İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Askı İlan Tutanağı

Şehrimiz Cumhuriyet ve İpekçiler Mahallelerinde yer alan 30L-IIb, 31L-IIIc, 31L-IVd paftaları.

Şehrimiz Cumhuriyet ve İpekçiler Mahallelerinde yer alan 30L-IIb, 31L-IIIc, 31L-IVd paftaları.

İlgili Haberler