İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ

İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ

Şehrimiz Peşrefli Mahallesi L19- C-12- c-3a paftasında 110 Ada 7 ve 8 Parseller üzerinde akaryakıt ve LPG servis istasyonu alanı olarak düzenlenmesine yönelik hazırlanan UİP35 850 Belediye Meclisi’nin 11 Şubat 2019 tarih ve 05.128 sayılı kararı ile uygun bulunmuş olup uygun bulunan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği belediye başkanlığımızca 16 Nisan 2019 tarihi ile

Şehrimiz Peşrefli Mahallesi L19- C-12- c-3a paftasında 110 Ada 7 ve 8 Parseller üzerinde akaryakıt ve LPG servis istasyonu alanı olarak düzenlenmesine yönelik hazırlanan UİP35 850 Belediye Meclisi’nin 11 Şubat 2019 tarih ve 05.128 sayılı kararı ile uygun bulunmuş olup uygun bulunan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği belediye başkanlığımızca 16 Nisan 2019 tarihi ile 16 Mayıs 2019 tarihi Mesai bitimine kadar 1 ay süreyle askıya çıkartılmıştır.

İlgili Haberler