bu günkü yapılanması ile hizmet vermeye başlamıştır. Tire Belediyesi'nin bu günkü hizmet binası 1953 yılında yapılmıştır.
 
Tire ilçe merkezi halen 16 mahalleden oluşmaktadır. Son tesbitlere göre ilçe merkezindeki nüfus sayısı 45.000 civarındadır. Tire'ye bağlı 63 köy ve Gökçen Beldesi de dikkate alındığında toplam nüfus yaklaşık 79.000 kişi olarak ele alınmaktadır.
 
Tire bu gün modern şehircilik anlayışının hakim olduğu bir idari yapılanma ile yönetilmektedir. Tire'deki kamu kurum ve kuruluşları Türkiye ve Dünya şartlarına paralel bir şekilde modern toplumun ihtiyaç duyduğu tüm hizmetleri sunabilmektedir.