İnşaat Ruhsatı

Genel

 • Dilekçe (Belediye Başkanlığına Hitaben)
 • Tapu (Asil)
 • İmar Durumu
 • Kot Krokisi Numarataj
 • Aplikasyon Krokisi (Kadastro)
 • Çap (Plan Örneği)
 • Aplikasyon (Harita) Oda Evrakı

Projeler

 • Mimar Proje + Oda Evrakı
 • Statik (Oda Evrakı)
 • B.A Projeler
 • Elektrik + Oda Evrakı
 • Makina + Oda Evrakı
 • Zemin Etüt Raporu + Oda Evrakı

Yapı Denetim Evrakları

 • YİBF Belgesi + Dekontu
 • Yapı Denetimden İzin Belgesi (Noter Onaylı)
 • Taahhütname
 • İkametgah Belgesi (2 Adet)
 • Sözleşme (Mal Sahibi - Yapı Denetim Firması)

Müteahhit

 • Oda Belgesi (2006)
 • Vergi Levhası (2006)
 • Arsa Sahibi - Müteahhit Sözleşmesi
 • Kanalizasyon Belgesi
 • Telekom Belgesi