Nikah İşlemleri

Evlenecek Olan Bay ve Bayan için Gerekli Belgeler

  • Önlü arkalı kimlik fotokopileri
  • 5'er adet vesikalık fotoğraf

Müracaatla İlgili Önemli Hususlar

  • Evlenecek olan çiftler beraberce müracaat edeceklerdir. Evlendirme Memuru tarafından rapor alınmak üzere Toplum Sağlığı Merkezine gönderileceklerdir.
  • Nüfus cüzdanlarında mutlaka T.C. numaraları yazılı olmalıdır.
  • Evlenecek çiftler 18 Yaşını bitirmiş olmalıdırlar.

    18 yaşını doldurmamış olanlar için;

  • 17 yaşını doldurmuş olanlar anne ve babaları ile birlikte müracaat edeceklerdir.
  • 16 yaşını doldurmuş olanlar mahkeme'den karar alarak müracaatta bulunacaklar.
• Boşanmış evliliğin butlanına hükmedilmiş veya kocası ölmüş kadınların 10 aylık iddet müddetini süresini doldurmamışsa mahkemeden iddet müddetinin kaldırıldığına dair karar alınacaktır.
• Muameli evrakların geçerlilik süresi 6 ay olup, 6. ayın sonunda evraklar iptal edilir.