İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı

Şirketler İçin İstenen Belgeler

 • Dilekçe
 • Beyanname
 • Kimlik Fotokopisi
 • Ticaret Sicil Tastiknamesi
 • İmza Sirküleri
 • Ç.T.V İlişiksiz Belgesi
 • Oda Kaydı Belgesi 2009 / Aslı
 • Vergi Levhası
 • Ticaret Sicil Gazetesi
 • Ana Kuruluş Sözleşmesi
 • İtfaiye Raporu
 • Tapu ve Kira Kontratı
 • Kapaklı Naylon Dosya

Fabrikalar İçin İstenen Belgeler

 • GSM Raporu
 • İmza Sirküleri
 • Ticaret Sicil Tastiknamesi
 • Oda Kaydı Belgesi
 • Vergi Levhası
 • Ticaret Sicil Gazetesi
 • Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
 • İtfaiye Raporu
 • Ana Kuruluş Sözleşmesi
 • Kapaklı Naylon Dosya

Mesul Müdürlük İçin İstenen Belgeler

 • 5 Adet Fotoğraf
 • Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
 • Sabıka Kaydı Raporu
 • Ç.T.V İle Su İlişiksiz Belgesi
 • Noterden Vekaletname
 • Muhtardan İkametgah Belgesi
 • 4 Nolu Sağlık Ocağından Giriş Yazısı
 • Vukuatlı Nüfus Sureti
 • Vukuatlı Nüfus Sureti

Umuma Açık İstirahat ve Eğlence Yerleri İçin İstenen Belgeler

 • Vergi Levhası
 • 6 Adet Fotoğraf
 • Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
 • Ç.T.V İle Su İlişiksiz Belgesi
 • Sabıka Kaydı Raporu
 • Oda Kaydı Belgesi 2006 / Aslı
 • Tapu ve Kira Kontratı Fotokopi
 • İtfaiye Raporu
 • Muhtardan İkametgah Nüfus Kayıt Belgesi
 • Vukuatlı Nüfus Sureti
 • Vukuatlı Nüfus Sureti

Görüşler

 • Emniyet ve Sağlık Muayenesi Sonucu

3. Sınıf GSM ve Açılış Ruhsatları

 • Dilekçe
 • 2 Adet Fotoğraf
 • Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
 • Vergi Levhası
 • Yapı Kullanım İzni
 • Ustalık Belgesi (İlgili Meslek Dalına Göre)
 • Tapu ve Kira Kontratı
 • Ç.T.V İle Su İlişiksiz Belgesi
 • Noter Onaylı Sorumlu Müdür Sözleşmesim (Diploma Sureti)
 • Oda Kayıt Belgesi 2009 / Aslı
 • Kapasite Raporu
 • İtfaiye Raporu
 • İş Yerine Ait Daha Önceki Ruhsatın İptali
 • Gıda İle Uğraşan İşyerlerinde Çalışanların Sağlık Muayenesi
 • Karayolu Kenarındaki işyerleri İçin Karayolu Geçiş İzin Belgesi